Hartbewaking

01-06-2021

Wanneer je rondloopt over de afdeling hoor je een veelheid aan piepjes. Met verschillende elektroden op hun borstkas zijn patiënten verbonden met allerlei apparatuur. Verpleegkundigen houden de boel nauwlettend in de gaten, de nodige medicatie wordt toegediend en er worden spannende operaties uitgevoerd. Mensen zijn opgenomen, omdat er intensieve zorg of langere bewaking en observatie nodig is. We zijn op de afdeling cardiologie, bij de hartbewaking.

Niemand wil graag op die afdeling terecht komen en daarom is het belangrijk om goed voor je hart te zorgen. Onder andere gezond eten en voldoende beweging dragen bij aan de gezondheid van je hart. Wanneer er wel iets aan de hand is met je hart, is het belangrijk om daar snel bij te zijn. Je hart is namelijk een enorm belangrijk orgaan en wanneer er iets mis is met je hart, kan dat grote gevolgen hebben.

De Bijbel heeft het ook vaak over je hart. De Bijbel noemt dat je goed voor je hart moet zorgen. Je moet het zelfs beschermen en bewaken.

"Bescherm je hart boven alles wat te behoeden is, want daaruit zijn de uitingen van het leven." - Spreuken 4:23, HSV

Wanneer de Bijbel spreekt over het hart wordt het meest eigene van een persoon bedoeld. Het gaat dan om iemands denken, iemands gevoel of iemands verlangens. Je leeft vanuit wat er in je hart zit, net zoals het hart bloed door je hele lijf vervoert en je leven voortkomt uit je hart.

"Maar de dingen die uit de mond komen, komen voort uit het hart, en die verontreinigen de mens. Want uit het hart komen voort kwaadaardige overwegingen, alle moord, overspel, ontucht, diefstal, valse getuigenissen, lasteringen. Deze dingen zijn het die de mens verontreinigen; maar het eten met ongewassen handen verontreinigt de mens niet." - Mattheüs 15:18‭-‬20, HSV

Doordat we in een zondige wereld geboren zijn, was het bloed dat door ons hart stroomde vervuild. Daardoor werd ook ons lichaam vervuild. Er kwamen allerlei slechte dingen uit voort zoals misdadige plannen, leugens en taal die andere mensen pijn doet. Maar één operatie kon het probleem wegnemen. Ons hart moest worden vernieuwd. Het vervuilde bloed moest eruit en we moesten worden schoongewassen met het bloed van Jezus. Als je bent wedergeboren heb je een nieuw, schoon en gezond hart. Een hart dat je wel kan vertrouwen en waaruit leven voortkomt. Maar je moet er wel op letten dat het niet opnieuw besmet raakt en verandert in een hart dat je niet vertrouwen kan (Jeremia 17:9-10). Een onbewaakt hart, leidt je namelijk op een dwaalspoor. Dat is de reden dat je goed voor je hart moeten zorgen en het moet beschermen. Maar hoe doe je dat?

"Maar één operatie kon het probleem wegnemen. Ons hart moest worden vernieuwd. Het vervuilde bloed moest eruit en we moesten worden schoongewassen met het bloed van Jezus."

Je hart beschermen
Het beschermen van je hart doe je door een gezonde levensstijl en begint bij gezonde voeding: je bent wat je eet. Vanuit je hart zijn de uitingen van het leven zegt Spreuken 4:23. Wat er in je hart zit, wordt zichtbaar in de rest van je leven door wat je zegt, denkt, doet en waar je naar verlangt. Wanneer je je hart met de verkeerde dingen vult, heeft dat impact op waar je je toe getrokken voelt en hoe je denkt, het veroorzaakt destructieve patronen. Je hart gaat kloppen voor de verkeerde dingen en door de vluchtige verlangens van je hart te volgen, gooi je je leven weg. Het volgen van je hart leidt dan tot leegte. Wanneer je je hart vult met de goede dingen, vind je gezonde gedachten, heb je een gezond leven en zelfs een overvloedig leven!

(On)gezonde voeding
"Als u nu met Christus opgewekt bent, zoek dan de dingen die boven zijn, waar Christus is, Die aan de rechter hand van God zit. Bedenk de dingen die boven zijn en niet die op de aarde zijn, want u bent gestorven en uw leven is met Christus verborgen in God."- Kolossenzen 3:1‭-‬3, HSV

Gezonde voeding bestaat uit de dingen van God, de dingen van boven. Ongezonde voeding bestaat uit de dingen die op de aarde zijn. In de rest van Kolossenzen 3 staan ze mooi uitgewerkt, ik heb ze voor je op een rij gezet:

Ongezonde voeding - dingen op de aarde:

 • Ontucht

 • Onreinheid

 • Hartstocht

 • Kwade verlangens

 • Hebzucht (= afgoderij)

 • Toorn

 • Woede

 • Slechtheid

 • Laster

 • Slechte taal

 • Leugens

Gezonde voeding - dingen van boven:

 • Ontferming

 • Vriendelijkheid

 • Nederigheid

 • Zachtmoedigheid

 • Geduld

 • Vergeving

 • Liefde

 • Vrede

 • Dankbaarheid

 • Waarheid

 • Lofprijs

 • Aanbidding

Je hart voeden kan op verschillende manieren. Informatie komt binnen door de mensen waarmee je omgaat, de dingen die je leest, de programma's die je bekijkt, de muziek die je luistert en de plekken waar je je begeeft. Je wordt niet opeens wakker, veel dichter bij God zonder je te voeden met waarheid, je te omringen met gelovigen en te dienen in de kerk.

Pas dus op met waar je naar kijkt. Veel te vaak vermaken we ons met de dingen waarvoor Jezus is gestorven. Wees voorzichtig in waar je heengaat. God is overal, maar Hij wordt niet overal geëerd. Ga na welke invloed de mensen om je heen op je hebben. Richten mensen je op Jezus of zorgt het omgaan met hen ervoor dat je je Bijbel steeds minder belangrijk vind, je langzaam slechte taal overneemt of op de verkeerde plekken komt? Hou je weg van dingen die je doen zondigen. Doe de dingen die je in verleiding brengen weg (Mattheüs 5:29-30). Een schoon en gezond hart is veel belangrijker dan al het aardse waar je aan vasthoudt. Bescherm je hart! Dan zal je een overvloedig leven hebben, in eeuwigheid!

De zachtmoedigen zullen eten en verzadigd worden; wie de HEERE zoeken, zullen Hem loven. Uw hart zal voor eeuwig leven. - Psalm 22:27

Verder op reis
Ga op een rustige plek zitten en wordt stil voor God. Vraag Hem of Hij je wil laten zien welke dingen je hart besmetten. Doe ze weg. Vraag om hulp wanneer je dat lastig vindt om te doen. En herinner jezelf eraan dat een gezond hart veel belangrijker is dan al het andere.


Deze overdenking is geschreven door Marlies. Lees hier meer over haar en de andere gezichten achter 'In de Vallei'. Lees hier waar In de Vallei voor staat.

Heb je vragen of opmerkingen naar aanleiding van deze overdenking? Neem dan hier contact met ons op, of benader ons via social media.

Heb je deze al gelezen?

Vandaag denken we over grenzen op gebied van seksualiteit in je relatie voordat je getrouwd bent. Een grens is een (denkbeeldige) scheidingslijn of een limiet. Zie deze grens als een hekje langs een weg naast een prachtig bloemenveld. 'Tot hiertoe en niet verder.' De bloemen zijn nog niet rijp. Het is nog niet de tijd om ze te plukken.

"Ook zei de HEERE God: Het is niet goed dat de mens alleen is; Ik zal een hulp voor hem maken als iemand tegenover hem." - Genesis 2:18, HSV

Het zou zomaar kunnen zijn dat jij, net als ik, op dit moment als vrijgezelle vrouw door het leven wandelt. Je hebt tijd voor je vrienden, familie, hobby's en je hebt de ruimte om jezelf te vormen. Happy single life! Toch? Ik ben benieuwd hoe jij het vindt om vrijgezel te zijn. Ben jij iemand die helemaal tevreden is hiermee,...