"Ik ben het Licht der wereld"

14-09-2021

Nadat ik de lamp beneden uit had gedaan, rende ik zo snel mogelijk naar boven. Daar aangekomen stak ik mijn hand om het hoekje van mijn kamerdeur om de lamp aan te doen. Ik was opgelucht dat niemand me tussen de treden van de trap door bij mijn enkels had gegrepen. Iets later, toen ik 's nachts naar de wc moest, was ik tastend op zoek naar het lampknopje van de lamp op mijn nachtkastje. Voordat dat licht scheen, raakten mijn voeten de vloerbedekking niet aan. Ik was blij wanneer het lampje op de overloop mijn bewegingen opving en zijn zachte licht liet schijnen zodat het niet helemaal donker was. En weer terug in mijn bed schrok ik van mijn eigen schaduwen op de muur en durfde ik mijn lampje niet meer uit te doen. Toch kon ik niet aan het donker ontkomen.

Veel kinderen hebben er last van, angst in het donker. Maar ook als volwassene kun je hier nog last van hebben. Zodra ik de lichten in huis uit heb gedaan om naar bed te gaan, zet ik de zaklamp van mijn mobiel aan. Wanneer het buiten donker wordt, heb ik het liefst de rolluiken dicht en als ik nog buiten loop, kijk ik een keer extra om me heen. Als we bang zijn in het donker, zijn we denk ik niet zozeer bang voor het donker op zich, maar voor wat we dan niet kunnen zien en wat zich mogelijk in het donker schuilhoudt.

Twee uitersten: donker en licht
Ik vertel je het bovenstaande omdat er in de Bijbel ook veel gesproken wordt over het donker. Opvallend is dat je de tegenstelling tussen licht en duisternis al tegenkomt op de eerste bladzijde van je Bijbel.

"In het begin schiep God de hemel en de aarde. De aarde nu was woest en leeg, en duisternis lag over de watervloed; en de Geest van God zweefde boven het water. En God zei: Laat er licht zijn! En er was licht. En God zag het licht dat het goed was; en God maakte scheiding tussen het licht en de duisternis. En God noemde het licht dag en de duisternis noemde Hij nacht. Toen was het avond geweest en het was morgen geweest: de eerste dag." - Genesis 1:1‭-‬5, HSV

God zag de duisternis en zorgde direct op de eerste scheppingsdag dat er licht was. Hij maakte een onderscheid tussen het licht en de duisternis en Hij zag dat het licht goed was. Het onderscheid tussen licht en donker komt in de hele Bijbel terug.

Waar staat dat licht en donker dan voor?
Zoals ik al zei worden licht en donker in de Bijbel steeds tegenover elkaar geplaatst. Donker staat tegenover licht, zoals de nacht tegenover de dag, kwaad tegenover goed en de duivel tegenover God. Donker en duisternis staan voor een leven zonder de aanwezigheid van God, voor de macht van de satan, voor kwaad, voor gevaar, voor de dood. Terwijl licht staat voor de aanwezigheid van God, voor ware kennis, voor reinheid, voor veiligheid, voor leven.

Donker staat tegenover licht, zoals de nacht tegenover de dag, kwaad tegenover goed en de duivel tegenover God.

Ik ben... het Licht van de wereld
Wanneer God zich aan Mozes voorstelt in de woestijn, zegt Hij: "Ik ben die ik ben". Mozes moet tegen de Israëlieten zeggen dat "Ik ben" hem naar hen toegestuurd heeft (Ex 3:14). Gods Naam geeft aan dat Hij er altijd en overal is, dat Hij altijd dezelfde is en niet verandert en dat Hij de Schepper is van alles wat er is. Jezus lijkt in Johannes voort te borduren op hoe God zich aan Mozes heeft geopenbaard. Zeven keer zegt Hij "Ik ben" gevolgd door een beeld dat laat zien wie Hij is. Vandaag wil ik met je kijken naar Johannes 8:12, waar Hij zich voorstelt als het Licht van de wereld.

"Jezus dan sprak opnieuw tot hen en zei: Ik ben het Licht der wereld; wie Mij volgt, zal beslist niet in de duisternis wandelen, maar zal het licht van het leven hebben." - Johannes 8:12, HSV

Jezus als het Licht is de aanwezigheid van God op deze aarde, doordat Jezus als mens naar ons toe kwam. Jezus als Licht laat zien wie God de Vader is en wat Zijn wil is. Jezus als Licht is de overwinning van de duisternis. Jezus als Licht is leven in plaats van dood. Jezus als Licht betekent eeuwige veiligheid voor wie leeft in Zijn licht.

Leven in het licht
De Bijbel roept ons op om ons te bekeren van de duisternis tot het licht en van de macht van de satan tot God, zodat we vergeving van zonden ontvangen en we horen bij de heiligen die het Licht kennen (Hand 26:18). Als christenen zijn we niet van de nacht en niet van de duisternis, maar zijn we kinderen van het Licht en kinderen van de dag (1 Thes 5:5).

Leven met Jezus, is leven in het licht. Ten eerste omdat Jezus het Licht is en het niet donker kan zijn wanneer je achter Hem aanloopt. Ten tweede omdat je in Hem bent en alles wat je doet uit Hem is. Je kan niet in het licht leven en de zonde liefhebben. Wil je leven in het licht? Geef je leven dan aan Hem, volg Zijn voorbeeld en doe alles door en voor God.

“Ik ben een licht, in de wereld gekomen opdat ieder die in Mij gelooft, niet in de duisternis blijft. En als iemand Mijn woorden hoort en niet gelooft, veroordeel Ik hem niet, want Ik ben niet gekomen om de wereld te veroordelen, maar om de wereld zalig te maken.” - Johannes 12:46‭-‬47, HSV

Hoop voor vandaag
David zegt in Zijn Psalm:

De HEERE is mijn licht en mijn heil, voor wie zou ik vrezen? De HEERE is mijn levenskracht, voor wie zou ik angst hebben?" - Psalm 27:1 HSV

David had flink veel moeilijke periodes. Hij wist heel goed dat hij in een donkere wereld leefde. En toch had hij geen reden om bang te zijn. Hij was gered, hij leefde in het licht terwijl hij met donkerte omringt werd. Hij hoefde niet bang te zijn voor de duisternis en wat zich daarin schuilhield, hij hoefde niet bang te zijn voor de dood, want God was bij hem. Te midden van alles zag hij op God en zo zag hij het licht, had hij hoop, vrede en rust.

Net als David kan je het flink moeilijk hebben en kan het voelen alsof alles donker is. Rond mijn 14e zat ik in zo'n donkere tijd. Ik vond het letterlijk moeilijk om uit het donker te stappen en uit bed te komen. Ook overdag leek alles donker door de negatieve gedachten en de angst die ik had. Maar in dat donker had ik hoop. Ik wist dat er een einde was aan het donker, dat er licht was aan het einde van de tunnel. Als het niet in het leven op aarde was, zou het in het leven hierna zijn. Ik wist dat ik op een dag bij God, het Licht zou komen. Ik wist dat Hij het goede met mij voor had. Ik wist dat Hij het donker al overwonnen had, dat het Licht in de wereld gekomen was en de duisternis het niet gegrepen had. Op veel dagen was het zien op Jezus, mijn enige lichtpuntje, mijn enige reden om door te gaan.

In je dip, je depressie, je burn-out, je dal of hoe je donkere periode ook heet, is Jezus het Licht. Dit Licht stopt niet met schijnen. Dit Licht is geen knipperlicht. Dit Licht is Licht dat in de duisternis komt en niet door de duisternis. wordt overwonnnen. De duisternis moet plaatsmaken voor het Licht, want in het Licht kan er geen duisternis zijn (1 Joh 1:5).

Jezus is gekomen om blinde ogen te openen, om gevangen uit de kerker te leiden en uit de gevangenis wie in duisternis zitten (Jes 42:6-7). Hij wil dat je niet alleen het donker achter je oogleden ziet, maar dat je ziet wie God is, wat de waarheid is en dat er hoop is. Hij wil je wegleiden uit plekken waar het donker en kil is doordat Gods liefde er niet heerst. Hij wil je uit de gevangenis van de duisternis halen, of dat nou de gevangenis is die door zonde wordt gecreëerd of de gevangenis die je hoofd misschien kan zijn. Jezus wil het duister vullen met Zijn Licht.

Dit Licht stopt niet met schijnen. Dit Licht is geen knipperlicht. Dit Licht is Licht dat in de duisternis komt en niet door de duisternis wordt overwonnen.  

Hoop voor de toekomst
Op dit moment leven we echter wel in een donkere wereld. In een wereld waarin de meeste mensen kinderen van de nacht zijn en dus de duisternis liefhebben. We leven in een wereld vol kwaad, vol pijn en verdriet. We zijn kinderen van het Licht levend in een donkere wereld waar het continu nacht is. Maar er komt een dag waarop het nooit meer nacht zal worden. Jezus heeft de duisternis overwonnen! Er is een toekomst vol van hoop, waarin we geen lichtpuntje meer zien, maar alles gevuld is met Licht en er geen duisternis meer te vinden is!

Verder op reis
Je hoeft je niet meer te verstoppen in het donker, bang om gezien te worden. Je mag leven in het Licht. Daar waar de waarheid heerst, het veilig is en je omringt wordt door Gods liefde. Je hoeft daar niet bang te zijn voor wat zich in het donker schuilhoudt. Telkens wanneer het om je heen donker is, mag je zien op het Licht, waardoor je verder kan. Je opdracht als kind van het Licht is om steeds meer op Jezus te gaan lijken. Net als Jezus mag je een licht zijn in deze donkere wereld. Net als Jezus mag je laten zien wie God is. Je mag een hoopvol geluid van redding laten horen en van een hoopvolle toekomst.

Luister eens naar het lied: een toekomst vol van hoop - Sela.


Deze overdenking is geschreven door ?. Lees hier meer over haar en de andere gezichten achter 'In de Vallei'. Lees hier waar In de Vallei voor staat.

Heb je vragen of opmerkingen naar aanleiding van deze overdenking? Neem dan hier contact met ons op, of benader ons via social media.

Heb je deze al gelezen?

Wat voor soort Bijbelboek heeft jouw voorkeur? Iedereen heeft een eigen voorkeur voor bepaalde gedeelten in de Bijbel. Voor de een zijn dat de verhalen en geschiedenissen, voor een ander zijn het de brieven of de psalmen en wijsheidsboeken. Voor weer een ander is het van alles een beetje. Logisch ook, want iedereen is uniek en gevormd door het...

Volg je hart?!

16-07-2024

'Listen to your heart when he's calling for you… listen to your heart…' misschien ken je dat nummer wel. Overal kom je het tegen: Volg je hart, want dat klopt altijd! Volg je hart en leef! Doe wat je leuk vindt. Leuzen die blijven steken en in je gedachten komen, maar… wat moet je ermee? Ergens voelt het...

Lieve zus,

09-07-2024

Mijn man en ik waren nog geen jaar getrouwd; om ons heen zagen we mensen die net als wij pas kort getrouwd waren en waarbij het rozengeur en maneschijn was (of dat leek in ieder geval zo). Wij hielden (en houden) enorm veel van elkaar, maar er waren ook slaande deuren en verhitte gesprekken in die tijd. Ondertussen hoorde ik...