Christelijke kaarten - Zegenset

Drie liggende Christelijke zegenkaarten.

- Kaart met Bijbeltekst - donker vanille
" Mogen liefde en trouw je nooit verlaten."
Uit Spreuken 3:3a

- Kaart met christelijke wens - warmgrijs
"Ik bid de naam van Jezus over jou
Dat je wandelt in Zijn wijsheid
Met Hem in het zicht
Dat je telkens Hem mag dienen
Je leven op Hem richt"

- Kaart met Bijbeltekst - vanille
" Genade en vrede voor jou van God,
onze Vader en van de Heere Jezus Christus."
Naar Romeinen 1:7

7,50 €