God waarom?

10-08-2020

Het afgelopen jaar kon ik op stage meedoen aan een agressietraining. Voorbereidend op de praktijktraining was ik bezig met een e-learning over agressie en omgaan met agressie. Daarin kwamen verschillende soorten agressie naar voren en werd genoemd hoe je daar goed mee om kan gaan. Één van die soorten agressie is frustratie-agressie (agressie voortkomend uit machteloosheid of angst). Om te zorgen dat de situatie niet escaleert kan de techniek luisteren-samenvatten-doorvragen worden ingezet. Doorvragen maakt dat de ander verder praat en je zelf de situatie ook helderder krijgt. Belangrijk hierbij is het stellen van open vragen. Alhoewel je waarom-vragen beter niet kan stellen, dat maakt dat mensen verontwaardigd reageren, omdat ze het idee hebben zich te moeten verantwoorden. Nou denk je vast: Bedankt voor deze informatie, maar waar gaat dit heen? Nou het zette me aan het denken... Want wat doet het eigenlijk met God wanneer we waarom-vragen stellen?

God vraagt ons om met een oprecht hart naar Hem toe te komen, Hij vraagt ons om eerlijk te zijn. En dat is niet altijd makkelijk, dat merk ik zelf ook, maar steeds vaker probeer ik alles bij Hem neer te leggen. Alles wat ik denk, alles wat ik voel. Het lastigste vind ik het stellen van vragen. In het dagelijks leven probeer ik mezelf vaak een beetje te beschermen door confrontaties uit de weg te gaan en stel ik ook niet zoveel waarom-vragen. Straks voelt een ander zich aangevallen... Vervolgens blijf ik er dus zelf mee zitten. Het kan ongemerkt tussen mij en een ander in gaan staan of ervoor zorgen dat ik zelf niet lekker in mijn vel zit en me afzonder. Dat wat het met menselijke relaties doet, zal niet veel verschillen van wat het met je relatie met God doet wanneer je die eerlijke vragen niet stelt.

En toch kan het lastig zijn om zo eerlijk te zijn. Om te vragen waarom je zo ziek bent. Om te vragen waarom je iemand van wie je zoveel houdt, nu moet missen. Om te vragen waarom er zoveel mensen zijn die met een hongergevoel in slaap vallen op een dun matje op de vloer. Om te vragen waarom je iets moet doen wat je helemaal niet zit zitten. Om te vragen waarom je nog steeds moet strijden tegen angstige of depressieve gevoelens. Om te vragen waarom de wereld zo oneerlijk is.

Het goede nieuws is... God wordt niet boos!!

Kijk maar eens naar Gideon. In Hebreeën 11 wordt positief gesproken over het geloof van Gideon. En dat was niet omdat hij zonder twijfels was. Integendeel zien we in Richteren 6 dat Gideon twee keer om een teken van God vraagt.

"En Gideon zei tegen God: Als U Israël door mijn hand zult verlossen, zoals U gesproken hebt, Zie, ik ga een wollen vacht op de dorsvloer leggen. Als er alleen op de vacht dauw zal zijn en droogte op heel het land eromheen, dan zal ik weten dat U Israël door mijn hand zult verlossen, zoals U gesproken hebt. En zo gebeurde het. De volgende dag stond hij vroeg op, wrong de vacht uit en perste de dauw uit de vacht: een schaal vol water. En Gideon zei tegen God: Laat Uw toorn niet tegen mij ontbranden, als ik alleen deze keer nog spreek. Laat mij toch nog eenmaal een proef met de vacht nemen: laat er alleen op de vacht droogte zijn en op heel het land eromheen dauw. En God deed zo in diezelfde nacht, want de droogte was alleen op de vacht en op heel het land eromheen was dauw." - Richteren 6:36‭-‬40, HSV

En hoe reageert God? God antwoord hem. Ook de tweede keer wanneer Gideon wel een beetje bang is dat God boos wordt. Onze vragen zijn een teken dat we niet volledig op God vertrouwen. Toch geeft God antwoord. Hij wordt niet boos omdat we vragen stellen. Hij heeft geduld met ons en wil dat we Hem gaan vertrouwen.

Stel je vragen maar aan God. Durf open met Hem te zijn, ook als je dat niet gewend bent. Je zult gaan ontdekken dat Hij te vertrouwen is. En ik weet zeker dat als je zo oprecht bij Hem komt, Hij je wil helpen en je relatie met God gaat groeien.

Onze vragen en twijfels veranderen niet wie God is!

En nu verder

  • Een tijdje terug schreef ik een overdenking over eerlijk en oprecht naar God toe gaan. Waarom-vragen zijn eerlijke vragen. Wil je meer lezen over waarom je eerlijk zou zijn met God? Dan kan dat hier.

  • Luister eens op YouTube of Spotify naar het nummer "Why God" van Austin French. Hierin stelt hij verschillende vragen die je kan hebben aan God. Tegelijk deelt hij dat hij door die vragen ziet dat hij God nodig heeft.


Deze overdenking is geschreven door Marlies. Lees hier meer over haar en de andere gezichten achter 'In de Vallei'.

Heb je vragen of opmerkingen naar aanleiding van deze overdenking? Neem dan hier contact met ons op, of benader ons via social media.