Christelijke Poster - Abba Vader (huisgebed)

Christelijke poster van handgeschept papier met een gebed voor het huis(gezin). De poster is 21x29.7cm (A4 formaat). 

Huisgebed
Abba Vader, 
we bidden voor een vruchtvol huis
waar Uw Geest de ruimte vult
een plek gevuld met vriend'lijkheid
gastvrijheid, geloof, geduld

waar liefde onze adem is
en blijdschap ons verlangen
waar de vrede keer op keer
in ons hart zal branden

een plek waar eenheid samenbindt
zodat Uw zegen daar kan zijn
waar vergeving vrij leert leven
en ruimte is voor kwetsbaarheid

geef dat wij U dienend volgen
en maak Uw wil aan ons bekend
we danken U, oh trouwe Vader
dat U de Heer des huizes bent
Amen

Overdenking
Via dit gebed willen we onszelf en jullie stilzetten bij het bidden voor de mensen met wie je samenwoont. De plek waar je woont heeft veel invloed op je leven, dus het is enorm belangrijk om te bidden voor je gezin, huisgenoten of anderen in je nabije omgeving.

Het kan zijn dat je al jaren getrouwd bent, of misschien woon je nog bij je ouders thuis of woon je samen met huisgenoten vanwege je studie. Waar jouw bed ook staat, weet dat het belangrijk is om te bidden voor de mensen met wie je samenleeft.

Bid voor liefde, veiligheid, opening tot kwetsbaarheid, broeder/zusterschap, leiding van Zijn Geest en overgave aan Zijn Woord.

Het kan ook zijn dat je erg verlangt naar een thuis zoals omschreven wordt in dit gedicht, maar dat het onmogelijk ver weg voelt. Weet dan dat gebed krachtig is, geef de moed niet op! Bij God is niets onmogelijk.

Tegelijkertijd worden we soms opgeroepen om bij onszelf te beginnen. Wees zelf, in afhankelijkheid van Hem, een vruchtvol thuis voor de mensen om je heen. 

Jozua 24: 15b HSV
"Maar wat mij en mijn huis betreft, wij zullen de HEERE dienen!"

Psalm 133 HSV
"Zie, hoe goed en hoe lieflijk is het dat broeders ook eensgezind samenwonen. Het is als de kostelijke olie op het hoofd, die neerdaalt op de baard, de baard van Aäron, die neerdaalt op de zoom van zijn priesterkleed. Het is als de dauw van de Hermon die neerdaalt op de bergen van Sion. Want daar gebiedt de HEERE de zegen en het leven tot in eeuwigheid."

9,95 €