Op een dag als vandaag

03-09-2020

Een tijd geleden, liep ik naar de bushalte richting school. Het was in de herfst en de bladeren waren gekleurd. Ik bedacht dat het op dat moment helemaal niet moeilijk was om vreugde te hebben in God, alles liep op rolletjes. Maar toen ik terugdacht aan momenten dat het minder ging besefte ik dat ik dan vaak door een andere bril naar de wereld kijk. Vogels lijken niet meer te fluiten, de lucht lijkt somber en zelfs de vrolijke herfst kleuren lijken grauw. Toen ik hierover nadacht en bad vormde zich een gedicht in mijn hoofd. Dit gedicht wil ik met jullie delen, misschien herken je het wel.

Op een dag als vandaag is het niet moeilijk om de Heer te prijzen.
Ik kijk omhoog en zie de vogels vliegen aan een strak blauwe lucht.
De zon schijnt door de bomen heen en laat de herfstbladeren stralen.
Vader, bid ik zacht: "Ik zal U altijd eer bewijzen."

Op een dag als vandaag dans ik over straat en zing ik voor de Heer.
Een leuke dag staat mij te wachten, "Ik volg U meer en meer, Jezus", roep ik uit.
Ik glimlach naar iedereen, schiet een oude vrouw te hulp en knik vriendelijk naar de buschauffeur.
Mijn hart stroomt over van vreugde. Vreugde in alle omstandigheden, dat lukt mij wel.

Op een dag als vandaag, waar zijn de vogels gebleven? Waarom is de lucht zo donker? Waarom voelt U zo ver weg? Bent U er wel? Waarom is het leven zo moeilijk?
Waarom-vragen ten overvloede, maar waar zijn de antwoorden?
Mijn ogen vullen zich met tranen. Ik kijk naar de grond, vervuld met angst en verdriet voor wat komen gaat.
Op een dag als vandaag..

Op een dag als vandaag, kies ik ervoor om mij te verheugen in de Heer.
Ik kies ervoor om Hem te prijzen, wat deze dag me ook brengt.
De vijand zal deze dag verliezen, want ik heb mijn Heer aan mijn zij.
Ik leef mijn leven in vreugde voor mijn Koning en breng Hem daarmee alle eer!

En nu verder
Lees eens Habakuk 3:17-19 en bedenk of schrijf op waar jou vreugde van afhangt. Breng dit alles in gebed bij de Heere. En leer hoe het is om vreugde te kunnen ervaren zelfs in vreselijk moeilijke omstandigheden. Want je mag weten: Jezus heeft jou gered! en als je daaraan denkt kun je daarin vreugde vinden, ook al is de rest van je leven zo moeilijk. Niets is zo vreugdevol als dat iemand gered is van de eeuwige dood!


Deze overdenking is geschreven door Marjon. Lees hier meer over haar en de andere gezichten achter 'In de Vallei'.

Heb je vragen of opmerkingen naar aanleiding van deze overdenking? Neem dan hier contact met ons op, of benader ons via social media.


Heb je deze al gelezen?

Lees hieronder eerdere blogposts! 


In deze serie behandelen we de geestelijke wapenrusting uit Efeze 6. We hebben het al over de gordel van de Waarheid gehad. Dat betekent dat je de Waarheid van Gods Woord boven alles zet. Je ontdekt dat er genadegaven voor je zijn klaargemaakt door Jezus. Hier kan je deze blog teruglezen: 'Heb hart voor je hart'. Ook het...

Twee weken terug heb ik me met jullie verdiept in het brandofferaltaar. We hebben kunnen ontdekken hoe dat wees naar Jezus' werk aan het kruis. Als ik er zo over nadenk moet het erg heftig zijn geweest wanneer je het voorhof op kwam lopen. Dagelijks werden daar bij het brandofferaltaar enorm veel dieren geslacht voor de zonden van het...

God is altijd met ons en Hij zal ons ook nooit alleen laten. Echter, soms is het lastig om hier aan vast te houden in lastige tijden. Wanneer het zo donker is om je heen, dat je het lichtpuntje niet kan zien. Wat mooi dat we dan toch mogen weten en geloven dat God een plan heeft uitgestippeld, dat Hij...