Christelijke kaart - Ik Bid Dat Je Christus' Liefde Meer Leert Kennen

Christelijke kaart met bemoedigende woorden voor een ander. 

Kleur: timberwolf

De kaart wordt verstuurd incl. een bruine envelop. 

Gods Liefde
Ik bid dat je Jezus' liefde meer leert kennen, die je kennis te boven gaat. 
(Naar Efeze 3:19) 

Overdenking
Wie heeft deze bemoediging nodig?
Misschien jij zelf wel. Het gebed in Efeze 3 is mijn favoriete gebed van Paulus om op een kaart te schrijven. Ik heb eens met een Bijbelstudiegroep een boek behandeld over de gebeden van Paulus. (Praying with Paul.)
Wat we steeds terug zagen in zijn gebeden is dat hij (bijna) niet bid voor aardse dingen en aardse voorspoed, maar alleen voor dingen met eeuwigheidswaarde. Ook viel mij op dat hij héél veel voor anderen bid. Toen ik dat ontdekte veranderde mijn perspectief op bidden helemaal.

Hoor het Paulus zeggen:
"Om deze reden buig ik mijn knieën voor de Vader van onze Heere Jezus Christus, (....) opdat u de liefde van Christus zou kennen, die de kennis te boven gaat, opdat u vervuld zou worden tot heel de volheid van God."

Hm. Paulus bid dat je de liefde (agape) van God zal kennen, die je niet eens volledig kán kennen. De liefde is zó groot, zó onbegrijpelijk, zó bizar, dat het je kennis te boven gaat. Maar gelukkig kunnen we er wel een deel van kennen. Heerlijk toch?

Dus daarom bid ik nu, terwijl ik dit schrijf, dit ook voor jou. Voor jullie. Ik bid dat je Christus liefde meer leert kennen. De liefde die je kennis te boven gaat. Opdat je vervuld wordt tot heel de volheid van God. 

Voor wie bid jij dit? Stuur deze kaart dan door als bemoediging. 

En een uitdaging: kies iemand voor wie jij aankomende twee weken elke dag het gebed uit Efeze 3 bid, en laat God aan het werk gaan.

1,85 €