Algemene Voorwaarden

Hoewel we er vanuit gaan dat we in onderling vertrouwen met elkaar om kunnen gaan, hebben we algemene voorwaarden opgesteld. Simpelweg omdat we dit als webshopeigenaren verplicht zijn, maar ook zodat wij en jij weten waar je aan toe bent. Lees hieronder de kleine lettertjes.


Waarop zijn deze voorwaarden van toepassing?

• Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van In De Vallei, tenzij In De Vallei schriftelijk laat weten akkoord te zijn met andere voorwaarden.

• Aan overeengekomen afwijkingen van de algemene voorwaarden kun je geen rechten voor toekomstige transacties ontlenen.

• Het accepteren van een aanbieding en het doen van een bestelling houdt in dat je de toepasselijkheid van deze voorwaarden aanvaardt.

Aansprakelijkheid

• Gebruik van de producten van In De Vallei is voor eigen risico. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor eventuele schade voortvloeiend uit het gebruik van de producten van In De Vallei.

Privacy

Wij gaan zorgvuldig om met je persoonsgegevens. Meer weten? Lees ons privacybeleid

Auteursrecht & copyright

• In De Vallei kan door de klant gemaakt beeldmateriaal gebruiken ter promotie van producten. Dit kan zijn: plaatsing op website, blog, social media en/of drukwerk. De klant ontvangt hiervoor geen vergoeding. In De Vallei vraagt altijd toestemming aan de klant voor gebruik van het beeldmateriaal.

Toepasselijk recht

• Op de overeenkomst en deze algemene voorwaarden is uitsluitend het Nederlands Recht van toepassing.