Christelijke kaarten - Gebedsset

Drie liggende Christelijke kaarten met gebeden.

- Christelijke kaart met gebed - Kleur: Artichoke
Heer, leer mij toch te volgen
Zelfs tot diep in de woestijn
Ja, ik geloof dat op een dag als ik omkijk
ze in bloei zal zijn.

- Christelijke kaart met gebed - Kleur: Café Au Lait
leer mij juichen, leer mij dansen
door de twijfels toch te danken
leer mij zingen van Uw goedheid elke dag
leer mij geven en vergeven
uit Uw liefde steeds te leven
door genade die mij elke dag omarmt

- Christelijke kaart met gebed - Kleur: Kamel
Plots keek ze naar het onbekende
en ging ze steeds wat rechter staan.
Vol goede moed en Godsvertrouwen,
trok ze haar stoute schoenen aan.
Zo durfde ze de toekomst in,
zijn Geest in haar bezield.
En zei ze zachtjes in zichzelf:
"ik ben eigenlijk wel benieuwd..."

7,50 €