Tien dingen waarvoor je God altijd kunt danken

06-07-2020

Afgelopen zaterdag deelde ik al wat op onze Instagram. Waarom zou je dankbaar zijn? Waarvoor zou je dankbaar zijn? Wanneer we denken aan dankbaarheid denken we al snel aan mooie dingen die we hebben of mooie momenten die we ervaren. Maar hoe zit dat dan wanneer het niet zo lekker gaat of je al dat soort dingen niet hebt, zulk soort momenten maar weinig ervaart? Kun je dan dankbaar zijn en hoe?

In de blog van afgelopen donderdag deelde Marjon over dankbaarheid en waarom dit zo belangrijk is. Ze noemde dat we worden opgeroepen om dankbaar te zijn.

"Dank God in alles." - 1 Thessalonicenzen 5:18a, HSV

Om je hier praktisch bij te helpen, delen we vandaag een rijtje met dingen waarvoor je God altijd kunt danken, ongeacht je omstandigheden. God danken moet niet afhankelijk zijn van omstandigheden, maar van Hem.

Dank God...

... voor wie Hij is
Dank God voor wie Hij is. Wie Hij is, is niet afhankelijk van omstandigheden. Hij blijft Dezelfde. Hij is 'IK BEN' en niet 'ooit was ik ...'. Zoek eens bewust naar teksten die vertellen wie God is. Lees bijvoorbeeld eens Psalm 116:5, Exodus 34:6 of 1 Johannes 4:7-10.

... voor Zijn schepping
De schepping laat zien wie God is. In de schepping worden Zijn kracht en Zijn goddelijkheid gezien (Rom 1:20). Kijken naar de schepping, kan ons verwonderen over het werk van God en over wie God is. Gods grootheid wordt zichtbaar en daarmee wordt ook zichtbaar hoe klein wij zijn. In dat perspectief is het extra bijzonder dat God om ons geeft! In Psalm 8 ervaart David dit en schrijft hij hierover.

"Als ik Uw hemel zie, het werk van Uw vingers, de maan en de sterren, die U hun plaats gegeven hebt, wat is dan de sterveling, dat U aan hem denkt, en de mensenzoon, dat U naar hem omziet? Toch hebt U hem weinig minder gemaakt dan de engelen en hem met eer en glorie gekroond. U doet hem heersen over de werken van Uw handen, U hebt alles onder zijn voeten gelegd: schapen en runderen, die allemaal, en ook de dieren van het veld, de vogels in de lucht en de vissen in de zee, al wat over de paden van de zeeën gaat. HEERE, onze Heere, hoe machtig is Uw Naam op de hele aarde!" - Psalm 8:4‭-‬10, HSV

... voor het verlossingswerk door Jezus Christus
Door het bloed van het kruis is er vrede, door Jezus zijn we wanneer we wandelen met God, met God verzoend en zijn we heilig, schoongewassen van de zonden. Door Hem kunnen we zonder angst voor de heilige God staan. Dat is genade, het is niet uit onszelf, maar het is een geweldige gift van God (Efeze 2:8-9, 13-22). Als je gelooft, hoor ook jij erbij! Door het verlossingswerk van Jezus Christus, door het enorme lijden dat wij hadden verdiend, maar Hij op zich heeft genomen, hebben wij leven. Het is deze enorme en onbegrijpelijke genade waardoor we kinderen van God zijn. Wat een geweldig goede God is dit!

... voor de Heilige Geest
Toen Jezus terugging naar de Vader na Zijn tijd op aarde, beloofde Hij dat de Heilige Geest werd uitgestort. Zo gebeurde het. De Heilige Geest is een trooster en leidt ons in onze dagelijkse wandel met de Heere. Door de Heilige Geest is God dichtbij, Hij woont in ons hart. Hoe bijzonder is het dat zo'n grote, zo'n machtige God, zo dichtbij wil zijn?! Heb je je dat wel eens echt beseft? Zie je het contrast tussen wie God is en wie wij zijn? Dan kun je ook zien hoe geweldig dit geschenk is. De Heilige Geest werkt in ons, door de Geest van God kunnen we God eren met ons leven.

... omdat Hij alles in Zijn hand heeft, ook jou
God heeft alles in Zijn hand, Hij heerst over alles. En als je weet wie Hij is, weet je ook dat je Hem daarin kan vertrouwen, dat je alles in Zijn hand mag leggen en laten.

"Want de HEERE is een groot God, ja, een groot Koning boven alle goden. In Zijn hand zijn de diepste plaatsen van de aarde en de toppen van de bergen zijn van Hem. Van Hem is ook de zee, want Híj heeft haar gemaakt, Zijn handen hebben het droge gevormd. Kom, laten wij ons neerbuigen en neerbukken, laten wij knielen voor de HEERE, Die ons gemaakt heeft." - Psalm 95:3‭-‬6, HSV

Hij houdt ook jou vast en laat je niet zomaar los. Hij maakt Zijn werk in jou vol (Fil 1:6).

"Nam ik vleugels van de dageraad, woonde ik aan het einde van de zee, ook daar zou Uw hand mij leiden en Uw rechterhand mij vasthouden." - Psalm 139:9‭-‬10, HSV

... voor hoe je bent gemaakt
David loofde God, hij merkte namelijk op dat hij wonderlijk geschapen was.

"Want Ú hebt mijn nieren geschapen, mij in de schoot van mijn moeder geweven. Ik loof U omdat ik ontzagwekkend wonderlijk gemaakt ben; wonderlijk zijn Uw werken, mijn ziel weet dat zeer goed. Mijn beenderen waren voor U niet verborgen, toen ik in het verborgene gemaakt ben en geborduurd werd in de laagste plaatsen van de aarde. Uw ogen hebben mijn ongevormd begin gezien, en zij allen werden in Uw boek beschreven, de dagen dat zij gevormd werden, toen er nog niet één van hen bestond. Daarom, hoe kostbaar zijn mij Uw gedachten, o God, hoe machtig groot is hun aantal. Zou ik ze tellen? Zij zijn talrijker dan korrels zand; ontwaak ik, dan ben ik nog bij U." - Psalm 139:13‭-‬18, HSV

Ook jij bent Zijn schepsel. Soms zijn we ontevreden met ons uiterlijk en we ervaren vast ook lichamelijke ongemakken, de een meer dan de ander. Maar dank God eens voor hoe mooi je lichaam werkt. Dank Hem dat je kunt lopen als je dat kunt, of dat je kunt zien, je je vingers kunt bewegen, dat je kunt ademen en dat je daardoor leven hebt. Misschien vind je het een gek idee om dat te doen, maar dit heb je niet aan jezelf te danken. Het is God die over elk detail heeft nagedacht.

... voor Zijn betrokkenheid
Je kan de Heere danken voor Zijn betrokkenheid. Zelf vind ik het bijvoorbeeld enorm gaaf om te lezen hoe God met Adam meekeek toen hij de dieren namen gaf. Dat getuigt van betrokkenheid bij Zijn Schepping, bij de dieren en bij ons. Jezus kent het lijden dat we doormaken, het is Hem niet vreemd. God troost, God beschermt, ja God vangt zelfs onze tranen op (Psalm 56:9). Het is niet zo dat het Hem niet boeit hoe jij je voelt of hoe het met je gaat, nee in tegendeel! Hij kent je door en door en wil je bijstaan in je vreugde en ook in je verdriet.

... omdat Hij luistert naar je gebed
Misschien lees je bovenstaande zin en denk je: "God luistert naar mijn gebed? Daar merk ik anders niets van." Ik begrijp dat wel. En toch is dit wat God belooft.

"Bid, en u zal gegeven worden; zoek, en u zult vinden; klop, en er zal voor u opengedaan worden. Want ieder die bidt, die ontvangt; wie zoekt, die vindt; en voor wie klopt zal opengedaan worden. Of is er iemand onder u die zijn zoon een steen zal geven, als hij om brood vraagt? Of als hij hem om een vis vraagt, zal hij hem een slang geven? Als u, die slecht bent, uw kinderen dan goede gaven weet te geven, hoeveel te meer zal uw Vader, Die in de hemelen is, goede gaven geven aan hen die tot Hem bidden. Alles dan wat u wilt dat de mensen u doen, doet u hun ook zo, want dat is de Wet en de Profeten." - Mattheüs 7:7‭-‬12, HSV

Wel is het zo dat we niet altijd precies krijgen waar we om vragen. Daarvan kunnen we balen. Maar eigenlijk is dat precies waarvoor we God zouden moeten danken! Hij heeft hogere plannen en heeft dan wat beters voor jou in petto. Blijf geloven dat gebed krachtig is, soms moet je lang wachten, maar op een dag zul je terugkijken en zien hoe rijk God je heeft gezegend.

"Belijd elkaar de overtredingen en bid voor elkaar, opdat u gezond wordt. Een krachtig gebed van een rechtvaardige brengt veel tot stand." - Jakobus 5:16, HSV

... omdat Hij werkt, ook in moeilijke momenten
In moeilijke momenten kun je soms twijfelen of God er wel is. Maar juist in moeilijke momenten, is God aan het werk. Hij zorgt voor water in de woestijn, een pad door de rode zee en helpt ook jou door je leven heen. Het kwade laat Hij meewerken voor het goede (Rom 8:28). We snappen er soms geen biet van, maar mogen erop vertrouwen dat Hij het goede met ons voor heeft.

... omdat Hij jou niet opgeeft
Waar liefde van mensen soms ophoudt wanneer we de mist ingaan of wanneer men iets vindt wat hem of haar meer schikt, is er aan Gods liefde geen eind. Hij is liefde. Dus zolang God er is, is de liefde er ook. Hij schenkt genade op genade. Telkens weer mag je bij Hem terugkomen en staat Hij je met open armen op te wachten. Ook wanneer je het zelf niet meer zo ziet zitten, ziet Hij in jou een meesterwerk. Hij geeft jou niet op, Hij heeft hogere plannen voor jou.


Deze overdenking is geschreven door Marjon. Lees hier meer over haar en de andere gezichten achter 'In de Vallei'.

Heb je vragen of opmerkingen naar aanleiding van deze overdenking? Neem dan hier contact met ons op, of benader ons via social media.