Hoe doe je Bijbelstudie?

25-05-2021

Het is belangrijk om tijd met God door te brengen, stille tijd te houden en Bijbelstudie te doen. Dat hoor je vast vaker. Maar hoe doe je dat? Vandaag wil ik met jullie aan de hand van Psalm 1 uitleggen hoe ik Bijbelstudie doe. Je zal verbaasd zijn hoeveel meer je uit een stuk kan halen wanneer je er een Bijbelstudie van maakt. 

Er zijn verschillende manieren van Bijbellezen. Je kan de Bijbel gewoon als een boek lezen, je kan het overdenkend lezen en je kan het studerend lezen. Vandaag wil ik jullie meenemen in mijn manier van Bijbelstudie (studerend lezen), aan de hand van psalm 1. 

''Welzalig de man die niet wandelt in de raad van de goddelozen, die niet staat op de weg van de zondaars, die niet zit op de zetel van de spotters, maar die zijn vreugde vindt in de wet van de HEERE en Zijn wet dag en nacht overdenkt.

Want hij zal zijn als een boom, geplant aan waterbeken, die zijn vrucht geeft op tijd, waarvan het blad niet afvalt; al wat hij doet, zal goed gelukken.

Maar zo zijn de goddelozen niet: die zijn juist als het kaf, dat de wind wegblaast. Daarom blijven de goddelozen niet staande in het gericht, de zondaars niet in de gemeenschap van de rechtvaardigen, maar de weg van de goddelozen zal vergaan.'' - Psalm 1, HSV

Om deze Psalm beter te leren begrijpen is het goed om te weten door wie deze Psalm is geschreven en wat de achtergrond is. Uit de studieBijbel blijkt dat moeilijk is vast te stellen wat de auteur van Psalm 1 is en in welke tijd deze is geschreven. Verder wordt deze Psalm vaak als introductie op het hele Psalmboek gezien. Het is geen lof- of klaaglied, geen gebed. Het hangt niet samen met de offerdienst, maar zet de twee wegen uiteen die mensen kunnen gaan.

Wanneer ik het gedeelte een keer heb doorgelezen, lees ik het altijd nog een keer door en onderstreep in mijn Bijbel de begrippen, woorden of zinnen die ik niet helemaal begrijp.

''Welzalig de man die niet wandelt in de raad van de goddelozen, die niet staat op de weg van de zondaars, die niet zit op de zetel van de spotters, maar die zijn vreugde vindt in de wet van de HEERE en Zijn wet dag en nacht overdenkt.

Want hij zal zijn als een boom, geplant aan waterbeken, die zijn vrucht geeft op tijd, waarvan het blad niet afvalt; al wat hij doet, zal goed gelukken.

Maar zo zijn de goddelozen niet: die zijn juist als het kaf, dat de wind wegblaast. Daarom blijven de goddelozen niet staande in het gericht, de zondaars niet in de gemeenschap van de rechtvaardigen, maar de weg van de goddelozen zal vergaan.'' - Psalm 1, HSV

Vervolgens ga ik kijken of er verwijsteksten zijn die bij dit stuk worden genoemd. In dit geval wordt er bij vers drie een verwijstekst genoemd en bij vers vier ook een aantal.

Verwijstekst vers drie:

''Hij zal zijn als een boom, die bij water geplant is, en die zijn wortels laat uitlopen bij een waterloop. Hij merkt het niet als er hitte komt, zijn blad blijft groen. Een jaar van droogte deert hem niet, en hij houd niet op vrucht te dragen.'' - Jeremia 17:8, HSV

Uit deze tekst haal ik al meer dan vers 3 van Psalm 1. Voor mij wordt het nu duidelijk dat het water ervoor zorgt dat de boom blijft leven en vrucht draagt. Ook al is het dus een jaar droog, de wortels van de boom hangen nog steeds in de waterstroom, waardoor hij groen blijft en de droogte hem niet fataal wordt.

Verwijsteksten vers vier:

''Dat zij worden als stro voor de wind, en als kaf, dat de wervelwind wegneemt?'' - Job 21:18, HSV

''Laat hen worden als kaf voor de wind, wanneer de engel van de HEERE hen wegdrijft.'' - Psalm 35:5, HSV

''Al maken de natiën een gedruis als het bruisen van machtige wateren, Hij bestraft het, en ze vluchten, ver weg; het wordt opgejaagd voor de wind uit als het kaf op de bergen, voor de wervelwind uit als werveldistels.'' - Jesaja 17:13, HSV

''Dan zal de menigte van hen die u vreemd zijn, worden als fijn stof, en de menigte van geweldplegers als voorbijvliegend kaf.'' - Jesaja 29:5, HSV

''Daarom zullen zij worden als een morgenwolk, ja, als een vroeg opkomende dauw die verdwijnt, als kaf dat van een dorsvloer wegstuift, en als rook uit een venster.'' - Hosea 13:3, HSV

Uit deze teksten maak ik op dat het kaf iets is wat snel wegwaait, wat ligt is net als stro en daarom meegenomen kan worden door de wind.

Na dit gedaan te hebben pak in de online studieBijbel erbij en ga ik uitzoeken wat de woorden of begrippen betekenen die ik heb onderstreept. Sommige begrippen zoek ik ook op in Google. In mijn Bijbel geef ik elk onderstreept woord of zin een nummer. Aan de kantlijn van mijn Bijbel schrijf ik dan bij elk cijfer de uitleg. Dit doe ik zodat wanneer ik dit stuk nog eens lees, ik meteen kan zien wat ik er eerder heb uitgehaald. Hieronder zal ik de begrippen allemaal toelichten aan de hand van de studieBijbel en Google.

Welzalig: Wordt ook wel vertaald met ''Uiterst gelukkig of rijk gezegend''

  • Raad van de goddelozen: Wandelen in de raad betekent meedoen met de goddelozen. De goddeloze is iemand die weet van het bestaan van God, maar het geen gevolgen laat hebben of zijn/haar daden. Zij geloven niet dat God van hen om een bepaalde manier van leven vraagt. Zij geloven niet dat zij rekenschap moeten afleggen van hun daden.
  • Weg van de zondaars:
  • Zetel van de spotters: een zetel was een voorname plaats
  • Wet van de HEERE: de hele Bijbel
  • Dag en nacht: de hele tijd
  • Vers 3: Een boom die staat aan het water gaat niet dood, verwelkt niet en geeft op tijd vruchten. Dit komt omdat zijn wortels de hele tijd worden gevoed met water.
  • Het kaf: Het kaf is het oneetbare vliesje om graankorrels heen. Dit werd vroeger met de hand gescheiden door het in de lucht te gooien. Het kaf was zo ligt, dat waaide met de wind weg, terwijl de graankorrels door hun gewicht weer naar beneden vielen.
  • Het gericht: Het 'gericht' kan betekenen dat de overtreder uitgesloten wordt uit de gemeenschap. De rechtvaardigen kunnen echter in het gericht bestaan of rechtbank
  • Gemeenschap van de rechtvaardigen: nauw samenleven binnen de groep van de rechtvaardigen/gelovigen

Aan de hand van de studieBijbel lees ik wat er over het tekstgedeelte nog meer gezegd wordt en kijk ik of ik hier nog iets van kan leren. In dit geval lees ik dat vers 1 drie werkwoorden noemt, namelijk wandelen, staan en zitten om uit te leggen dat het niet goed is nauw samen te leven met ongelovigen. Hier wordt niet bedoeld dat je ongelovigen helemaal moet ontwijken, maar je moet niet heel nauw met hen samenleven. Dit zal je namelijk ook beïnvloeden. Ook worden er drie woorden genoemd die de omgeving van de ongelovigen omschrijven: raad, weg en zetel.

Na dit gedaan te hebben ga ik de tekst kleuren. Elke kleur heeft een betekenis. Hieronder zal ik per kleur de betekenis toevoegen.
Geel: Beloften
Oranje: Opdrachten/oproepen tot bekering en heilig leven
Groen: Waarschuwingen
Roze: Uitspraken van of over Jezus Christus
Blauw: Uitspraken over de Heilige Geest
Paars: Uitspraken van of over God de Vader

''Welzalig de man die niet wandelt in de raad van de goddelozen, die niet staat op de weg van de zondaars, die niet zit op de zetel van de spotters, maar die zijn vreugde vindt in de wet van de HEERE en Zijn wet dag en nacht overdenkt.

Want hij zal zijn als een boom, geplant aan waterbeken, die zijn vrucht geeft op tijd, waarvan het blad niet afvalt; al wat hij doet, zal goed gelukken.

Maar zo zijn de goddelozen niet: die zijn juist als het kaf, dat de wind wegblaast. Daarom blijven de goddelozen niet staande in het gericht, de zondaars niet in de gemeenschap van de rechtvaardigen, maar de weg van de goddelozen zal vergaan.'' - Psalm 1, HSV

 Voor God zijn er maar twee levenshoudingen. Die van de gelovige of die van de goddeloze.

Ten slotte schrijf ik vaak in een schriftje een samenvatting van wat ik heb geleerd.

Samenvatting van Psalm 1
Psalm 1 maakt duidelijk dat er twee levenshoudingen zijn waarmee je kunt leven. In de praktijk zijn er misschien allerlei ''tussenvormen'', maar voor God zijn er maar twee levenshoudingen. Die van de gelovige of die van de goddeloze. Deze Psalm zegt dat degene die niet wandelt, staat en zit met de goddeloze, oftewel nauw samenleeft, gelukkig is. Als je vreugde vindt in de wet van de Heere, in het leven voor God, zal je gelukkig zijn. Je bent als een boom die de hele tijd gevoed wordt met water (met Gods Woord). De goddeloze is als het kaf, nutteloos. Het waait zo weg. Ze blijven niet staande in de gemeenschap of rechtbank. De weg die de goddeloze gaat zal vergaan.

Welke weg ga jij?


Deze overdenking is geschreven door Marjon. Lees hier meer over haar en de andere gezichten achter 'In de Vallei'. Lees hier waar In de Vallei voor staat.

Heb je vragen of opmerkingen naar aanleiding van deze overdenking? Neem dan hier contact met ons op, of benader ons via social media.

Heb je deze al gelezen?

Mag ik jou een vraag stellen?
Wie ben jij eigenlijk? Wie ben jij echt?
Ik weet niet hoe het jou vergaat, maar ik schiet vaak in steekwoorden als ik mezelf moet omschrijven: 34 jaar, gelukkig getrouwd, mama van vier kindjes, wonend in …… Stop maar, eigenlijk is dat niet wat ik bedoel. Mag ik je nog een vraag stellen?...

Jij hebt ze vast ook: woorden die al een leven met je meegaan. Denk er eens over na: Welke woorden draag jij mee? Misschien zijn het vooral afbrekende woorden die ervoor gezorgd hebben dat je negatief over jezelf bent gaan denken. Ze komen naar boven wanneer dingen je niet lukken en worden dan opnieuw voor je bevestigd. Je kan ook...

Prachtige straatjes, kleine winkeltjes en allerlei toeristen die rondliepen met hun camera om foto's te maken. Gezellige muzikanten en eettentjes waar Griekse muziek uit de boxen galmde. We liepen door de straat op zoek naar een appartement. Het zag er wat vervallen en oud uit. Wat we die dag meemaakten, zal ik nooit vergeten. Graag neem ik jullie...