Christelijke kaart - Genade En Vrede Voor Jou

Christelijke kaart met een zegende Bijbeltekst voor jezelf of anderen. Verwoord met woorden uit Romeinen 1: 7. 

Kleur: vanille

De kaart wordt verstuurd incl. een bruine envelop. 

Genade En Vrede Voor Jou
'Genade en vrede voor jou van God,
onze Vader en van de Heere Jezus Christus.'
(Naar Romeinen 1:7)

1,85 €