Naast elkaar, in deze wereld, achter Jezus aan.

Samen, hand in hand stappen zetten. Gewoon in het dagelijkse leven. Midden in de drukte, tijdens het studeren of het werken, met onze ogen gericht op Jezus. Achter onze Gids aan. Al lopen we over bergen of door valleien, Hem willen we volgen. En dat is onze missie: jou inspireren om Jezus te volgen. 

God gaf ons Zichzelf, maar ook andere gelovigen. Gemeenschap, community en gesprekken zijn belangrijk. In De Vallei wil deze gesprekken tussen gelovige jonge vrouwen starten en voortzetten. Gesprekken over belangrijke onderwerpen, over actuele onderwerpen en over moeilijke onderwerpen. 

Je leven komt pas echt tot zijn doel, wanneer je leeft waarvoor je gemaakt bent.

Je leven komt pas echt tot zijn doel, wanneer je leeft waarvoor je gemaakt bent. En daar start onze visie. De mens is niet gemaakt voor zichzelf, maar voor God & Zijn glorie. God wordt het meeste groot gemaakt door Hem te dienen: Hem lief te hebben boven alles en onze naasten als onszelf.
Dat is wat de Bijbel ons leert. De Bijbel, onze basis en ons uitgangspunt.

Wij geloven dat God de God is zoals Hij zich heeft bekendgemaakt in de Bijbel, het Woord van God. Deze God is de Schepper van alles en heeft ook jou en mij gemaakt. Helaas hebben wij mensen ervoor gekozen om tegen Gods wil in te gaan en leven we daardoor in een gebroken wereld en zijn we verloren zondaren. (Genesis 3, Johannes 3:19-20) Om deze gebroken wereld te redden heeft God Zijn Zoon, Jezus gestuurd. (Johannes 3: 13-18) Jezus heeft zichzelf vernederd door een mens te worden en voor onze zonden te sterven aan een kruis. (Filippenzen 2:6-8) In drie dagen is Hij opgestaan uit de dood en zo heeft Hij de dood, welke we allemaal verdiend hebben door de zonden die we doen, overwonnen. (2 Timotheüs 2:10) Door Hem alleen is vergeving van zonde mogelijk en kunnen we een levende relatie hebben met God! (Jesaja 53:4-6, 1 Johannes 2:2, 1 Johannes 4:10, 1 Johannes 4:9) God is genadig. (Efeze 1:7) Wanneer je je zonden belijdt, je je beseft dat je niet zonder God verder kan en je je leven aan God geeft, zal Hij je vergeven en zal je eeuwig bij Hem zijn. (Handelingen 2:21) Ook zal je dan de Heilige Geest ontvangen, die onze Helper en Trooster is en ons leert te leven tot Gods eer. (Johannes 14:16-17) Jezus is nu weer bij Zijn Vader in de hemel en komt daar voor ons op. (Johannes 8:34) Maar op een dag zal Hij terugkomen en alle dingen nieuw maken, God zal dan weer bij de mensen wonen. (Openbaring 21:3-5)