Is gebed jouw stuurwiel of reservewiel?

17-02-2020

Een tijdje geleden las ik een confronterende vraag. De vraag was: is gebed jouw stuurwiel of reservewiel? Ik ben hier over gaan nadenken en besloot de definities op te zoeken. Een stuurwiel is ''een voorwerp waarmee je de richting van een voertuig bepaald'', een reservewiel wordt beschreven als een 'bijkomend wiel'.

Een stuurwiel bepaald welke richting het voertuig opgaat. Is gebed eigenlijk niet net zo bedoeld? Is gebed niet ons stuurwiel en is de bestuurder niet God die via ons gebed de richting van ons leven bepaald? De Bijbel zegt het volgende:

''En dit is de vrijmoedigheid die wij hebben in het toegaan tot God, dat Hij ons verhoort, telkens als wij iets bidden naar Zijn wil.''
- 1 Johannes 5: 14, HSV

Ik ben het boek ''Vurig'' aan het lezen over gebed en deze schrijfster noemt dat het belangrijkste in ons leven het gebed is. Gebed is de manier waarop wij tot God kunnen spreken, de manier waarop wij kunnen vechten tegen en overwinnen kunnen van zonden, de manier waarop wij kunnen pleiten voor de redding van anderen. Ik heb mijzelf vaak de vraag gesteld waarom God mijn gebeden niet verhoord. Een prachtig voorbeeld uit een preek gaf mij antwoord. Deze spreker gaf het volgende voorbeeld: een glas kun je tot de rand vullen met water en dan is hij vol. Een zwembad kun je ook vullen met water en dan is hij vol. Ook een oceaan kun je ook vullen met water en dan is hij vol. De spreker vertelde dat onze gebeden eigenlijk zijn als druppels water. Elk gebed draagt eraan bij dat het glas, zwembad of oceaan voller wordt. Maar wij kunnen niet weten hoeveel gebeden er nodig zijn om ons gebed te verhoren. Wij kunnen niet weten of we een glas waterdruppels vol moeten bidden, of een oceaan vol. Wat wij wel zeker weten is dat wanneer wij bidden naar Gods wil, dat God zal verhoren, zoals ook staat in bovenstaande tekst. Heb jij het geduld om te blijven bidden of geef jij op?

Hoe weet je of je gebed naar Gods wil is? Ik zal je een voorbeeld geven: Ik vroeg me eens af of het wel Gods wil was dat een vriendin tot geloof zou komen, omdat ik er al zolang voor bad en geen verandering zag. Totdat ik de volgende tekst las:

''Die wil dat alle mensen zalig worden en tot kennis van de waarheid komen.''
- 1 Timotheüs 2: 3b-4, HSV

Het is dus belangrijk dat je jouw gebeden toetst aan Gods woord. Als je gebeden ook Gods verlangen zijn, zullen ze worden verhoord. Een tekst uit 1 Johannes zegt het volgende:

"Wij weten dat Hij naar ons luistert als wij Hem iets vragen wat met Zijn wil overeenstemt."
- 1 Johannes 5:14, HSV

Is jouw gebed als een stuurwiel die de richting van jouw leven bepaald of is jouw gebed als een reservewiel? Gebruik jij gebed alleen in noodsituaties wanneer jij een lekke band hebt? In Kolossenzen staat het volgende over gebed:

''Houd sterk aan in het gebed, en wees daarin waakzaam met dankzegging.''
- Kolossenzen 4:2, HSV

'Waakzaam' in deze tekst betekent oplettend, het is dus belangrijk dat je niet alleen jouw lijstje bid, maar bid naar Zijn wil. Paulus zegt ook het volgende:

''Bid zonder ophouden''
- 1 Thessalonicenzen 5: 17, HSV

Gods opdracht aan ons is om gebed als stuurwiel te gebruiken en niet als reservewiel. Telkens komt terug dat God verlangt dat wij voortdurend bidden en totaal afhankelijk van Hem leren te leven. Gods wil is dat Hij door Zijn woord en door gebed heen ons leven kan sturen. Geef jij God het stuurwiel van jouw leven in handen?

En nu verder

  • Bedenk voor jezelf of gebed jouw reservewiel is en breng dit in gebed bij God. Vraag Hem of Hij jou wil leren om gebed tot jouw stuurwiel te maken.
  • Lees eens het boek Vurig van Priscilla Shirer.
  • Bekijk op youtube Gebed als reserve- of stuurwiel - Job van Beek. Dit is een hele mooie preek waarin het belang en de kracht van gebed wordt uitgelegd.

Deze overdenking is geschreven door Marjon. Lees hier meer over haar/hen en de andere gezichten achter 'In de Vallei'.

Heb je vragen of opmerkingen naar aanleiding van deze overdenking? Neem dan hier contact met ons op, of benader ons via social media.

Heb je deze al gelezen?