Is hij dateable? 5 Checks.

25-04-2022

Hij was enthousiast gekomen, maar ging zenuwachtig weg. Het kwam door mij, dat wist ik. Ik woonde nog in Rotterdam en mijn zus had haar date meegenomen. Het was onze eerste ontmoeting, maar ik had hem zenuwachtig gemaakt door de verwachtingen van onze ouders te vertellen. Oeps.

Een man moest eerst met mijn ouders praten en toestemming vragen, voordat hij een relatie met één van ons kon aangaan. Ik had hem verteld dat hij vragen kon krijgen over zijn geloofsleven, over zijn trouwplannen en over rein blijven voor het huwelijk. Hij wist al wel dat hij moest komen praten, maar niet hoe serieus dit werd genomen.

Een lange tijd heb ik de regel van mijn ouders lastig gevonden, ik vond het onzin. Maar hoe jij en ik ook tegen die regel aankijken, en wat wij er ook van vinden - ik weet wel heel goed waarom mijn ouders dat doen. Ze vinden hun dochters waardevol. En hoe waardevoller je iets vindt, hoe hoger je verwachtingen zijn van hoe het behandeld moet worden. 

Minimale standaarden

Achteraf was er weinig reden voor mijn aanstaande zwager om zenuwachtig te zijn, want na het gesprek werd hij met een warm welkom binnen gehaald. Hij en mijn zus kregen een relatie en ze zijn inmiddels al verloofd, super leuk.

Zelf ben ik single. "Waarom?", wordt vaak gevraagd. Geen idee, wat voor een antwoord moet ik daar nou op geven? Dat is gewoon het leven toch? Terwijl ik mijn schouders dan lachend op haal, is er altijd wel een zusje die roept dat ik veel te veel voorwaardes heb en ik mijn standaarden veel te hoog heb liggen.

Mijn argument is op zo'n moment vaak dat ik liever gelukkig single ben, dan ongelukkig getrouwd. En dat ik alleen een relatie met iemand wil, als wij daar God beter mee kunnen dienen. Anders is single zijn nuttiger.

Ik zou niet zomaar met iemand een relatie willen, hoe geweldig leuk hij ook zou zijn. Hij moet gewoon eerst aan mijn voorwaardes of 'standaarden' voldoen. Het zijn te hoge standaarden volgens veel mensen in mijn omgeving, maar voor mij zijn ze het minimale wat ik kan bedenken. Ze komen overeen met Gods standaarden. En waarom zou ik met minder genoegen nemen dan met Gods beste plan?

Standaarden moet je hebben hoor, het huwelijk is immers een keuze voor je leven. Scheiden lijkt tegenwoordig normaal, maar wanneer je trouwt hoort dit geen openstaande optie te zijn (Matt 19:6). Natuurlijk benoemt de Bijbel omstandigheden waarin scheiden wel geoorloofd is, bijvoorbeeld in Mattheüs 19:9. Maar in het vers hiervoor lezen we dat dit al vanaf het begin af aan niet Zijn bedoeling was met het huwelijk. God staat dit in deze gevallen toe, omdat Hij weet dat we zondig zijn. Dat betekent niet dat Hij hier licht over denkt en dit aanmoedigt. God verafschuwt scheidingen (Mal 2:16). Ga daarom het huwelijk in, zonder het woord 'scheiden' in je woordenboek. Je kiest voor elkaar 'tot de dood ons scheidt'.

Eerlijk gezegd vind ik dat wanneer je standaarden niet overeenkomen met Gods standaarden, het gewoon zinloze standaarden zijn. Dat meen ik vol liefde. God heeft ons gemaakt. God is een goede God. Zou Hij niet als beste weten wat goed voor ons is?

Maak beslissingen uit geloof, niet uit angst. Zorg er voor dat je niet een relatie aangaat...

 •  ...omdat je denkt dat je 'niets beters' verdient.
 •  ...omdat je denkt dat je 'niets beters' kan krijgen.
 •  ...omdat je denkt dat je anders voor altijd alleen zal zijn.
 •  ...omdat je anders niet gelukkig bent.
 •  ...wanneer je twijfels hebt.

Of een relatie aanhoud... (Ik doel hier niet op een huwelijk.)

 •  ...terwijl je steeds excuses maakt voor zijn gedrag: "Het was maar één keer, twee keer, drie keer..."
 • ...alleen maar omdat je al zo lang hebt.

"Hoe waardevoller je iets vind, hoe hoger je verwachtingen zijn van hoe het behandeld moet worden."

Single zijn

Trouwen wordt niet gegarandeerd

Getrouwd zijn is geen doel dat we in ons leven moeten behalen. Single zijn is geen 'periode' die gegarandeerd over zal gaan. Ons leven zal niet pas echt beginnen als we getrouwd zijn. En ook onze waarde hangt niet af van een huwelijk.

Waar je ook staat in je leven, single of getrouwd of met kinderen - je kan daar God dienen. Als single kan je misschien wel meer doen voor Gods koninkrijk dan als getrouwde: er is dan niets van deze wereld wat je tegen houdt. Paulus schrijft in 1 Korinthe 7 dat de ongehuwde zorg draagt voor de dingen van de wereld; hoe hij de Heere zal behagen. De gehuwde is veel meer bezig met de dingen van de wereld, hoe hij zijn vrouw / zij haar man zal behagen.

Gebruik daarom je tijd en positie nuttig. Verdoe je tijd niet aan hopeloos wensen dat je leven anders was, maar gebruik je tijd en positie nuttig. God heeft mij op deze plaats, omdat Hij weet dat ik Hem op dit moment en op deze manier het beste kan verheerlijken. En ik vertrouw Hem. Ik weet dat Hij een goede Vader is en voor mij zorgt.

Verlangen naar liefde

En toch, hoe groot ons vertrouwen ook is op God en hoe nuchter we ook zijn; single zijn blijft moeilijk wanneer we verlangen naar een partner.

Relatie, verloven en trouwen, geweldig; ik ken geen één meisje of vrouw die die droom niet heeft. We willen geliefd te worden, het liefst onvoorwaardelijk. Dat is super logisch, lees Genesis maar. God schiep het heelal, de wereld en alles erin en 'het was zeer goed'. Die zin lezen we keer op keer op keer: "En God zag dat het zeer goed was."

Maar nadat Adam geschapen is, lezen we iets anders. Adam leefde in het geweldige paradijs, in de heerlijke aanwezigheid van God. Wat had hij nog meer kunnen wensen? Een partner: "Het is niet goed dat de mens alleen is; Ik zal een hulp voor hem maken, als iemand tegenover hem." (Gen 2:18)

God de schepper van hemel en aarde zag dat het niet goed was dat Adam alleen was. En wat deed Hij? Hij maakte geen vriend voor Adam, maar een vrouw. Een huwelijkspartner. Logisch toch, dat jij verlangt naar een man? Zelfs Adam in het volmaakte paradijs had volgens God een partner nodig. Het is menselijk, normaal en niet slecht. Tegelijkertijd lezen we in 1 Kor 7 dat het een genadegave en zegen van God kan zijn om niet getrouwd te zijn.

Maar hoe natuurlijk en normaal je verlangen dus is, het is belangrijk om relaties niet te idealiseren, want dan ga je genoegen nemen met alles. Ons levensdoel is niet een man vinden, maar God verheerlijken. Wordt niet hopeloos, want je hoop ligt niet in een man. Je hoop ligt in God.

"God heeft mij op deze plaats, omdat Hij weet dat ik Hem op dit moment en op deze manier het beste kan verheerlijken."

Gods voorwaarden

Zoals ik in de inleiding schreef wil mijn vader eerst een gesprek aangaan om te bepalen of iemand een geschikte partner is. Hij stelt vragen. Dit doet hij omdat hij zijn dochters waardevol vindt. Wat voor een vragen zou God de Vader stellen, als het gaat om een partner voor Zijn dochter? Hij, die Zijn dochters zelf waarde heeft gegeven.

Om een indruk te krijgen van wat Gods voorwaardes zouden zijn, wil ik naar de Bijbel gaan. In de Bijbel lezen we niets terug over daten, maar wel over het huwelijk. Als je als christen ervoor kiest om te daten, doe dit dan altijd met het huwelijk als einddoel. Vraag je steeds weer af of jij hem wil als echtgenoot en als vader van je kinderen en of God dit zou willen. Wanneer dit niet zo is, verspil dan geen tijd en speel niet met gevoelens en emoties. Date met het huwelijk als doel of date niet.

Ik wil samen met jullie kijken naar Gods plan met het huwelijk. Wat is liefde volgens Hem en wat is de rol van de man en de vrouw in het huwelijk? In deze context; wat zijn dan goede kenmerken van een man, en wat zijn dingen waar je voor moet uitkijken?

Hij is niet perfect

Voordat we nadenken over 'goede kenmerken van een man', wil ik eerst echt duidelijk maken dat je niet wil wachten op 'de perfecte man', want die bestaat niet. Een perfecte vrouw ook niet. We zijn mensen, zondaren. Maar, is hij (en ben jij) bereid om aan jullie karakters te werken? Heeft hij (en heb jij) een hartsgesteldheid dat verlangt te groeien, om steeds meer op Jezus te lijken? Alleen bij zo'n hartsgesteldheid, kan er hulp gezocht wanneer moeilijkheden op je pad komen. Dan kan er sorry gezegd worden en kan hoogmoed worden overwonnen. Dan kan er gekozen worden voor nederigheid, dienstbaarheid en zelfopoffering.

Wat je dus niet wil:

 • Een man die niet bereid is om te groeien en sorry te zeggen.

"Als je als christen ervoor kiest om te daten, doe dit dan altijd met het huwelijk als einddoel."

1. Hij is Godvrezend

Even een spoiler alert: in je leven ga je moeilijkheden krijgen, óók als je getrouwd bent. Het is daarom zo belangrijk om er over na te denken met wie je trouwt. Jij kiest de persoon waar jij mee vecht. In je huwelijk gaan er conflicten komen en zal je door uitdagende tijden gaan. Je echtgenoot is dan niet je vijand, maar je medestrijder. En hoe kan je beter strijden dan samen op je knieën? Je wil niet dat je man je 'gebedsproject' is, maar je 'gebedspartner'.

Er zit een groot verschil tussen een 'goede' man, volgens wereldse maatstaven, en een Godvrezende man. Een Godvrezende man weet hoe het is om zich te vernederen voor de Heere, om genade te ontvangen en om onvoorwaardelijk liefgehad te worden.

Volgens 2 Korinthe 6:14 moeten we geen 'ongelijk juk' vormen met een ongelovige. In de Bijbelse tijd wist iedereen wat dit betekende. Men dacht aan het beeld van twee ossen die samen onder hetzelfde juk een last trekken. Een ongelijk juk ervoor zou zorgen dat ze elkaar zouden tegenwerken. Er staat hier niet letterlijk dat dit gaat over het huwelijk, maar het gaat wel over intieme relaties tussen mensen. Is het huwelijk niet de meest intieme relatie die tussen twee mensen kan hebben?

Als het goed is, is je geloof de basis van je leven. God is Degene waar je leven om draait. Hijis de reden waarom je doet wat je doet en waarom je leeft zoals je leeft. Is het niet geweldig wanneer je eigen man dit ook kent? Hoe kan je anders deze 'geestelijke intimiteit' ervaren? Hoe kan je hopen dat hij jou onvoorwaardelijk liefheeft, als hij de liefde van Christus niet kent? Hoe kunnen jullie elkaar anders aanmoedigen en aanvullen in het dienen van Christus?

Wat je dus niet wil:

 • Wanneer jij Jezus wil dienen en hij niet.
 • Een man die zegt te geloven, maar dit is niet te zien in zijn leven.

"Je wil niet dat je man je ‘gebedsproject’ is, maar je ‘gebedspartner’."

2. Hij wordt door God geleid en kan jou leiden

Tussen zeggen te geloven en daadwerkelijk door God geleid worden zit een heel groot verschil. Door wie wordt je vriend of date geleid? Zorg ervoor dat jij niet het antwoord bent. Veel vrouwen zien het als hun roeping om hun man te leiden, in het dagelijks leven, maar ook in het geestelijk leven. "Ik kan hem naar Jezus leiden." Een relatie is geen evangelisatiemiddel. Dat is niet hoe God het bedoeld heeft.

"Maar ik wil dat u weet dat Christus het Hoofd is van iedere man en de man het hoofd van de vrouw en God het Hoofd van Christus." (1 Kor 11:3)

In het huwelijk is de man het hoofd van de vrouw. In het dagelijks leven, maar ook in geestelijk opzicht. Dat betekent niet dat hij belangrijker is: het gaat hier niet om rangen, maar om rollen. Man en vrouw zijn gelijkwaardig, maar niet gelijkaardig. Het betekent niet dat je een man moet vinden die net een dictator is, want Bijbels leiderschap gaat altijd over dienstbaar leiderschap, kijk maar naar Jezus. Zijn leven stond in teken van dienstbaarheid. Bijbels leiderschap heeft de volgende vragen als fundering: "Wat kan ik doen om haar, ons huwelijk en ons gezien meer op te bouwen? Wat kan ik doen om haar meer lief te hebben? Op welke manier kunnen onze levens God meer verheerlijken?" Succesvol leiderschap is geen egoïstisch leiderschap, maar leiderschap met oog voor de ander. Dat is een hele verantwoordelijkheid. Wij kunnen als vrouwen onze mannen ondersteunen bij die verantwoordelijkheid door een vrouw te worden die zijn leiderschap makkelijk en vreugdevol maakt. Om en vrouw te worden die oog heeft voor zijn verantwoordelijkheid, om te dienen, te respecteren, te vertrouwen en te supporten.

Ik herinner me het als de dag van gisteren. Ik vond deze man - vrouw rollen altijd maar moeilijk, het klonk eigenlijk verschrikkelijk, maar toch raakte ik een tijd geleden ervan overtuigd dat het Bijbels was. Ik beleed het aan God en sprak ongeveer dit gebed uit: "Ik merk dat ik negatieve, opstandige kriebels krijg wanneer ik leer over Uw scheppingsorde en over uw plan met man en vrouw. Toch weet ik dat U door en door goed bent, en dat ook dit plan goed is. Ik bid dat U mijn hart veranderd en dat U geduld met mij hebt hierin. Oh, en als ik mij dus moet laten leiden door een man, dan echt alleen door een man die zich laat leiden door U." Een andere optie leek mij veel te moeilijk.

Ik raad jou aan om dit gebed ook te bidden. Om een veranderd hart, en om een man die zich laat leiden door God. Hoe hij jou zal leiden, wordt bepaald door datgene waardoor hij zich laat leiden. Ben jij het die hem leidt? Mensen met slechte invloeden? De cultuur? Als Christus het niet is die hem leidt, laat hem jou dan ook niet leiden.

Wat je dus niet wil:

 • Een man die niet door God geleid wordt.
 • Een man die denkt dat Bijbels leiderschap dictatorschap is.
 • Een man die niet door heeft wat zijn taak als man is (leiderschap).

Toets zijn hart

Je kan excuses voor hem maken, maar diep in je hart weet je heel goed wie het is die hem leidt. Het gaat hier niet om een mooie Bijbeltekst in zijn Instabio. Kijk niet naar zijn buitenkant, maar naar zijn hart.

 • Wat zijn zijn gewoontes? Heeft hij verslavingen? Wat zijn terugkerende patronen in zijn leven?
 • Wat vindt hij belangrijk? Wat zijn zijn interesses?
 • Wat verwacht hij in een relatie? Speelt hij spellen met je gevoel? Hoe gaat hij om met andere vrouwen? Hoe behandelt hij jou?
 • Wat is zijn reputatie? Hoe staat hij bekend bij anderen? Hoe behandelt hij zijn familie? (Dat zegt vaak veel over hoe hij jou zal behandelen als de verliefdheid er af is.) Met wie gaat hij om? Heeft hij gelovige vrienden? Dient hij binnen een gemeente?
 • Hoe besteed hij zijn geld? Hoe besteed hij zijn tijd?
 • Heeft hij de geur van Christus? Zijn hart zal je vertellen wat of wie hem leidt.

"Vind een man die zich laat leiden door Jezus, dan weet hij ook hoe hij jou kan leiden."

3. Hij leidt door duidelijke communicatie

Een ander kenmerk van leiderschapskwaliteiten is zijn toewijding en duidelijkheid door communicatie. Is hij duidelijk over zijn intenties, of speelt hij met je gevoelens? Laat hij je weten waar je aan toe bent, of appt hij je de ene week met lieve berichtjes en negeert hij je daarna drie weken? Laat hij je weten of het 'gewoon een afspraakje' is of een date? Of moet je maar raden waar je aan toe bent? Doet hij wat hij zegt wat hij gaat doen? Heeft hij contact met andere vrouwen?

Het lijkt wel alsof het in het DNA van ons vrouwen zit: constant alles 'overthinken'. Daarom is communicatie zo belangrijk. Een man kan super simpel al jouw duizend gedachtes terugbrengen naar één: door duidelijk te zijn, voorzichtig te zijn en overtuigend te zijn. Een man die niet kan communiceren zal jou alleen maar meer chaos in je hoofd geven dan je al had. Als hij deze kwaliteit nog niet heeft, is dat niet erg en zal hij vast een prima man zijn, maar dan is hij nog niet volwassen genoeg om jou te daten of überhaupt te leiden in het huwelijk.

Wat je dus niet wil:

 • Een man die onduidelijk is en niet laat weten wat zijn intenties zijn.
 • Een man die je slecht laat voelen wanneer je over dingen wilt praten.
 • Een man die 'hard to get' of andere spellen met je speelt.
 • Een man die niet open en eerlijk is.
 • Een man die slecht communiceert en ook niet bereid is hierin te groeien.
 • Een man die bijna niet zijn best doet om jou te begrijpen.

"Volwassen leiderschap zorgt niet voor verwarring, maar voor duidelijkheid."

4. Hij leidt in reinheid (seksualiteit)

Hij stelt jouw 'reinheid' voor zijn seksuele behoeftes. "Laat het huwelijk bij allen in ere zijn en het huwelijksbed onbevlekt, want ontuchtplegers en overspelers zal God oordelen." (Hebr 13:4)

"Vlucht weg van de hoererij (porneia). Elke zonde die een mens doet, is buiten het lichaam, maar wie hoererij bedrijft, zondigt tegen zijn eigen lichaam. Of weet u niet, dat uw lichaam een tempel is van de Heilige Geest, Die in u is en Die u van God hebt ontvangen, en dat u niet van uzelf bent? U bent immers duur gekocht. Verheerlijk daarom God in uw lichaam en in uw geest, die van God zijn." (1 Kor 6:18)

We zien in deze Bijbeltekst opnieuw terug: God vindt ons waardevol; ons lichaam is een tempel van de Heilige Geest. We zijn duur gekocht. We zijn kostbaar. En we zijn christenen, niet voor onszelf, maar van Christus en om op Christus te gaan lijken. Vlucht daarom weg van hoererij: seks buiten het huwelijk.

"Ja maar wij gaan trouwen." Zolang je niet getrouwd bent, ben je niet getrouwd. Het is dan nog steeds seks buiten het huwelijk. Jullie zijn nog niet van elkaar. Wanneer seks buiten het huwelijk zou mogen 'omdat je verliefd bent' en 'omdat je toch met elkaar denkt te gaan trouwen', waar ligt dan de grens? Mag het alleen voor het huwelijk, of ook binnen het huwelijk 'omdat je verliefd bent op een ander'? En ook relaties waarin je denkt dat je gaat trouwen kunnen uitgaan, ik spreek uit ervaring. God heeft seks gemaakt voor jou met één persoon, binnen het huwelijk. Lees hier meer over in deze, deze en deze blogs.

Je zou nooit een druk moeten voelen om te zondigen. Je zou je juist uitgedaagd moeten voelen om niet te zondigen, want dat is het kenmerk van een Godvrezende relatie.

Wat je dus niet wil:

 • Een man die je grenzen (op seksueel gebied) niet respecteert.
 • Een man die porno kijkt en aan zelfbevrediging doet (en al helemaal als hij nog geen plan van aanpak heeft hoe hij er mee gaat stoppen). Nogmaals, vertrouw op dit gebied niet alleen op woorden, maar op daden. Zie ook deze blog.
 • Wanneer hij alleen maar geïnteresseerd in je is vanwege je uiterlijk. Het huwelijk is maar iets van 2% seks en 98% met elkaar optrekken. Die percentages kloppen vast niet, maar je snapt wat ik bedoel: je moet je persoon wel leuk vinden, het moet je beste vriend zijn, niet alleen je 'sekspartner' en kamergenoot.

"Je zou nooit een druk moeten voelen om te zondigen. Je zou je juist uitgedaagd moeten voelen om niet te zondigen, want dat is het kenmerk van een Godvrezende relatie."

5. Hij kiest er voor om lief te hebben

Zoals ik al zei, Bijbels leiderschap gaat niet om dictatorschap, maar om dienstbaarheid. Het gaat om opoffering. Jezus is ons ultieme voorbeeld van de liefde. Hoe uitte hij deze liefde? Door Zijn leven neer te leggen, door zichzelf op te offeren. Een grotere liefde bestaat niet (Joh 15:13).

Een man hoort zijn vrouw lief te hebben, zoals Christus Zijn gemeente liefheeft (Ef 5:25). Het is belangrijk dat een man goed beseft wat deze liefde van Christus was.

Bijbelse liefde is niet hoe wij dat tegenwoordig vooral kennen: Cupido komt aanvliegen, schiet zijn pijlen en 'oef' jullie zijn verliefd. Goed plan om nu te gaan trouwen. Oh, wacht na drie jaar schoot Cupido zijn pijl naar een ander - laat ik vreemdgaan, want het gevoel overkomt me. Of na vier jaar voel je 'm toch niet echt meer, laten we gaan scheiden.

Nee, de liefde die de lijm is in het huwelijk is geen bevlieging. Het is geen verliefdheid. Het is geen emotioneel gevoel wat opeens over je heen komt. Het is een keuze. Een keuze die je maakt op je huwelijksdag. "Ik beloof van je te houden, tot de dood ons scheidt." Het gevoel wat daarbij komt kijken kan daar inderdaad aan vooraf gaan, maar kan ook een vrucht zijn van de keuze. Als liefde geen keuze vereiste, kan je ook geen belofte maken op je trouwdag. Een keuze klinkt niet zo romantisch, maar is het best wel. Lees maar:

Geen lust

Deze liefde heeft niet alleen lief, wanneer lust wordt bevredigd. Want lust is geen liefde. Lust is voorwaardelijk, liefde onvoorwaardelijk. Lust handelt ongepast, liefde gepast. Lust kan leiden tot geweld, liefde tot vriendelijkheid en tederheid. Lust is bezig met de behoeften en wensen van zichzelf, liefde met die van de ander. Deze liefde respecteert grenzen en neemt haar verantwoordelijkheid.

Geen eigen verlangens

Deze liefde is niet gebaseerd op eigen verlangens. Het is niet zoetsappig vriendelijk zijn, wanneer het hem uit komt. Deze liefde hoeft niet verdient te worden. Deze liefde heeft niet alleen lief in de periode van verliefdheid, maar ook als het minder gaat. Deze liefde heeft niet alleen lief, wanneer er een 'verliefd gevoel' magisch neerdaalt, maar ook wanneer er geen liefdevolle gevoelens zijn.

Onvoorwaardelijk

Deze liefde is onvoorwaardelijk. Deze liefde is een dagelijkse keuze. Deze liefde heeft oog voor de ander. Het zet eigen behoeftes opzij en offert zichzelf op. Niet alleen op Valentijnsdag, maar ook op de andere 364 dagen. Deze liefde is zelfverloochening, een op God gericht leven.

Het is deze liefde die een man (en jij) hoort te delen, net als Christus dat deed. Maar hij, en ieder ander mens, kan deze pas delen, wanneer hij iets gezien heeft van de liefde en genade van God. Wanneer hij iets gezien heeft van Zijn enorme geduld en genade voor de slechtste zondaren; Zijn tederheid voor de gebrokenen; Zijn diepgaande opoffering voor hen die Hem verwerpen en Zijn open armen voor hen die van Hem wegrennen.

Het klinkt nu misschien alsof ik de liefde beschrijf van een man uit één of andere romantische zoetsappige film, maar dit is wat liefde is volgens de Bijbel. Dit was hoe Christus liefhad. Hij gaf Zijn leven. Zijn hele leven: niet alleen Zijn moment van sterven, maar juist ook Zijn manier van leven getuigde van Zijn liefde voor ons. Jezus nam de moeite om lief te hebben, hij diende vol nederigheid en leidde met wijsheid en opmerkzaamheid.

Wat je dus niet wil:

 • Een man die je het gevoel geeft dat je zijn liefde moet verdienen.
 • Een man die Gods liefde, de echte liefde niet kent en niet deelt.
 • Een relatie die alleen gebaseerd is op verliefdheid en lust, zonder Bijbelse liefde.

"Lief hebben is een dagelijkse keuze, ook wanneer het moeilijk gaat en wanneer je het niet voelt."

Aan de vruchten kent men de boom

Nogmaals, wacht niet op perfectie, maar wel op iemand die vruchten draagt. Want als hij Jezus kent, kan hij niet anders (Jak 2:17). Is er een bereidheid om te groeien? Om na het vallen op te staan? Om te werken aan dingen? Om sorry te zeggen? Om de trots opzij te zetten? Om lief te hebben zoals Jezus dit deed?

Ga niet hopen dat hij na de trouwdag spontaan als een blad aan de boom veranderd zal zijn. Ook mooie woorden zijn geen garantie voor de toekomst.

Voor jezelf

We hebben nu een hele reeks met voorwaardes doorgelopen. Het voelt misschien vreemd, omdat je het nooit zo hebt bekeken. Een hoop voorwaardes, maar zelf ben je ook niet perfect toch?

Nee, je bent niet perfect, maar wel waardevol. Je bent een dochter van de Koning, je bent duur gekocht. Ik beschreef een zoon van de Koning, die de Koning kent. Hij weet hoe de Koning leidt, hoe Hij dient en hoe Hij liefheeft.

Er is een grote kans dat een hoop mannen niet aan deze 'voorwaardes' voldoen. Zelf doe je dat misschien ook wel niet. Ik denk dat het dan goed is om te overwegen of jij en hij al wel klaar zijn voor een relatie. Misschien dat het beter is om dan eerst nog persoonlijke tijd met God te besteden en individueel (en misschien samen) op zoek te gaan naar groei.

Eigenlijk is het omgekeerde psychologie. Dat wat er in je zit trek je aan. Wanneer hij een man is die God dient en echt voor God wil leven, zoekt hij iemand waarmee hij deze God kan dienen. Hij zoekt dus ook een gelovige vrouw die volledig voor God wilt leven. Een vrouw die net als hem bereid is om haar eigen ego opzij te zetten. Een vrouw die bereid is om sorry te zeggen na verkeerde woorden. Een vrouw met wie hij kan bidden en met wie Hij God kan verheerlijken. Een vrouw die weet hoe het is om door God te geliefd te zijn, waardoor ze hem ook onvoorwaardelijk kan liefhebben. Een vrouw die de dienende Jezus kent, en daardoor hem kan dienen. Een vrouw die zijn taak van leiderschap niet moeilijker, maar makkelijker maakt. Een vrouw die hem support en hem respecteert. Vooral een vrouw die bereid is om te groeien, samen met hem, met de ogen gericht op Jezus.

Ik wil de singles aanmoedigen om je vertrouwen te stellen op God, voor Hem te leven en te groeien in je geloof. Wees druk met het dienen van Jezus en hoe de rest van je leven loopt zie je vanzelf wel (Matt 6:33). God heeft het in Zijn hand. Hij heeft jou op de plek waar je nu bent met een reden; omdat God weet dat je op deze plek, op dit moment Hem het beste kan verheerlijken. Doe dat dan ook.

"Stel je vertrouwen op God, leef voor Hem en groei in je geloof. Wees druk met het dienen van Jezus, de rest komt vanzelf wel."

Vragen die je op één van de eerste dates zou kunnen stellen:

 • Wie is Jezus voor jou?
 • Hoe belangrijk is je relatie met Jezus voor jou?
 • Op wat voor manier heeft je geloof invloed op je leven?
 • Hoe ziet je gebedsleven en stille tijd eruit?
 • Heb je gelovige mensen om je heen? Praat je met hen over het geloof?
 • Geloof je dat seksualiteit alleen voor in het huwelijk is? En bij ja; wat voor grenzen willen wij stellen om dit makkelijker te maken?
 • Wat is jouw doel met het daten of met een relatie?
 • Hoe zie je de rol van man en vrouw in het huwelijk?
 • Hoe zou je je familie spiritueel leiden?

(Deze blog is vooral geschreven aan de ongetrouwde vrouwen. Wanneer je getrouwd bent, en hij wordt niet door Christus geleid, betekent dit niet dat je van hem moet scheiden (behalve bij uitzonderingen) of dat dit excuses geeft voor on-Bijbels gedrag van jouw kant. Maar dat is een hele blog op zich, zie ook 1 Pet 3:1-6.)


Deze overdenking is geschreven door Berdine. Lees hier meer over haar en de andere gezichten achter 'In de Vallei'. Lees hier waar In de Vallei voor staat.

Heb je vragen of opmerkingen naar aanleiding van deze overdenking? Neem dan hier contact met ons op, of benader ons via social media.

Heb je deze al gelezen?