Christelijke kaarten - Zegenset

Drie liggende, christelijke zegenkaarten met zegenwoorden voor jezelf of anderen. 

De kaarten worden verstuurd incl. bruine enveloppen.

Mogen Liefde En Trouw Je Nooit Verlaten - donker vanille
'Mogen liefde en trouw je nooit verlaten.'
(Spreuken 3:3a)

Ik Bid De Naam Van Jezus Over Jou - warmgrijs
'Ik bid de naam van Jezus over jou
Dat je wandelt in Zijn wijsheid
Met Hem in het zicht
Dat je telkens Hem mag dienen
Je leven op Hem richt'

Genade En Vrede Voor Jou - vanille
'Genade en vrede voor jou van God,
onze Vader en van de Heere Jezus Christus.'
(Naar Romeinen 1:7)

5,50 €