Christelijke kaarten en posters.

Christelijke kaarten - Paasset

Drie staande, christelijke paaskaarten. De kaarten worden verstuurd incl. bruine enveloppen. Het Is Volbracht het is volbracht riep Hij het is volbracht voor jou, voor mij  We Zijn Voor Altijd Vrij het bloed heeft gevloeid voor jou en voor mij verheug je in Hem we zijn voor altijd vrij!  Tetelestai tetelestai het is volbracht alithos anesthi Hij is waarlijk opgestaan 

5,50 €

Christelijke Kaarten - 'Ik Denk Aan Je' Set

Zes staande, christelijke kaarten met wensen en bemoedigingen. Kleur: Timberwolf De kaarten worden verstuurd incl.  bruine enveloppen. Liefde Ik hou zooooooooooo veel van jou. En Jezus nóg meer.  Genade   Zijn genade is voor jou genoeg. Meer dan genoeg. (Naar 2 Korinthe 12:9) Denk & bid Ik denk aan je in mijn gebed.  Gods liefde  Ik bid dat je Christus' liefde meer leert kennen, die je kennis te boven gaat. (Naar Efeze 3:19) Bemoediging Hij geeft jou kracht in je zwakheid. (Naar 2 Korinthe 12:9) Dankbaar Ik ben zo dankbaar voor jou en je liefde voor Jezus. 

10,50 €

Christelijke Kaarten - Bemoedigingsset

Drie staande, christelijke zegenkaarten met zegenwoorden voor jezelf of anderen. De kaarten worden verstuurd incl. bruine enveloppen.  Mijn Gebed Voor Jou - licht taupe moge je ziel tevreden worden van verlangen naar delen moedeloosheid naar levenslust leegte naar vervulling onzekerheid naar rust Soms Heb Ik Niet De Woorden - taupe Soms heb ik niet de woorden Snoert mijn mond zich zomaar dicht Soms ben je te ver weg voor een knuffel Maar zeker niet uit het zicht En soms weet ik gewoon niet Hoe ik er voor jou moet zijn Maar bij deze wil ik het zeggen Al is het gebaar heel klein Ik hou van jou En wil er heel graag voor je zijn Dankbaarheid - donker vanille Dankbaarheid vult je hart met vrede

5,50 €

Christelijke Kaarten - Gebedsset

Drie liggende, christelijke kaarten met gebeden voor jezelf of anderen. De kaarten worden verstuurd incl. bruine enveloppen.  Heer Leer Mij Toch Te Volgen - artisjok Heer, leer mij toch te volgen Zelfs tot diep in de woestijn. Ja, ik geloof dat op een dag als ik omkijk ze in bloei zal zijn. Leer Mij Juichen, Leer Mij Dansen - café au lait leer mij juichen, leer mij dansen door de twijfels toch te danken leer mij zingen van Uw goedheid elke dag leer mij geven en vergeven uit Uw liefde steeds te leven door genade die mij elke dag omarmt Plots Keek Ze Naar Het Onbekende - ca mel Plots keek ze naar het onbekende en ging ze steeds wat rechter staan. Vol goede moed en Godsvertrouwen, trok ze haar stoute schoenen aan. Zo durfde ze de toekomst in, zijn Geest in haar bezield. En zei ze zachtjes in zichzelf: "ik ben eigenlijk wel benieuwd..."

5,50 €

Christelijke Kaarten - Zegenset

Drie liggende, christelijke zegenkaarten met zegenwoorden voor jezelf of anderen.  De kaarten worden verstuurd incl. bruine enveloppen. Mogen Liefde En Trouw Je Nooit Verlaten - donker vanille 'Mogen liefde en trouw je nooit verlaten.' (Spreuken 3:3a) Ik Bid De Naam Van Jezus Over Jou - warmgrijs 'Ik bid de naam van Jezus over jou Dat je wandelt in Zijn wijsheid Met Hem in het zicht Dat je telkens Hem mag dienen Je leven op Hem richt' Genade En Vrede Voor Jou - vanille 'Genade en vrede voor jou van God, onze Vader en van de Heere Jezus Christus.' (Naar Romeinen 1:7)

5,50 €  Christelijke Poster - Uw Grootse Schepping

  Christelijke poster van handgeschept papier over Gods schepping. De poster is 21x29.7cm (A4 formaat).  Kleur: natural Uw Grootse Schepping Ik zie Uw grootsheid In het kleine In de sterren in de nacht Zie ik Uw trouw Uw grote kracht In de bloemen Die opengaan Zie ik Uw liefde Het ademt Uw naam Door de zonnestralen Op mijn huid Voel ik Uw warmte Zing ik het uit Ik zie de schepping En kijk U aan Want door de prachtige natuur Ben ik zeker van Uw bestaan Ik kijk om me heen En fluister zacht Dank U wel Vader Dat U dit heeft bedacht Overdenking "Want de dingen van Hem die onzichtbaar zijn, worden sinds de schepping van de wereld uit Zijn werken gekend en doorzien, namelijk én Zijn eeuwige kracht én Zijn Goddelijkheid, zodat zij niet te verontschuldigen zijn." - Romeinen 1:20 "In het begin was het Woord en het Woord was bij God en het Woord was God. Dit was in het begin bij God. Alle dingen zijn door het Woord gemaakt, en zonder dit Woord is geen ding gemaakt dat gemaakt is." - Johannes 1:1-3

  9,95 €

  Christelijke Poster - Het Is Volbracht, Gedaan

  Christelijke poster over pasen. Gemaakt van handgeschept papier met bloemblaadjes! De poster is 21x29.7cm (A4 formaat). Kleur: sage Poster Pasen Ik bid voor jou Een zorgeloos bestaan Dat je kan genieten Van de sterren en de maan Ik bid dat je je warmt Aan de stralen van de zon Je geniet van alle geuren En de smaken op je tong Ik bid dat je vrolijk wordt Van het lachen van een kind Van een oude man Die zijn vrouw nog steeds bemint Ik bid dat je ziet Waar een ander overheen kijkt De mieren en de kevers Het grote wat eerst klein lijkt Ja, ik bid voor jou Een zorgeloos bestaan Doordat je steeds mag weten Het is volbracht, gedaan Overdenking "Daarom zeg Ik u: Wees niet bezorgd over uw leven, over wat u eten en wat u drinken zult; ook niet over uw lichaam, namelijk waarmee u zich kleden zult. Is het leven niet meer dan het voedsel en het lichaam meer dan de kleding? Kijk naar de vogels in de lucht: zij zaaien niet en maaien niet, en verzamelen niet in schuren; uw hemelse Vader voedt ze evenwel; gaat u ze niet ver te boven? Wie toch van u kan met bezorgd te zijn één el aan zijn lengte toevoegen? En wat bent u bezorgd over de kleding? Kijk naar de lelies in het veld, hoe ze groeien; ze werken niet en spinnen niet; en Ik zeg u dat zelfs Salomo in al zijn heerlijkheid niet gekleed ging als één van deze. Als God nu het gras op het veld, dat er vandaag is en morgen in de oven geworpen wordt, zo bekleedt, zal Hij u niet veel meer kleden, kleingelovigen? Wees daarom niet bezorgd en zeg niet: Wat zullen wij eten? of: Wat zullen wij drinken? of: Waarmee zullen wij ons kleden? Want al deze dingen zoeken de heidenen. Uw hemelse Vader weet immers dat u al deze dingen nodig hebt. Maar zoek eerst het Koninkrijk van God en Zijn gerechtigheid, en al deze dingen zullen u erbij gegeven worden." - Mattheüs 6: 25-33 "Toen Jezus dan de zure wijn genomen had, zei Hij: Het is volbracht! En Hij boog het hoofd en gaf de geest." - Johannes 19:30 "In Hem hebben wij de verlossing, door Zijn bloed, namelijk de vergeving van de zonden." - Kolossenzen 1:14

  9,95 €

  Christelijke Poster - Honderd Halleluja's

  Christelijke poster van handgeschept papier over Gods zegeningen zien in het dagelijkse leven. Het is een uitnodiging om dankbaar te leven. De poster is 21x29.7cm (A4 formaat). Kleur: Blush pink Honderd Halleluja's Door honderd halleluja's te ontdekken in de dag erken je steeds Gods zegenende hand Je vult je ziel met licht waardoor je leven begint te schijnen en jouw hart vol dank de schaduw laat verdwijnen Overdenking "Tel je zegeningen" is makkelijker gezegd dan gedaan. Maar door intens bewust te leven worden we minder gejaagd en leren we God te eren. Door de schoonheid en zegeningen te benoemen en een naam te geven ga je deze momenten vaker ontdekken in je leven. Je ogen gaan op zoek naar de glinsteringen in de dag en je herkent sneller de goede zegeningen die God je geeft. Hoe waardevol is dat! Zoek de schoonheid in de dag. Dankbaarheid geeft je vrede. Echt. Dank God in alles. Want dit is de wil van God in Christus Jezus voor u. - 1 Thessalonicenzen 5:18 HSV

  9,95 €

  Christelijke Poster - Zegenbede

  Christelijke poster van handgeschept papier met een gebed om zegen van God. Ter bemoediging en opbouw. De poster is 21x29.7cm (A4 formaat). Kleur: Vanilla Zegenbede Ik bid de naam van Jezus over jou dat Zijn waarheid en Zijn goedheid steeds meer in jou groeit dat genade door de dagen jouw leven overspoelt dat Zijn vrede en Zijn liefde jouw hele huis vervult dat vertwijfeling en angst van je vlucht dat je wandelt in zijn wijsheid met Hem in het zicht dat je telkens Hem mag dienen je leven op Hem richt Overdenking Een gedicht over een zegenbede. Hoe belangrijk is het om in je gebed ruimte te maken om te bidden voor je familie, vrienden en andere dierbaren? Misschien dat deze woorden jou inspiratie geven om dat op een gevarieerde manier te mogen doen. Zegen voor jou!

  9,95 €

  Christelijke Poster - Laat Mij Je Voeten Wassen

  Christelijke poster van handgeschept papier over de uitnodiging om te komen, rusten en je te laten dienen. Kleur: Sand Laat Mij Je Voeten Wassen Kom, laat mij je voeten wassen. Je lijkt zo gehaast Wil je vertellen hoe het gaat of heb je liever dat ik zwijg Voor je doorrent richting de eeuwigheid? Kom, hier kan je even zitten, verzamel wat krachten Je hoeft niet te verwachten Dat rust een zwakte is Vergeet het oordeel vergeet even wat je mist Kom en wil je mij vertellen, gewoon even hoe je bent of graag zou willen leven Waar je over twijfelt of van baalt En hoe dat zich in je leven vertaald Kom, hier heb je wat te drinken, te eten zodat je even in dit moment kan leven Je niet verdwaald in wie je graag zou willen zijn dat komt later wel, te zijner tijd Kom maar even hier, rust maar in mijn armen Laat mij jouw onrust vangen Zonder oordeel of gezag Het is goed, wees maar stil, ik wacht Overdenking Gebaseerd op Mattheüs 11:28 waarin Jezus je uitnodigt:  Kom naar Mij toe, allen die vermoeid en belast zijn, en Ik zal u rust geven.

  9,95 €

  Christelijke Poster - Abba Vader (huisgebed)

  Christelijke poster van handgeschept papier met een gebed voor het huis(gezin). De poster is 21x29.7cm (A4 formaat).  Huisgebed Abba Vader,  we bidden voor een vruchtvol huis waar Uw Geest de ruimte vult een plek gevuld met vriend'lijkheid gastvrijheid, geloof, geduld waar liefde onze adem is en blijdschap ons verlangen waar de vrede keer op keer in ons hart zal branden een plek waar eenheid samenbindt zodat Uw zegen daar kan zijn waar vergeving vrij leert leven en ruimte is voor kwetsbaarheid geef dat wij U dienend volgen en maak Uw wil aan ons bekend we danken U, oh trouwe Vader dat U de Heer des huizes bent Amen Overdenking Via dit gebed willen we onszelf en jullie stilzetten bij het bidden voor de mensen met wie je samenwoont. De plek waar je woont heeft veel invloed op je leven, dus het is enorm belangrijk om te bidden voor je gezin, huisgenoten of anderen in je nabije omgeving. Het kan zijn dat je al jaren getrouwd bent, of misschien woon je nog bij je ouders thuis of woon je samen met huisgenoten vanwege je studie. Waar jouw bed ook staat, weet dat het belangrijk is om te bidden voor de mensen met wie je samenleeft. Bid voor liefde, veiligheid, opening tot kwetsbaarheid, broeder/zusterschap, leiding van Zijn Geest en overgave aan Zijn Woord. Het kan ook zijn dat je erg verlangt naar een thuis zoals omschreven wordt in dit gedicht, maar dat het onmogelijk ver weg voelt. Weet dan dat gebed krachtig is, geef de moed niet op! Bij God is niets onmogelijk. Tegelijkertijd worden we soms opgeroepen om bij onszelf te beginnen. Wees zelf , in afhankelijkheid van Hem, een vruchtvol thuis voor de mensen om je heen.  Jozua 24: 15b HSV "Maar wat mij en mijn huis betreft, wij zullen de HEERE dienen!" Psalm 133 HSV "Zie, hoe goed en hoe lieflijk is het dat broeders ook eensgezind samenwonen. Het is als de kostelijke olie op het hoofd, die neerdaalt op de baard, de baard van Aäron, die neerdaalt op de zoom van zijn priesterkleed. Het is als de dauw van de Hermon die neerdaalt op de bergen van Sion. Want daar gebiedt de HEERE de zegen en het leven tot in eeuwigheid."

  9,95 €

  Christelijke Poster - Agapè

  Christelijke poster van handgeschept papier over de Bijbelse agapè liefde van God. De poster is 21x29.7cm (A4 formaat). Kleur: terracotta  Agapè Liefde Die niet ophoudt Bij ik hou van jou Die verder gaat Een extra mijl Of zelfs twee Die zich opoffert Zoals Jezus deed Liefde Die zichzelf vernedert Voor de ander Zichzelf kruisigt Niet bezig is Met eigen belangen Liefde Die niet verandert Die zeker is Niet afhankelijk Van wat je doet Maar alleen van Hem Want Hij is goed Overdenking De oorspronkelijk Griekse taal (waarin het NT is geschreven) maakt onderscheid tussen drie soorten liefde; eros, filia en agapè. Eros is de lichamelijke, seksuele liefde. Filia is vriendschappelijke liefde. Agapè is zegenende, zelfopofferende liefde. Agapè is een vorm van liefde die eros en filia bevat en overtreft. Het is een liefde die niet veel zegt over de ontvanger, maar meer over de zender. Het is vaststaand, onafhankelijk, onvoorwaardelijk, onophoudelijk en diepgaand. Het is niet gebaseerd op emotie, maar op de wens om het beste te zoeken voor de ander, ook al betekent dit zelfopoffering. En deze agapè liefde is de liefde die Jezus ons aanbied. En het is ook deze liefde die wij aan anderen mogen aanbieden. 

  9,95 €

   Benieuwd waarom wij de verkoop in zijn gegaan? Lees het hier.
   Volg ons op Instagram via @indevallei_webshop en @indevallei.