Een hemels verlangen

24-08-2021

Het zijn vaak de oudere mensen die je het hoort zeggen. Ze verlangen om naar de hemel te gaan. De oma van mijn vriend, een superlieve vrouw van in de 80 zei het laatst nog; ze wilde naar opa toe, in de hemel. Van zo'n vrouw accepteren we dat ze dat verlangen heeft. Ze is al oud en staat dichterbij het einde van haar leven dan dat ze bij het begin staat. Ik ben jong, ik ben 21, naar verwachting ben ik nog maar op een kwart van mijn leven. Maar ook ik wil niets liever dan dat.

Ben ik depressief en klaar met het leven hier? Heb ik dan verder geen dromen of verlangens?

Van mij mag je die vragen stellen. Maar het draait daar niet om. Ja, ik vind het echt wel eens pittig en weet soms niet hoe het verder moet, maar dat betekent voor mij nu gelukkig niet dat ik niet verder wil. Ik heb nog zat verlangens en dromen. En ik geloof ook dat God hier op aarde nog een plan met mij heeft. Toch zou ik het allerliefst in de hemel zijn.

Dat verlangen om in de hemel te zijn, heeft mijns inziens te maken met het gegeven dat wij als mensen helemaal niet bedoeld zijn om ver weg van God te leven. Ver weg van God zorgde voor zonde, voor ziekte, voor pijn, voor verdriet, voor onrecht, voor onveiligheid. Ver weg van God betekent liefdeloosheid, ontucht, haat, nijd, lust, bedrog, leugen... 

"We zijn niet gemaakt voor wat vergankelijk is. Wie we ook zijn, we zijn gemaakt voor de eeuwigheid."

God schiep mensen. Niet zodat zij samen gezellig op aarde rond konden hobbelen. Maar omdat Hij wist dat dat goed was. Hij schiep mensen om zorg te dragen over al het andere wat Hij geschapen had. Hij schiep mensen zodat zij Hem konden eren, simpelweg door hun leven toe te wijden aan hun Maker. Hij wilde mensen om een speciale relatie mee aan te gaan. Mensen zijn niet van zichzelf en het is niet goed voor mensen om los te staan van hun Maker. Onze Maker weet als allerbeste wat goed voor ons is: een leven dicht bij Hem.

Een leven dichtbij God, de schepper van de hemel en aarde en alles wat daarop en daarin is, is goed. Leven dichtbij God betekent volmaaktheid, echte liefde, heiligheid, heerlijkheid, vrijheid. Het is totaal het tegenovergestelde van een leven ver weg van God.

Hier op aarde kunnen we een relatie met God aangaan. We kunnen 'ja' zeggen op Zijn vraag om Hem te volgen. We kunnen Hem steeds beter leren kennen en onze relatie kan uitgroeien tot iets enorm intiems waardoor God Zijn eer krijgt en wij tot ons doel komen. Maar... We zullen hier nooit zo dicht bij God kunnen leven als Hij het had bedoeld. Als mensen hebben we besloten dat we ons eigen plan wilden trekken. Het was pure hoogmoed. We wilden net als God zijn. We dachten het beter te weten dan Hij. God heeft ons onze gang laten gaan. Hij wilde geen robots die Hem verplicht moeten volgen. Dat zou immers geen relatie zijn. En zo gingen mensen hun gang... Ze maakten keuzes die niet in overeenstemming waren met het karakter van God. De zonde kwam in de wereld... En die zonde heeft nu nog veel impact.

Het loon van de zonde is - hoe hard het ook klinkt - de dood. Het is eeuwige verwijdering van God, maar het is ook hier op aarde een onvolmaakt en geschonden leven. De wereld is gebroken en gevallen. Hij komt niet meer in de buurt van wat God heeft bedoeld. En we moeten leven met de gevolgen van wat we hebben gedaan. God kan de zonde niet door de vingers zien, Hij is immers heilig.

Jezus kwam naar deze gebroken wereld om mensen te redden van de dood door zelf een verschrikkelijke dood te sterven aan het kruis. Hij ging dwars door de dood om de dood te overwinnen en op te staan. Dit offer zorgt ervoor dat er weer relatie mogelijk is met God. Maar ook wanneer je Jezus' offer hebt aangenomen, moet je leven met de gevolgen van de zonde. Jezus' offer is gelukkig niet alleen voor het leven hier. We zijn niet gemaakt voor wat vergankelijk is. Wie we ook zijn, we zijn gemaakt voor de eeuwigheid. En afhankelijk van je keuze wordt dat een eeuwig leven of een eeuwige dood...

"Ons burgerschap is echter in de hemelen, waaruit wij ook de Zaligmaker verwachten, namelijk de Heere Jezus Christus, Die ons vernederd lichaam veranderen zal, zodat het gelijkvormig wordt aan Zijn verheerlijkt lichaam, overeenkomstig de werking waardoor Hij ook alle dingen aan Zichzelf kan onderwerpen." - Filippenzen 3:20-21

Als we Christus offer hebben aangenomen, belooft God dat we eeuwig leven zullen ontvangen. Het is leven dicht bij God. Zoals ik al zei: in heerlijkheid, volmaaktheid, liefde, eenheid, vrede, goedheid, heiligheid... Ik kan nog wel even doorgaan. Dit is waarvoor we bedoeld zijn. Als christenen is ons burgerschap in de hemelen. De hemel waaruit wij Jezus Christus weer verwachten. Hij zal ons tijdelijke lichaam vervangen door een verheerlijkt lichaam zoals het Zijne. En dan, zullen we voor eeuwig bij God zijn. 

Ik verlang naar die dag. Waarop ik geen pijn meer heb en waarop ik niet meer moe ben, maar vol energie en kracht zit. Maar bovenal verlang ik naar de dag waarop ik in Gods armen thuis mag komen. Naar de dag waarop alles op zijn plaats valt en is zoals het is bedoeld. Ik verlang naar God, naar zo dicht mogelijk bij Hem zijn. Ik verlang naar de dag dat ik in de hemel zal zijn. 

Bovenal verlang ik naar de dag waarop ik in Gods armen thuis mag komen. Naar de dag waarop alles op zijn plaats valt en is zoals het is bedoeld.

Ik wil je vandaag wat vragen en wil dat je eerlijk antwoord. Verlang jij om bij God te zijn? Zou je er oké mee zijn als dit je laatste dag was? Of wil je nog heel graag hier blijven? Om te genieten van de dingen hier, successen te behalen en je bucketlist af te werken.

Ik kan me er wel iets bij voorstellen als je zegt dat je liever nog even hier blijft. Het is heel makkelijk om gefocust te raken op het hier en nu. Ook ik moet daar steeds weer op letten. Maar ik bid en hoop dat je mag zien dat je schat niet op aarde is, maar in de hemel. En dat hier niet je thuis is, maar in de hemel. Je bent niet gemaakt voor iets tijdelijks, voor dingen die vergaan. Je zal geen vervulling vinden in wat hier is, want je bent hier niet voor bedoeld. Je bent gemaakt voor God. Alleen Hij kan je vervullen. In Zijn armen, zul je thuis zijn.

Verder op reis
Ik heb een aantal luistertips voor je. Lekker voor in de auto, tijdens het schoonmaken, onder de douche en ga zo maar door. Luister vooral ook goed naar de tekst. Ik hoop dat het je helpt om te focussen op je bestemming, je doel.

  • Maranatha - Sela

  • Een toekomst vol van hoop - Sela

  • Van een ander Koninkrijk - Christian Verwoerd

  • Home - People of the earth

  • Home - Chris Tomlin

  • One Day - Jonathan Ogden

In je Bijbel verder lezen over dit onderwerp kan natuurlijk ook en is zelfs een heel goed plan. Om je op weg te helpen, geef ik je vast een paar aansluitende Bijbelgedeeltes:

  • Filippenzen 3:17-21
  • 2 Korinthe 5:1-10
  • Kolossenzen 3:2-4

Deze overdenking is geschreven door Marlies. Lees hier meer over haar en de andere gezichten achter 'In de Vallei'. Lees hier waar In de Vallei voor staat.

Heb je vragen of opmerkingen naar aanleiding van deze overdenking? Neem dan hier contact met ons op, of benader ons via social media.

Heb je deze al gelezen?

Jij hebt ze vast ook: woorden die al een leven met je meegaan. Denk er eens over na: Welke woorden draag jij mee? Misschien zijn het vooral afbrekende woorden die ervoor gezorgd hebben dat je negatief over jezelf bent gaan denken. Ze komen naar boven wanneer dingen je niet lukken en worden dan opnieuw voor je bevestigd. Je kan ook...

Prachtige straatjes, kleine winkeltjes en allerlei toeristen die rondliepen met hun camera om foto's te maken. Gezellige muzikanten en eettentjes waar Griekse muziek uit de boxen galmde. We liepen door de straat op zoek naar een appartement. Het zag er wat vervallen en oud uit. Wat we die dag meemaakten, zal ik nooit vergeten. Graag neem ik jullie...

Lieve zus,

08-05-2024

'Waarom?', ik heb het God best vaak gevraagd. 'Waarom moet ik door deze donkere periode heen?' 'Waarom is het leven zo ingewikkeld?' Ik vroeg God om moeilijkheden weg te nemen en me uit zware periodes te halen. Ik streed ertegen, worstelde ermee. Ik heb heel vaak niet begrepen wat Gods bedoeling was of waar Hij überhaupt was. Het vroeg veel...