De volgende stap

10-12-2022

[Het borstwapen van de gerechtigheid. Serie: geestelijke wapenrusting uit Efeze 6.] Vorige keer heb ik het met jullie gehad over het aantrekken van de gordel van de Waarheid in de blog 'Heb hart voor je hart'. We gaan verder met de wapenrusting uit Efeze 6, omdat er nog zoveel over te leren valt wat je houvast kan geven.

Vorige keer heb ik het met jullie gehad over het aantrekken van de gordel van de Waarheid in de blog 'Heb hart voor je hart'. We gaan verder met de wapenrusting uit Efeze 6, omdat er nog zoveel over te leren valt wat je houvast kan geven.

Eerst maar even een korte terugblik naar de gordel van Waarheid. Het viel mij de afgelopen tijd op dat deze gordel vaak wordt geïllustreerd als een riem. Dat is jammer, want dat is een eigentijdse vertaling ervan. De oorsprong, zoals Paulus die wilde overbrengen, is echt dieper. In de Bijbel staat 'Uw middel omgord met waarheid' (Efeze 6: 14). Het gaat hier om een soort korset wat onder de wapenrusting zit. Dit korset gaf de Romeinse soldaat kracht, steun en stabiliteit om de rest van zijn wapenrusting beter en gemakkelijker te kunnen dragen. Ook gebruikte hij deze gordel om zijn lange kleren erachter te kunnen proppen als hij snel moest verplaatsen. Het was belangrijk dat hij eerst deze gordel omdeed en dan pas het borstharnas. Houd die volgorde even vast, het is belangrijk.

Een vertaalslag van het omgorden van de Waarheid naar de praktijk betekent dat je steeds meer leest en steeds meer leert in en uit de Bijbel, de Waarheid. Je hart wordt erdoor gekneed, gevormd en het verlangen naar Jezus (de Weg, de Waarheid en het Leven, Joh 14: 6) wordt groter en groter. Je laat je steeds meer onderdompelen in Zijn Waarheid. Zo geeft de Waarheid steun aan jouw middel, de essentiële ruggensteun die je nodig hebt voor de geestelijke strijd. 

Neem daarom de hele wapenrusting van God aan, opdat u weerstand kunt bieden op de dag van het kwaad, en na alles gedaan te hebben, stand kunt houden.

Houd dan stand, uw middel omgord met de waarheid, en bekleed met het borstharnas van de gerechtigheid. Efeze 6:13-14

De volgende stap

Als je je eerst onderdompelt in de Waarheid of, om in de termen van een wapenrusting te blijven, je gordel aantrekt, is het volgende attribuut het borstharnas. In Efeze staat dit beschreven als 'het borstwapen van de gerechtigheid'. Borstwapen, borstharnas, het zijn synoniemen van elkaar. Het was een leren harnas, versterkt met metalen plaatjes of een soort nopjes met op de schouders metaalstroken. Het bedekte de hele torso tot aan de bovenbenen. Het beschermde de Romeinse soldaat tegen speerstoten die men meestal richtte op belangrijke organen als hart, longen en buik. Zo'n speerstoot is dodelijk. Wat het borstharnas voor het fysieke hart deed, doet de gerechtigheid voor het geestelijk hart. Om goed te kunnen begrijpen hoe je dit deel van de wapenrusting moet gebruiken, moeten we ons eerst verdiepen in wat gerechtigheid is en hoe ze werkt.

Er zijn verschillende vormen van gerechtigheid zoals gerechtigheid op grond van volmaaktheid. God is volmaakt, net zoals Zijn maatstaf voor de gerechtigheid. Aan deze maatstaf kunnen wij als mens nooit, maar dan ook echt nooit, voldoen (Rom 3: 10-12). Deze gerechtigheid kan ons borstharnas dus niet zijn.

Een tweede vorm van gerechtigheid is die op grond van vergelijking. Het komt vaak voor dat mensen vaststellen dat ze rechtvaardiger zijn dan die ander, maar zo'n vergelijking komt nog niet in buurt van Gods volmaakte gerechtigheid. Jezelf met anderen vergelijken stelt je teleur en het is misleidend, omdat je je rechtvaardiger voelt dan die ander. Het kan je ook juist wanhopig maken, omdat anderen het in jouw ogen beter doen dan jij. Deze gerechtigheid kan dus ook echt niet functioneren als ons borstharnas. Welke gerechtigheid dan wel?


Het borstwapen van de gerechtigheid gaat over gerechtigheid die wij uit genade krijgen. We hoeven er niets, maar dan ook niets, zelf aan bij te dragen. Het is toegerekende gerechtigheid.

Wat is dan die toegerekende gerechtigheid?

We kunnen in de Efezebrief blijven om deze vraag beantwoord te krijgen. Lees maar mee vanaf Efeze 1. Paulus stalt hier de genadegaven uit die je IN Christus hebt. Let op: Hebt! En niet: Kan krijgen en ernaar moet streven. Een wezenlijk verschil (Ef 1:13).

Het titelkopje in de Statenvertaling vind ik erg mooi bij Efeze 1, er staat: Geestelijke zegeningen uit vrije genade naar Gods welbehagen. Dat klinkt misschien ingewikkeld, maar dat is het niet. Er staat zoiets als 'geestelijke zegeningen uit Gods hart, die Hij ons uit genade geeft'. Om het duidelijk te krijgen wat deze gaven zijn, maak ik er een opsomming van.

1. Uitverkoren

Omdat Hij ons vóór de grondlegging van de wereld in Hem uitverkoren heeft, opdat wij heilig en smetteloos voor Hem zouden zijn in de liefde.(...) In Hem zijn wij ook een erfdeel geworden, wij, die daartoe voorbestemd waren, naar het voornemen van Hem Die alle dingen werkt overeenkomstig de raad van Zijn wil. (Ef 1: 4, 11)

Door het geloof in de Heere Jezus ben je uitverkoren. Apart gezet, bijzonder geliefd, gekozen boven alle anderen en dat voordat jij hier op de aarde bestond. Niets of niemand kan dit beïnvloeden of laten veranderen. Voor de schepping lag dit al vast en het zal eeuwig vast blijven. Al schrijvend denk ik: 'Hoe bestaat het? Dit past niet in een mensenhoofd, het is té groot.' En toch is het zo, omdat God het zegt.

2. Verlost van je overtredingen

In Hem hebben wij de verlossing, door Zijn bloed, namelijk de vergeving van de overtredingen, overeenkomstig de rijkdom van Zijn genade (Ef 1: 7). Lees ook Efeze 2 vers 1, 5

Jezus nam, door voor ons aan het kruis te gaan, al onze ongerechtigheden weg. Onze zonden dwarrelden daar niet zomaar weg. Er moest een grote prijs voor worden betaald. Het kostte Jezus' leven en door Zijn dood is voor eenieder die in Hem geloofd de prijs betaald. Als jij gelooft in de Heere Jezus als je persoonlijke Verlosser, wordt de straf voor jouw zonden weggehaald en ontvang je het geschenk van Gods eigen gerechtigheid (die wordt jou toegerekend). Die gerechtigheid wordt 'bijgeteld' op jouw geestelijke bankrekening. Door geloof en vergeving van jouw zonden gaat jouw saldo niet van -5000 naar 0, maar naar +100000 en nog veel meer. Je snapt dat ik er geen getal aan kan hangen, maar het beeld maakt duidelijk dat we niet 'quitte' staan. We worden overladen aan onbetaalbare genadegaven. Dus als God nu naar jou kijkt, ziet Hij niet langer je menselijke eigenschappen, je zwakheid, je ongerechtigheid. Hij ziet jou door het filter van Zijn eigen Zoon, het volmaakte Lam van God. Je hoeft jezelf niet langer uit te putten door naar volmaaktheid te streven. Je bent al volkomen rechtvaardig op grond van Christus' werk. Het is haast te groot, he?

3. Verzegeld met de Heilige Geest

'In Hem bent ook u, nadat u het Woord van de waarheid, namelijk het Evangelie van uw zaligheid, gehoord hebt; in Hem bent u ook, toen u tot geloof kwam, verzegeld met de Heilige Geest van de belofte, Die het onderpand is van onze erfenis, tot de verlossing die ons ten deel viel, tot lof van Zijn heerlijkheid (Ef 1: 13-14).'

Doordat de Heere Jezus weer naar de hemel is gegaan, kon de Heilige Geest worden uitgestort in onze harten, als een zegel van de Vader en de Zoon. (Joh 16: 13-15)

Satan wil graag dat jij niet beseft wat je IN Christus hebt en bent. Hij wil dat je te vluchtig en oppervlakkig leeft om in deze diepte kunnen te komen, maar laat je niet verleiden door de waan van alle dag. Zet je ernaar, kies om je te verdiepen wat God tegen jou zegt. Het is zó rijk en bevrijdend.

Nu je dit weet, kun je je borstwapen aan doen.

Aantrekken/uittrekken

Daar sta je dan, met je nieuwe 'kleren': gewapend met de gordel van de Waarheid en je borstharnas van de Gerechtigheid. Een nieuw tijdperk breekt aan, een nieuwe manier van leven. De gerechtigheid die je gekregen hebt, zorgt ervoor dat je ook een gerechtigheidzoeker wordt. Wat ik daarmee bedoel? Paulus legt het uit in Efeze 4 vers 21 tot 24, lees maar mee: 'Als u Hem tenminste gehoord hebt en door Hem bent onderwezen, zoals de waarheid in Jezus is, namelijk dat u, wat betreft de vroegere levenswandel, de oude mens aflegt, die te gronde gaat door de misleidende begeerten, en dat u vernieuwd wordt in de geest van uw denken, en u bekleedt met de nieuwe mens, die overeenkomstig het beeld van God geschapen is, in ware rechtvaardigheid en heiligheid.

Doordat de gerechtigheid je toegerekend wordt door het geloof in Jezus als de Waarheid gaat je hart hunkeren om gerechtigheid in de praktijk te brengen. Je oude 'ik' leg je af. Je wilt niet meer zondigen, maar juist steeds meer en meer op de Heere Jezus gaan lijken, Die vol gerechtigheid is. De tekst in Efeze 4 heeft het trouwens over 'rechtvaardigheid en heiligheid'. Dat zijn twee prachtige woorden die helemaal bij gerechtigheid passen. Je wilt recht doen, je streeft naar heiliging in je leven.

En inderdaad, het is een 'aantrekken/uittrekken'-proces. Dit is in tegenstelling tot toegerekende gerechtigheid geen eenmalige handeling. Het is een van moment tot moment, van dag tot dag, herhaalde keuze en daad. Steeds weer. Als je hiervoor kiest, plaats je een bàrriere tussen de vijand en het gebied van je leven waarop hij zich het vaakst richt: je hart.

Trek uit. Trek aan. Oefen de gerechtigheid.

Bemoediging

Vergeet niet dat ook bij het borstharnas gebed essentieel is. Gebed activeert je wapenrusting. Je kunt je wapens opnemen, maar als je eenvoudigweg geen hulp verwacht, verlangt en vraagt van je Overste, zal je niet effectief en doelgericht zijn.

Misschien ben je de draad van het verhaal wat kwijtgeraakt door zoveel nieuwe informatie, dan moedig ik je aan om de blog nog eens rustig door te lezen met je eigen Bijbel ernaast. De meeste tekstgedeelten uit de blog staan in de Efezebrief, dus je hoeft niet veel te bladeren. Paulus wist goed wat hij de Efeziërs wilde doorgeven. Om de boodschap duidelijk over te kunnen brengen heeft hij verschillende keren teruggegrepen op wat hij eerder al schreef om het zo steeds dichter aan hun hart te kunnen leggen.

Ik wil je nog één ding meegeven ter bemoediging ☺.

Weet je nog dat we eerder in deze blog het over geestelijke zegeningen hebben gehad? De derde was de verzegeling van de Heilige Geest in je hart. God heeft in Zijn goedheid ook over ons 'aan- en uittrekken' nagedacht. Als het nieuwe leven Christus in je hart klopt, groeit daar de vrucht van de Geest (Ef 5:9) vanzelf. 'Die bestaat uit alle goedheid, rechtvaardigheid en waarheid.' Gods Geest zet het proces van 'gerechtigheid doen' Zelf in werking.

Psalm 33:13-15

De HEERE schouwt uit de hemel

en ziet alle mensenkinderen.

Vanuit Zijn verheven woonplaats aanschouwt Hij

alle bewoners van de aarde.

Hij vormt hun aller hart;

Hij let op al hun daden.

Hij doet het; wat een 100% pure genade.


Deze overdenking is geschreven door Karinda. Lees hier meer over haar en de andere gezichten achter 'In de Vallei'. Lees hier waar In de Vallei voor staat.

Heb je vragen of opmerkingen naar aanleiding van deze overdenking? Neem dan hier contact met ons op, of benader ons via social media.

Heb je deze al gelezen?