Zelfverloochening

25-11-2022

We hebben allemaal denk ik wel eens gehoord dat we als christen onszelf moeten verloochenen. Niet meer voor onszelf moeten leven maar voor God.

Hoe verloochen je jezelf en hoe ziet dat er praktisch uit? Ik vond dit altijd erg lastig. En nog steeds, maar God leerde mij de afgelopen weken hier een grote les in. 

Dertig augustus dit jaar kregen we onze dochter; Esther. Eindelijk was ze er! Wat hadden we hier naar uit gezien. Vanaf het begin deed ze het erg goed. Maarja, een uitgeput lichaam en gebroken nachten zonder pauze maken het erg pittig. Elke keer moest ik mijn behoefte aan slaap en rust opzij zetten om voor Esther te zorgen. Om haar te voeden, te troosten, te verschonen en te knuffelen. God heeft mij een lieve man en veel mensen om ons heen gegeven die ons hielpen, maar toch vroeg het telkens weer enorm veel zelfverloochening.

Volgens het woordenboek betekent zelfverloochening het opofferen van jezelf, het afzweren van jezelf, het niet willen kennen. 

Zelfverloochening: opoffering van jezelf.

Vorige week wandelde ik 's avonds een rondje, met Esther in de draagzak. Ik merkte dat mijn tijd met God de afgelopen maanden steeds minder was geworden. Hierdoor vond ik het ook steeds moeilijk om mezelf te verloochenen, even wat vrije tijd op te offeren om voor Esther te zijn en om geduldig te zijn wanneer ze moest huilen en niet wilde slapen.

Moeder worden is wel het grootste middel dat God heeft gebruikt en nog steeds gebruikt om mij te leren mijzelf te verloochenen en te kiezen voor de ander. Ook al gaat dat tegen mijn eigen verlangens en behoeften in.

Niet alleen moederschap, maar ook een relatie, huwelijk of goede vriendschap vraagt zelfverloochening. Herken je dat onbegrepen gevoel wanneer je vriend of je ouders je niet begrijpen? Herken je de machteloosheid wanneer je controle en grip verliest? De frustratie wanneer hij weer komt met oplossingen? De drang om wraak te nemen wanneer hij je pijn heeft gedaan. Herken je het? Misschien gaat de gedachte wel door je hoofd: "Maar ik moet toch voor mezelf opkomen?"

'What would Jesus do?'

Laten we eens nadenken over Jezus, wat deed Hij? Jezus was waarschijnlijk vaak heel moe. Hij preekte overdag en deed veel wonderen. Hij was veel onderweg met zijn discipelen en ze liepen van het ene dorp naar het andere. Ook lezen we dat Jezus vaak 's nachts in gebed was. Dit terwijl hij soms de volgende dag weer moest preken. Als Hij de rust opzocht gingen de mensen alsnog achter Hem aan. Maar hij werd niet geïrriteerd of boos en Hij schelde hen niet uit om op te komen voor zijn rechten; Zijn behoefte aan rust. Hij diende, Hij verloochende Zichzelf. Tot in de dood.  

Balans

Ik wil daarmee niet zeggen dat je altijd op volle kracht moet leven, elke minuut nuttig en druk bezig moet zijn om de ander te dienen en niet stil mag zitten. Ook betekent dit niet dat je heftige dingen, zoals geweld en misbruik maar moet goedkeuren in naam van 'zelfverloochening'. Absoluut niet.

Maar er zijn momenten waarop je wel moet kiezen om jezelf te verloochen, ook al heb je het idee dat niet nodig is. Wanneer je geen zin hebt om je ruzie goed te maken, omdat je er morgen vroeg uit moet. Of wanneer iemand zijn of haar verhaal kwijt moet wanneer jou hoofd eigenlijk al vol zit. Of momenten waarop je kindje je nodig heeft en jij eigenlijk helemaal uitgeteld bent. Wat doe je dan?

..zoals Ik u heb liefgehad

Zelfverloochening vraagt om je fouten eerlijk toe te geven. Het vraagt om niet je eigen behoeften en verlangens bovenaan te zetten, maar die van de ander. Niet voor één of twee keer per dag, maar constant. Het is niet meer alleen '..God lief hebben boven alles en onze naaste als onszelf'; het is '..heb elkaar lief zoals Ik u heb liefgehad'. Wat vraagt dat van ons? Je raad het misschien al; zelfverloochening. 

Je leven neerleggen om God en je naasten te dienen, dat is precies wat God van ons vraagt. Om meer op Hem te gaan lijken moeten we sterven aan ons oude leven. De ander liefhebben zoals Jezus vereist een kruisiging; die van jezelf. Niet om daarmee genade te verdienen - want dat ontvangen we bij het kruis van Jezus - maar om die genade dankbaar te delen. 

De ander lief hebben zoals Jezus deed vereist een kruisiging; die van jezelf.

Assertiviteit

Tegenwoordig wordt ons veel geleerd om voor onszelf op te komen, onze grenzen duidelijk aan te geven en niet over ons heen laten lopen. Moeten we dan over ons heen laten lopen volgens de Bijbel? Moeten we alles maar toestaan omdat dat Gods wil is?

Als we kijken naar de Heere Jezus, zien we dat Hij Zichzelf verloochende om tijd met God door te brengen of om anderen te dienen. Jezus sliep ook gewoon en nam Zijn rust door Zich terug te trekken. Het is dus niet verkeerd rust te nemen zodat je niet oververmoeid of overprikkeld raakt. Maar ik denk dat we hierin goede keuzes moeten leren maken. We kunnen uren films kijken, podcasts luisteren, scrollen op Instagram of TikTok, met vrienden afspreken en leuke dingen doen. Dat kost superveel tijd en energie.

Is er in jouw leven balans? Vlieg jij door het leven heen en prop je zoveel mogelijk in je dag zodat je het allemaal net trekt? En waardoor je op onverwachte momenten niet klaar kan staan voor de ander omdat je eigenlijk al veel te moe of geïrriteerd bent? Of verspil je juist een hoop tijd aan 'luieren' en nutteloze tijdsverspilling.

Wanneer je moe bent, van de dagelijkse dingen kan het gebeuren dat je echt geen zin meer hebt in het luisteren naar iemands problemen of het tijd doorbrengen met God. Kies op die momenten er toch voor om jezelf te verloochenen en er te zijn. Voor de ander, voor God. Zodat je Hem leert liefhebben zoals Hij jou lief heeft. En zodat je anderen leert lief hebben zoals Jezus hen lief heeft. 

Het doel

Zelfverloochening, het moeilijkste wat er is, maar tegelijk ook enorm mooi. Want waar wij zelf sterven, gaat Hij in ons leven. Waar wij verliezen, wint Hij. Waar wij zwak zijn, is Hij sterk (2 Korinthe 12:9-10)

Het doel van Zelfverloochening is God te verheerlijken. Wij verloochenen onszelf voor Hem en anderen, omdat Hij ons eerst heeft liefgehad (1 Johannes 4:19). 


Deze overdenking is geschreven door Marjon. Lees hier meer over haar en de andere gezichten achter 'In de Vallei'. Lees hier waar In de Vallei voor staat.

Heb je vragen of opmerkingen naar aanleiding van deze overdenking? Neem dan hier contact met ons op, of benader ons via social media.

Heb je deze al gelezen?