Christelijke Kaart - We Zijn Voor Altijd Vrij!

Christelijke paaskaart.

Kleur: dun

De kaart wordt verstuurd incl. een bruine envelop. 

We Zijn Voor Altijd Vrij
het bloed heeft gevloeid
voor jou en voor mij
verheug je in Hem
we zijn voor altijd vrij!

Overdenking
"Hij heeft Zichzelf voor ons gegeven, opdat Hij ons zou vrijkopen van alle wetteloosheid en voor Zichzelf een eigen volk zou reinigen, ijverig in goede werken." - Titus 2:14

"In Hem hebben wij de verlossing, door Zijn bloed, namelijk de vergeving van de zonden." - Kolossenzen 1:14

1,85 €