De naam 'In De Vallei'

Bij het beginnen van een blog kom je al snel op de vraag: 'Hoe gaat de blog heten?' Zo kwamen ook wij in een flinke brainstormsessie terecht. Hier leggen we je uit wat de betekenis is achter de naam 'In de Vallei'.

Om maar bij het begin te beginnen: Wat is een vallei? Met een vallei wordt vaak een lager gelegen plek bedoeld, liggend tussen bergen. Je zou het ook een dal kunnen noemen. Zo'n vallei of dal kan diep en donker zijn, maar kan juist ook een plek zijn die heel vruchtbaar is. In de Bijbel wordt verschillende keren over zo'n plek gesproken.

Psalm 23 is een bekende:

"Al ging ik door een dal vol schaduw van de dood, ik zou geen kwaad vrezen, want U bent met mij; Uw stok en Uw staf vertroosten mij."
- Psalm 23:4, HSV

David heeft het hierin over een donker dal, een onbehaaglijke plek. Een plek waar je eigenlijk helemaal niet wilt zijn. Misschien ben je in letterlijke zin nog nooit op zo'n plek geweest, maar allemaal komen we moeilijke dingen tegen. Het kan zijn alsof je leven in de schaduw ligt van hoge bergen. Je kan er bang van worden, je kan er moedeloos van worden. Maar David zegt dat hij niet bang is, omdat God bij hem is. God leidt ons door moeilijke tijden heen en wil je troost geven.

Een andere psalm die hier over spreekt is psalm 121.

"Ik sla mijn ogen op naar de bergen, vanwaar mijn hulp komen zal. Mijn hulp is van de HEERE , Die hemel en aarde gemaakt heeft. Hij zal uw voet niet laten wankelen, uw Bewaarder zal niet sluimeren. Zie, de Bewaarder van Israël zal niet sluimeren of slapen. De HEERE is uw Bewaarder, de HEERE is uw schaduw aan uw rechterhand. De zon zal u overdag niet steken, de maan niet in de nacht. De HEERE zal u bewaren voor alle kwaad, uw ziel zal Hij bewaren. De HEERE zal uw uitgaan en uw ingaan bewaren, van nu aan tot in eeuwigheid."
- Psalm 121, HSV

Weer wordt gesproken over God die onze helper is en Die bij ons is. Hij beschermt je, Hij zorgt voor je en daar stopt Hij niet zomaar mee. Wanneer je omgeven bent door die hoge bergen, hoef je niet bang te worden dat je voor eeuwig vastzit in het dal. In 1 Petrus 5:10 wordt gezegd dat het lijden hier maar even duurt en dat God ons heeft geroepen tot Zijn eeuwige heerlijkheid. Daar mag je naar uitzien.

Hier op aarde wil God ons al iets laten proeven van die eeuwige heerlijkheid. Onderstaand vers uit Jesaja noemt dat God waterbronnen zal geven. Dorre grond verandert in vruchtbare grond waaruit leven kan opkomen.

"Ik zal op kale hoogten rivieren doen ontspringen, midden in de valleien bronnen."
- Jesaja 41:18, HSV

En nog mooier, God zelf wil ons tot een bron zijn. Lees maar:

"Welzalig de mens van wie de kracht in U is - in hun hart zijn de gebaande wegen. Gaan zij door het dorre dal van de moerbeibomen, dan maken zij God tot hun bron; ook zal de regen hen overvloedig bedekken."
- Psalm 84:6-7, HSV

In het kort

  • God is altijd bij je en wil je helpen. Op de berg, maar ook in de vallei.
  • God geeft om je. Hij wil jou tot een bron zijn, Hij wil overvloed geven.

Dus, waarom 'In de Vallei'?

De naamkeuze heeft alles te maken met het doel van deze blog. Door de overdenkingen en andere posts hopen we je op God te richten. We hopen dat je je gedragen en getroost weet wanneer je leven overschaduwt wordt door moeilijkheden. Daarnaast hopen we dat je God niet vergeet wanneer je op de berg staat, maar dat je weet dat je alles van Hem gekregen hebt. We hopen dat je kiest om God alleen tot je bron te maken en dichtbij Hem te leven. Dan ga je groeien en bloeien zoals een boom geplant aan water. Wanneer dat gebeurt, gaan mensen door jou zien wie God is. Hoe geweldig is dat?!