Christelijke Kaart - Leer Mij Juichen, Leer Mij Dansen

Christelijke kaart met een gebed naar God over het leven uit genade, vrijheid en vreugde. 

Kleur: café au lait

De kaart wordt verstuurd incl. een bruine envelop. 

Leer Mij Juichen, Leer Mij Dansen
leer mij juichen, leer mij dansen
door de twijfels toch te danken
leer mij zingen van Uw goedheid elke dag
leer mij geven en vergeven
uit Uw liefde steeds te leven
door genade die mij elke dag omarmt


Overdenking
Een klein gedicht over levensheiliging en geloofsgroei.

Wat hebben we als christenen nog veel te leren. We worden opgeroepen in Galaten 5 om te groeien in de vrucht van de Geest en in Efeze 6 krijgen we een beeld geschetst van de geestelijke wapenrusting. Daarnaast krjjgen we nog veel meer handvatten aangereikt in de Bijbel om te leren leven als burgers van het hemels Koninkrijk.

De allerbelangrijkste en onvervangbare genadegift die we in dit alles mogen ontvangen is de Geest van God zelf: de heilige Geest. Zonder Hem is geloofsgroei onmogelijk. Een aantal kenmerken van de Geest zijn: we ontdekken steeds meer wie God is, leggen lasten af, ontvangen zelfreflectie en krijgen strijdkracht.

Ons verlangen is dat Gods Geest ons allemaal steeds dieper leert hoe we in afhankelijkheid van God en Zijn liefde en genade kunnen leven. Hoe we dankbaar in het leven mogen leren staan. Omdat we daar zo vaak toe worden opgeroepen vanuit Gods woord. Blijkbaar is 'dankbaar denken' erg belangrijk.
Dáárom dit gebedsgedicht. Zodat we opnieuw gefocust worden op onze geloofsgroei, zodat we niet vergeten een danklied te blijven zingen én zodat we weer nieuwe moed verzamelen.

Op welk gebied van jouw leven ervaar jij geestelijke strijd? Blader eens naar Efeze 6. Hoe kan de geestelijke wapenrusting die Paulus beschrijft jou in die strijd tot hulp zijn? Hoe kan jij persoonlijk Gods goedheid in herinnering brengen?

1,85 €