Ben ik wel uitverkoren?

28-04-2021

De uitverkiezing, een ingewikkeld onderwerp. Wat is de uitverkiezing en hoe kun je weten of je uitverkoren bent? Moet je je bekeren of kan dit niet en moet je wachten tot God je bekeert?
Misschien herken jij je in deze vragen, misschien strijd je er nog steeds mee. In deze blog hoop ik hier verder op in te gaan. Als jij hierover twijfelt, lees dan de blog.

We kunnen verschillende kerkleren naast elkaar leggen om te kijken wie de ware leer heeft, maar daar komen we niet uit. Laten we kijken naar Gods Woord dat boven alles staat. Boven ons eigen denken en kunnen, boven de kerkleer en boven onze dominee, kerkraad en oudsten. Wat mij erg heeft geholpen in mijn zoektocht naar de betekenis van de uitverkiezing is het leven van Jezus, Gods Zoon. Jezus preekte tegen de joden en later ook tegen de heidenen het evangelie. Wat zei hij? Wat was het evangelie dat hij predikte?

''Van toen af begon Jezus te prediken en te zeggen: Bekeer u, want het Koninkrijk der hemelen is nabijgekomen.'' - Mattheüs 4:17

De eerste boodschap die Jezus predikte was dat de mensen zich moesten bekeren. Is dit wat er bij jou in de kerk gepredikt wordt? Is dit het evangelie waar jij zelf in geloofd? Jezus begon zijn prediking niet met dat ze maar veel moesten bidden en moesten wachten tot God hen zou bekeren. Nee! Jezus gaf de opdracht om je te bekeren! Ja, maar er staat toch dat we uit onszelf zondig zijn en niets goeds kunnen doen? Hoe kan ik me dan bekeren?

''De HEERE heeft uit de hemel neergezien op de mensenkinderen, om te zien of er iemand verstandig was, iemand die God zocht. Zij allen zijn afgedwaald, tezamen zijn zij verdorven; er is niemand die goeddoet, zelfs niet één.'' - Psalm 14:2-3, HSV

Als we deze tekst lezen staat er dat er niemand is die God zocht. Niemand! Dus ook jij en ik niet. Maar God is zo ontzettend genadig dat Hij Zijn Zoon gaf voor een ieder die in Hem gelooft!

''Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.'' - Johannes 3:16, HSV

Deze tekst zegt dat God de wereld lief had dat Hij Zijn Zoon gaf voor een ieder die in Hem gelooft. Geloof je wat hier staat? Geloof je dat God de hele wereld lief had? Of geloof je dat God alleen de uitverkorenen liefhad?! Ook in de grondtaal staat hier dat God de hele wereld liefhad. En ook dat iedereen die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leeft! Wat betekent het om in Hem te geloven? Op Pinksterdag preekte Petrus, hij vertelde over het lijden en sterven van Jezus. De mannen zijn geraakt en vragen aan Petrus wat ze moeten doen, Petrus zegt het volgende:

''En Petrus zei tegen hen: Bekeer u en laat ieder van u gedoopt worden in de Naam van Jezus Christus, tot vergeving van de zonden; en u zult de gave van de Heilige Geest ontvangen.'' - Handelingen 2:38, HSV

God gaf de opdracht om te bekeren, maar alleen Hij kan mensen bekeren toch? Met dit antwoord van Petrus konden ze eigenlijk niets, alleen maar wachten en bidden. Toch? Als je de grondtekst bekijkt van deze tekst staat er voor 'bekeer' het woord 'meta-noēsate', wat een direct te vervullen opdracht betekent. Bekering heeft het karakter van een beslissing. Bekering is aan de ene kant een opdracht aan iedereen, aan de andere kant wordt de vergeving van zonden door God gegeven (Handelingen 5:31; 11:18).

Wat zou het volk gedaan hebben na deze duidelijke opdracht die God hen gaf door Petrus heen?

''Zij nu die zijn woord met vreugde aannamen, werden gedoopt; en ongeveer drieduizend zielen werden er op die dag aan hen toegevoegd.'' - Handelingen 2:41, HSV

Ze namen zijn woord met vreugde aan! Ze gingen niet weken, maanden of jarenlang wachten en bidden of God hen wilde bekeren. Nee, ze gehoorzaamden Gods opdracht tot bekering en met dat ze dat deden gaf God vergeving van zonden omdat zij geloofden in de Eniggeboren Zoon van God!

''Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.'' - Johannes 3:16, HSV

Maar betekent dit dat je jezelf kunt bekeren?! Nee, beslist niet! Maar God heeft ons geen marionetpoppetjes gemaakt. God heeft ons gemaakt met een eigen wil, een eigen keuze. Het was de keuze van Eva zelf om van de verboden vrucht te eten. Het was de keuze van Adam om zich te laten verleiden en ook van de vrucht te eten. Het was de keuze van de satan om zich boven God te stellen, het was jouw keuze om je niet aan God te onderwerpen! Jij bent schuldig en staat schuldig voor God als het bloed van de Heere Jezus zou nog niet heeft schoongewassen! Besef je wat dit betekent?! Honderden, duizenden jongeren sterven jaarlijks aan een ongeluk. Wat als jij er morgen één van bent?! Ben jij dan gered of ben je voor eeuwig verloren? Het maakt geen verschil als je al twintig, dertig of zestig jaar bid om bekering. Of dat je er nooit om hebt gebeden, je zult voor eeuwig verloren zijn wanneer je je niet hebt bekeert tot de Allerhoogste God en Koning.

Maar God wil toch alleen de uitverkorenen redden? Hij gaf Zijn Zoon niet voor de hele wereld, alleen voor de uitverkorenen, toch?

''Want dat is goed en welgevallig in de ogen van God, onze Zaligmaker, Die wil dat alle mensen zalig worden en tot kennis van de waarheid komen.'' - 1 Timoteüs 2:3-4. HSV

God wil dus dat alle mensen gered worden en tot bekering komen! Het is Gods verlangen dat jij tot bekering komt! God wil het, maar wil jij het ook? Durf je God te vertrouwen dat wanneer Hij je de opdracht geeft 'bekeer je en geloof het evangelie' je wedergeboren bent, een kind van Hem bent?
Of denk je, 'ja, maar ik ben nog niet goed genoeg ik kijk nog verkeerde films en luister verkeerde muziek en heb er niet eens spijt van'. Denk je dat je je eigen redding kunt verdienen?! Zelfs met spijt, met een enorm diep zondebesef ben je niet gered. God vraagt jou om je te bekeren, gehoorzaam je of blijf je vasthouden aan dat jij het toch niet kunt? God is Almachtig, Heilig en 100% goed! Als Hij zegt dat Hij wil dat alle mensen zalig worden en Hij een ieder de opdracht geeft zich te bekeren, wie ben ik, wie ben jij dan om Hem tegen te spreken en te zeggen 'nee ik kan het niet, doet U het maar?!?!

Voel jij je verloren, bang dat je geen kind van God kan worden, bang dat God jou niet bekeren zal? Jezus kwam om te zoeken en zalig te maken wat verloren is!

''Want de Zoon des mensen is gekomen om te zoeken en zalig te maken wat verloren is.'' - Lukas 19:10, HSV

Ook is het belangrijk te weten dat er zeker een uitverkiezing is, dit staat in God Woord. Maar als ongelovige geeft God je de opdracht je te bekeren. De brieven waar Paulus bijvoorbeeld schreef over de uitverkiezing waren allemaal gericht aan gelovigen! Als ongelovige moet je niet eindeloos bezig zijn met de uitverkiezing, Jezus sprak tegen ongelovigen maar enkele woorden: Bekeert u en geloof het evangelie! Ik wil je aanmoedigen Gods opdracht aan jou uit te voeren en Hem te vertrouwen dat Hij het willen en werken in je werkt op het moment dat je Hem gehoorzaamt en je bekeert. 

''Want dat is goed en welgevallig in de ogen van God, onze Zaligmaker, Die wil dat alle mensen zalig worden en tot kennis van de waarheid komen.'' - 1 Timoteüs 2:3-4. HSV 

Toen ik een exegese schreef over uitverkiezing voor de minor van mijn opleiding hoorde ik een voorbeeld die de uitverkiezing voor mij verduidelijkte. Deze ging zo: ''Je herinnert je het misschien nog wel, er waren 33 mijnwerkers en de mijnschachten van de mijn waarin ze bezig waren stortten in. Ze hebben bijna 70 dagen onder de grond gezeten, 600 meter diep. De eerste 17 dagen was er geen enkel contact met boven. De mijnwerkers moeten toen gedacht hebben dat de mensen van boven de grond hadden opgegeven en zij reddeloos verloren zouden zijn. Besef eens hoe reddeloos verloren wij zijn als boven niet ingrijpt. Als ze boven geen voorzieningen treffen zijn wij reddeloos verloren. Besef eens hoe afhankelijk wij als mensheid waren, omdat het echt van boven moest komen. Dat wisten die mijnwerkers ook. Na 17 dagen was er weer contact en toen hoorden ze dat boven ging proberen om een gat te boren van boven naar beneden om een kooi te laten zakken om iedere keer 1 persoon naar boven te takelen. Dit is een schitterend beeld van wat God gedaan heeft. Wij als mensheid waren reddeloos verloren en toen boorde God van boven door de duisternis heen een gat naar deze aarde waar Zijn Zoon naar beneden zakte als een reddingskooi met voor ons de mogelijkheid om in te stappen en naar boven gehesen te worden. Zo lief heeft God de wereld gehad dat Hij Zijn Kooi, Zijn Zoon gegeven heeft opdat een ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat. Stel je eens voor dat 1 van die mijnwerkers is ingestapt in de kooi en naar boven wordt gehesen. Hij komt boven en zegt: ''Zo, ik heb mezelf gered. Want als ik niet was ingestapt was ik niet gered.'' Heeft hij gelijk? Ja! En nee! Ja hij heeft gelijk, als hij niet was ingestapt was hij niet gered. En als jij niet instapt wordt je niet gered! maar hij heeft ook ongelijk, want als ze vanaf boven niet dat gat gemaakt hadden en die kooi hadden gemaakt dan was er helemaal niks om in te stappen. Het komt helemaal van boven! en het wonderlijke is dat diezelfde mijnwerker als hij ingestapt is en boven gekomen is en een paar jaar verder is, tot de ontdekking en de erkenning komt: zelfs dat instappen was Gods werk. Want je kunt het niet en toch moet je instappen. Het was God, die zowel het willen als het werken in mij gewerkt heeft! Als hij niet was ingestapt was hij niet gered. Er was ook een andere mijnwerker. De kooi komt naar beneden, de deuren gaan open en hij is aan de beurt. Hij staat voor de kooi en zegt: ''Ik stap er niet in want ik weet niet of het wel voor mij is.'' Herken je dat? ''Ik weet niet of het wel voor mij is want, als het niet voor mij is dan kom ik er toch niet. ''Zoals wij dat in onze tijd zeggen: 'Als ik niet uitverkoren ben, kan ik nooit behouden worden.' Het is een ramp als mensen dat zeggen! Want het feit dat die kooi naar beneden gekomen is en die man aan de beurt is, de deuren openstaan en hij genodigd wordt om in te stappen is meer dan voldoende om te weten dat hij uitverkoren is! Want je kunt beneden niet weten of je uitverkoren bent! God heeft Zijn Zoon (de kooi) gezonden en het is aan jou om in te stappen! later komt hij erachter dat zelfs dat instappen door God bewerkt was, maar op dit moment moet hij gehoorzaam zijn. De Heere Jezus komt met de boodschap: bekeert u! daar is geen woord spaans bij: bekeert u, want het Koninkrijk der hemelen is nabij gekomen. Keer je om, stap in. En nogmaals als je bent ingestapt en boven komt dan kom je tot de ontdekking dat uitverkiezing een geweldig geheimenis is van Gods kant wat wij niet vatten kunnen, maar waar we ons als gelovigen geweldig in mogen verheugen. God begon!! wat niet wegneemt dat jij moet instappen! jij krijgt de opdracht: God heeft alle voorzieningen getroffen in Zijn Zoon en jij krijgt de opdracht om in te stappen. En als je tot vrijheid wilt komen, dan moet je instappen en ontdekken dat het God en God alleen is! Dan ga je leven in zo een heerlijke vrijheid! Het is God en God alleen! het is Zijn ontferming! Het is Zijn genade, het is Zijn voorziening, het is Zijn Zoon, het is Zijn roep aan jou! Wat is het heerlijk als God verlichting geeft in je geest en je weet: Het is allebei waar Heere en ik stap in de kooi en ik zal alle eer aan U geven!


Deze overdenking is geschreven door Marjon Lees hier meer over haar en de andere gezichten achter 'In de Vallei'. Lees hier waar In de Vallei voor staat.

Heb je vragen of opmerkingen naar aanleiding van deze overdenking? Neem dan hier contact met ons op, of benader ons via social media.

Heb je deze al gelezen?

Jij hebt ze vast ook: woorden die al een leven met je meegaan. Denk er eens over na: Welke woorden draag jij mee? Misschien zijn het vooral afbrekende woorden die ervoor gezorgd hebben dat je negatief over jezelf bent gaan denken. Ze komen naar boven wanneer dingen je niet lukken en worden dan opnieuw voor je bevestigd. Je kan ook...

Prachtige straatjes, kleine winkeltjes en allerlei toeristen die rondliepen met hun camera om foto's te maken. Gezellige muzikanten en eettentjes waar Griekse muziek uit de boxen galmde. We liepen door de straat op zoek naar een appartement. Het zag er wat vervallen en oud uit. Wat we die dag meemaakten, zal ik nooit vergeten. Graag neem ik jullie...

Lieve zus,

08-05-2024

'Waarom?', ik heb het God best vaak gevraagd. 'Waarom moet ik door deze donkere periode heen?' 'Waarom is het leven zo ingewikkeld?' Ik vroeg God om moeilijkheden weg te nemen en me uit zware periodes te halen. Ik streed ertegen, worstelde ermee. Ik heb heel vaak niet begrepen wat Gods bedoeling was of waar Hij überhaupt was. Het vroeg veel...