Christelijke Kaart - Ik Denk Aan Je In Mijn Gebed

Christelijke kaart met bemoediging voor een ander.

Kleur: timberwolf

De kaart wordt verstuurd incl. een bruine envelop. 

Denk & Bid
Ik denk aan je in mijn gebed


Overdenking
Ik denk niet alleen aan je. Ik bid ook voor je.
Ik bid, omdat ik weet dat je het nodig hebt.
Ik bid, omdat ik weet hoeveel kracht daarvan uit gaat.
Ik bid, omdat ik weet hoe groots en machtig onze God is.
Ik bid niet alleen voor de problemen waar je door heen gaat, maar vooral voor de groei van je geloof.
Zodat je staande blijft. Zodat je blijft zien op Hem. Zodat je een hoop zal hebben die alles overtreft.

"Daarom houden ook wij niet op, vanaf de dag dat wij het gehoord hebben, voor u te bidden en te smeken dat u vervuld mag worden met de kennis van Zijn wil, in alle wijsheid en geestelijk inzicht, zodat u wandelt op een wijze de Heere waardig, Hem in alles behaagt, in elk goed werk vrucht draagt en groeit in de kennis van God, terwijl u met alle kracht bekrachtigd wordt, overeenkomstig de sterkte van Zijn heerlijkheid, om met blijdschap in alles te volharden en geduld te oefenen." - Kol 1:9-11 

1,85 €