Christelijke Kaart - Mijn Gebed Voor Jou

Christelijke kaart met woorden die een bemoedigend gebed vormen voor een ander. 

Kleur: licht taupe

De kaart wordt verstuurd incl. een bruine envelop.  

Mijn Gebed Voor Jou
Moge je ziel tevreden worden
Van verlangen naar delen
Moedeloosheid naar levenslust
Leegte naar vervulling
Onzekerheid naar rust

Overdenking
"En ú moge de Heere doen toenemen en overvloedig maken in de liefde tot elkaar en tot allen, zoals ook wij dat zijn tot u, opdat Hij uw harten zou versterken om onberispelijk te zijn in heiliging voor het aangezicht van onze God en Vader, bij de komst van onze Heere Jezus Christus met al Zijn heiligen." - 1 Thessalonicenzen 3:11‭-‬13 HSV

1,85 €