Christelijke Kaart - Het Is Volbracht

Christelijke kaart met woorden die een bemoedigend gebed vormen voor een ander.

Kleur: khaki

De kaart wordt verstuurd incl. een bruine envelop.  


Het Is Volbracht
het is volbracht
riep Hij
het is volbracht
voor jou, voor mij

Overdenking
"Toen Jezus dan de zure wijn genomen had, zei Hij: Het is volbracht! En Hij boog het hoofd en gaf de geest." - Johannes 19:30

Wanneer iemand komt te overlijden, zijn er vaak nog een aantal dingen die diegene wil zeggen als laatste woorden. Het zijn dingen die diegene belangrijk vindt of nog even wil meegeven aan de nabestaanden. Met Jezus' laatste woorden laat Hij weten dat Zijn werk op aarde erop zit en dat de Schrift vervuld is. Hij heeft de prijs betaald en ons volledig vrijgekocht! 'Het is volbracht!' Wat een kracht spat er uit die drie woorden hè!

Voor ons was de prijs niet te betalen. Nooit zou jij of ik genoeg kunnen doen om weer verzoend te worden met God. Zijn vriendschap kunnen we niet verdienen. Onszelf proberen te bewijzen zou alleen maar laten zien hoeveel we Hem nodig hebben. Wat is het een genade dat Hij er zelf voor koos de prijs voor ons te betalen!

Het was niet door iets in jou, door wat je wel of juist niet hebt gedaan; maar alleen door iets in Hem, namelijk Zijn overweldigend grote liefde voor de mensen. Zijn overweldigende liefde voor jou, voor mij, voor je vrienden, je familie, de kassière, de kinderen uit de buurt en de jongen in de trein. Doordat Hij de prijs heeft betaald, kunnen onze zonden worden vergeven en kunnen we met God worden verzoend. Wij hoeven niks meer toe te voegen, want Jezus offer is meer dan genoeg! Je hoeft alleen maar te geloven in Zijn bloed.

Het is volbracht!

1,85 €