Blijf in Mij

01-03-2022

Ken je het verhaal van de stickers van de Nerflanders? Van Eli en Wout? Van de gouden sterren en grijze stippen? Het is één van mijn favoriete verhalen uit mijn kindertijd.

Luister... 

Er was eens een houtsnijder die een volk maakte van houten poppen. Hij heette Eli. Het poppenvolk heette de Nerflanders. Elke Nerflander zag er anders uit. Grote neus, korte benen, kleine ogen, bol gezicht, lenig, houterig, noem maar op.

Voel je 'm? Net als wij dus...

De Nerflanders deden elke dag hetzelfde. Ze gaven elkaar stickers. Ze hadden twee dozen. Één met gouden sterren en één met grijze stippen. Waar je ook keek, in alle straten en steegjes, overal waren de mensen bezig bij elkaar sterren en stippen te plakken. De Nerflanders die er mooi uitzagen en iets heel goed konden kregen sterren. De Nerflanders die er lelijk uit zagen kregen stippen.

Lees nog een klein stukje verder.

Wout heette hij. Hij was lelijk en nergens goed in. Hij zat onder de grijze stippen. Het duurde niet lang of Wout ging geloven dat hij geen goede Nerflander was. Het liefst bleef hij binnen, dan kreeg hij in ieder geval geen nieuwe stip opgeplakt. Op een dag ontmoette hij Lucia. Zij was anders. Zij had geen stippen of sterren.

Wat was haar geheim? Elke dag ging zij naar Eli. Eli de Houtsnijder. Eli de Maker van de Nerflanders. Snap je het? Elke dag naar Eli.

Blijf. In. Mij.

Ik neem je mee naar de Bijbel, naar die woorden over de Wijnstok. Zo mooi!

"Ik ben de ware Wijnstok en Mijn Vader is de Wijngaardenier." - Johannes 15:1
En vers 4: "Blijf in Mij, en Ik in u."

Blijf. In. Mij.

"Zoals de rank geen vrucht kan dragen uit zichzelf, als zij niet in de wijnstok blijft, zo ook u niet, als u niet in Mij blijft. Ik ben de Wijnstok, u de ranken; wie in Mij blijft, en Ik in hem, die draagt veel vrucht, want zonder Mij kunt u niets doen." - Johannes 15:4-5

Waar het dus om gaat? IN Jezus blijven. Blijf verbonden met Hem. Blijf op zoek naar Hem. Blijf geborgen IN Hem. Ga iedere dag naar Hem toe. Blijf in Mij.

Nog een prachtige tekst uit het Oude Testament over 'in God blijven' staat in 1 Samuel 30 vers 6. Daar staat: "David werd zeer benauwd, want het volk sprak erover hem te stenigen. De zielen van het hele volk waren namelijk verbitterd, ieder over zijn zonen en over zijn dochters. David echter sterkte zich in de HEERE, zijn God."

"Blijf op zoek naar Hem. Blijf geborgen IN Hem. Ga iedere dag naar Hem toe."

"Hoe doe ik dat?", hoor ik je vragen. "Hoe sterk ik mezelf in de HEERE? Waar kan ik Jezus nu echt vinden? Hoe zorg ik dat ik sterk genoeg ben in deze wereld?"

Er is maar één Boek dat leeft. Het Boek dat het langst van alle andere boeken bestaat. Het Boek dat nog steeds opnieuw wordt vertaald, gedrukt en uitgegeven. Je vindt Jezus in de Bijbel, het Levende Woord. Een Boek dat leeft? Ja, de Bijbel leeft echt. In Hebreeën 4 vers 12 staat: "Want het Woord van God is levend." De Bijbel is zo verrassend helpend, zo actueel.

Hoe komt dat toch? Omdat God, onze Maker, er IN is. Denk je niet dat een maker van iets het beste weet hoe het gemaakte in elkaar zit? Zo weet God ook precies wat wij nodig hebben. Daarom is het zo belangrijk om iedere keer terug te gaan naar Eli. Ik bedoel... naar de Bijbel. De plek waar je de Vader, de Zoon en de Heilige Geest vindt.

"Ja maar", zeg je, "ik heb daar niet zoveel tijd voor, maar ik geloof wel, hoor." Ook tegen jou zegt Jezus: "(vul je naam in), blijf in Mij." Ik weet het allerbeste wat je nodig hebt. Je hebt nodig om IN Mij te blijven. Ik heb niets aan je religie. Ik wil een relatie met je. Een levende, tere en pure relatie met je. Want Ik ben de ware Wijnstok. Je zit aan Mij vast. Je hebt Mij nodig. Lees het maar in Johannes 15 vers 5.

"Ik ben de Wijnstok, u de ranken; wie in Mij blijft, en Ik in hem, die draagt veel vrucht, want zonder Mij kunt u niets doen."

"Ik ben de ware Wijnstok. Je zit aan Mij vast. Je hebt Mij nodig."

Bedenk wat waar is

Misschien voel jij ook grijze stippen branden. Geplakt door anderen. Of misschien wel door jezelf. Misschien plaagt een gedachte of beeld jou. "Jij bent ..." of: "'jij kunt dat niet". Of misschien kun je niet loskomen van een bepaalde opmerking van iemand. Dat zijn allemaal grijze stippen. Wat moet je daar nou mee?

Doe wat Lucia deed. Ga naar Eli. Ga naar je Schepper, je Vader. Vertel Hem waar je mee loopt, van welke gedachten of woorden je niet los kan komen, waar je iedere keer weer aan moet denken. Toets het vervolgens aan de Bijbel. Wat zegt mijn Vader in Zijn Woord hierover? Een tekst die hierbij heel helpend is is Filippenzen 4:8: "Verder, broeders (of zusters:) ), al wat waar is, al wat eerbaar is, al wat rechtvaardig is, al wat rein is, al wat lieflijk is, al wat welluidend is, als er enige deugd is en als er iets prijzenswaardigs is, bedenk dat."

We pakken alleen het eerste stukje. De rest zou al een blog op zich zijn. "Bedenk wat waar is", zegt de Bijbel. Laten we een voorbeeld gebruiken. Stel dat jij niet goed los kan komen van bepaalde blikken van één of meerdere personen. Die blik geeft jou een gevoel van minderwaardigheid en het zorgt voor onrust. Neem dan als het ware die grijze stip gevangen en vraag jezelf af: 'Is dit nu echt zo? Wat zegt God in de Bijbel over mij? Ben ik minder waard dan haar?'

In de Bijbel lees je dat alle mensen zondaren zijn (Efeze 2:1, 3). In de Bijbel lees je ook dat wanneer je in de Heere Jezus, Gods Zoon gelooft, je de Heilige Geest krijgt. Je wordt Gods kind (Efeze 1:5). De Heilige Geest woont vanaf dat moment in jouw hart (Efeze 1:13). Je krijgt onder andere vergeving van al je zonden (Efeze 1:7, 14). Je mag als het ware achter de Heere Jezus kruipen. Wat ziet God de Vader dan wanneer Hij naar jou kijkt? Hij ziet door Zijn Zoon een rein kind van Hem. God heeft ons allemaal een verschillend DNA gegeven. Er is op de wereld geen enkel ander persoon die hetzelfde DNA heeft dan jij. Zo heeft onze Schepper ons ook allemaal andere gaven gegeven. Hij heeft dat in ons gelegd. Zou jij dan minder waard zijn dan een ander schepsel met een ander DNA en andere gaven? Zeker niet. Dat zijn gedachten die niet 'waar' zijn.

Besef je nu hoe belangrijk het is om als schepsel in contact te staan met je Schepper? Zonder dat contact gaan onze gedachten weer scheef. Zonder een intieme relatie met Hem ga je het allemaal weer alleen doen. Zonder Zijn Waarheid als geldend aan te nemen, laten we woorden van anderen weer zwaarder wegen dan het Zijne. Dus wankelt je identiteit? Sterk jezelf in de HEERE. Ga naar de Bijbel: Lees het, praat erover met je Vader, laat Zijn Waarheid weer zwaarder wegen dan de jouwe,

Blijf. In. Mij.

"Want Zonder Mij kun je niets doen." - Johannes 15:5

"Vergeet het niet", zei Eli toen de Nerflander Wout de deur uit liep. "Jij bent bijzonder gemaakt, omdat Ik je gemaakt heb. En Ik.. maak geen fouten." Toen Wout de werkplaats uit liep, dacht hij: "Volgens mij meent Eli dit echt!" En terwijl hij dit dacht, viel er een grijze stip van hem af, op de grond.*


*Deze blog bevat gedeeltes uit het boek 'Niemand is zoals jij' van Max Lucado.


Deze overdenking is geschreven door een schrijfster in proeftijd. Lees hier meer over de gezichten achter 'In de Vallei'. Lees hier waar In de Vallei voor staat.

Heb je vragen of opmerkingen naar aanleiding van deze overdenking? Neem dan hier contact met ons op, of benader ons via social media.

Heb je deze al gelezen?