Dankbaarheid

02-07-2020

Soms, wanneer het heerlijk weer is, de vogels fluiten en je goed in je vel zit, je net een goed cijfer hebt gehaald voor dat moeilijke tentamen en je die ochtend een prachtig stuk in de Bijbel hebt gelezen, is het niet moeilijk God te danken. Hoewel ik als ik eerlijk ben het dan juist vaak vergeet. Maar wat als de vogels niet fluiten, het buiten regent, je ruzie hebt gehad met je ouders en je hart is gebroken door verdriet en gemis? Kun je dan God danken? Hangt jouw dankbaarheid af van de omstandigheden? Bij mij vaak wel. Vaak als het allemaal minder loopt, voel ik me neerslachtig. Ik vraag God waarom het allemaal mis moet lopen. Soms ben ik boos op Hem. Eén van ons kwam op het idee om een blog te schrijven over dankbaarheid. Eerlijk gezegd wist ik niet wat ik schrijven moest. Ik bad God om de juiste woorden en begon te schrijven. Ik hoop en bid dat God deze blog gebruikt om tot jou te spreken.

Wat is danken eigenlijk?
Danken betekent niet dat je verdriet over is, dat je pijn weg is. Nee, danken is beseffen en blijven opmerken dat Hij voor je zorgt! Danken is Hem prijzen, aanbidden en aan anderen vertellen hoe groot Hij is.

Verblijd u altijd. Bid zonder ophouden. Dank God in alles. Want dit is de wil van God in Christus Jezus voor u. - 1 Thessalonicenzen 5:16-18, HSV

Dankbaarheid als opdracht
Vaak ben ik dankbaar als er iets gebeurd wat mij een goed gevoel geeft, als ik krijg wat ik wilde hebben of als er gebeurd wat ik wilde dat er zou gebeuren. Mijn dankbaarheid hangt vaak af van de omstandigheden. Echter geeft de Bijbel ons opdracht om altijd dankbaar te zijn ondanks de omstandigheden.

''Laten wij Zijn aangezicht tegemoet gaan met een loflied, laten wij voor Hem juichen met psalmen.'' - Psalm 95:2, HSV

''Ga Zijn poorten binnen met een lofoffer, Zijn voorhoven met een lofzang; loof Hem, prijs Zijn Naam.'' - Psalm 100:4, HSV

''En alles wat u doet met woorden of met daden, doe dat alles in de Naam van de Heere Jezus, terwijl u God en de Vader dankt door Hem.'' - Kolossenzen 3:17, HSV

Als we met heel ons hart geloven, moeten we God danken voor het enorme offer aan het kruis! We moeten leren beseffen dat dit niet een ''dank U God'' kan zijn, maar dat het een dankbare hartsgesteldheid van ons vraagt. Met deze hartsgesteldheid kunnen we Hem met heel ons hart loven, liefhebben en ons verheugen in Hem ondanks de omstandigheden! God geeft de volgende belofte voor ons als we dankbaar zijn:

''Wees in geen ding bezorgd, maar laat uw verlangens in alles, door bidden en smeken, met dankzegging bekend worden bij God; en de vrede van God, die alle begrip te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten bewaken in Christus Jezus.'' - Filippenzen 4:6-7, HSV

Dankbaarheid door herinnering
In het Grieks wordt dankbaarheid eucharistia genoemd. Dit betekent: denken aan de goedheid van God. In psalm 103 staat: ''vergeet niet één van Zijn weldaden.'' Waarom geeft God ons de opdracht om niet te vergeten? Omdat als we geen beslissing nemen om Gods weldaden te herinneren, we deze zullen vergeten. In het Oude Testament stelde God allerlei gedenkfeesten in met de reden dat het volk Zijn daden zou herinneren! Dankbaarheid moet constant zijn en hangt niet af van omstandigheden. God geeft ons de opdracht om Zijn goede daden te herinneren. Zonder herinnering is je leven een puinhoop. Stel dat je niet meer kunt herinneren! Je relaties worden een puinhoop! Toch vergeet ik vaak te herinneren wat God allemaal gedaan heeft in mijn leven. Als je wilt herinneren wat God gedaan heeft in je leven, zul je dankbaar moeten zijn en telkens terugdenken aan Zijn grote daden! De volgende tekst uit Jesaja zegt het volgende:

''Luister naar Mij, u die de gerechtigheid najaagt, u die de HEERE zoekt. Aanschouw de rots waarin u uitgehakt bent, de holte van de put waaruit u gegraven bent.'' - Jesaja 51:1, HSV

Je moet naar God kijken en jouw positie in Hem, maar ook moet je zien uit welke diepe put je gekomen bent. Uit welke diepe put God je heeft getrokken! Als je je dat keer op keer herinnerd zal je hartgesteldheid veranderen!

Dankbaarheid als wapen tegen verleiding
Vaak bid en hoop ik dat er die dag geen verleidingen op mijn pad komen en als deze komen dat ik de kracht krijg deze te weerstaan. Ik hoop maar dat het me die dag lukt ze te weerstaan. Eén van de redenen dat ik niet zeker weet of ik verleidingen in Gods kracht kan weerstaan, is dat ik niet dankbaar ben voor de dingen die Hij al gedaan heeft in mijn leven. Als ik terugdenk en de overwinningen herinner en hier dankbaar voor ben, weet ik dat God mij de kracht zal geven verleidingen te weerstaan. Dan weet ik zeker dat Hij in mij, die dag zal overwinnen, welke verleiding die dag ook op mijn pad komt!

''Maar God zij dank, Die ons de overwinning geeft door onze Heere Jezus Christus.'' 
- 1 Korinthe 15:57, HSV

En nu verder:

Een paar praktische tips die je kunnen helpen om dankbaar te zijn:

  • Houd een dankbaarheidsboekje bij waarin je opschrijft waar je God dankbaar voor bent. Neem elke dag de tijd om God te danken!

  • Als je chagrijnig wakker wordt helpt het om niet op te staan voordat je God hebt gedankt, voor alle goede dingen die Hij gedaan heeft in je leven en nog steeds doet.


Deze overdenking is geschreven door Marjon. Lees hier meer over haar en de andere gezichten achter 'In de Vallei'.

Heb je vragen of opmerkingen naar aanleiding van deze overdenking? Neem dan hier contact met ons op, of benader ons via social media.