Ik wil helemaal geen kind zijn!

23-02-2021

Kind zijn is niet voor iedereen een pretje. De één kijkt terug op spelen in de speeltuin, lekker veel vrije tijd en gezellig met paps en mams. Maar misschien kijk jij wel terug op een lastige tijd. Een tijd waarin je je vaak alleen voelde. Een tijd waarin je niet de liefde ontving waar je naar verlangde. Een tijd waarin je je onveilig voelde en waarin je niet jezelf kon zijn.

Ervaringen met kind zijn
Als je terugkijkt op een lastige kindertijd, ben je misschien wel blij dat die tijd voorbij is. Je hebt vervelende ervaringen opgedaan met kind zijn. Als christen word je toch aangemoedigd om te worden als een kind. En met een lastige kindertijd achter de rug, kan het maar zo zijn dat je daar niet zoveel in ziet.

Er kunnen allerlei redenen zijn waardoor je kind zijn niet als fijn hebt ervaren. Doordat je ouders bijvoorbeeld vooral druk waren met hun werk en niet met jou. Doordat er thuis steeds weer ruzie was. Doordat er zorgen of ziekte waren. Doordat je ouders of anderen, jou of andere gezinsleden pijn deden. Of dat dan fysiek of emotioneel was. Doordat je gepest werd op school, op de sportvereniging of thuis. Doordat je ouders van elkaar gingen scheiden. Doordat je te maken kreeg met verlies. Doordat je ouders of anderen thuis, verslaafd waren aan alcohol, drugs, gokken, pornografie, eten, gamen of iets anders. Doordat er van je verwacht werd dat je je als een volwassene gedroeg. Doordat je je ouders niet hebt gekend; doordat ze overleden zijn, weg zijn gegaan of doordat ze wel fysiek aanwezig waren, maar je geen aandacht van ze kreeg. Of door welke andere oorzaak dan ook, die ervoor zorgde dat jij geen kind hebt kunnen zijn.

Klein en kwetsbaar
Kind zijn is niet altijd makkelijk. Of je kindertijd nou super was of niet, voor elk kind geldt dat het klein en kwetsbaar is. Als kind verlang je naar liefde en naar veiligheid. Als één van de twee ontbreekt, of je daar een verkeerd beeld van hebt gekregen, doet dat iets met je. Je voelt je niet geliefd en krijgt het idee dat je er niet mag zijn of je voelt je onveilig en bent continu op je hoede. Misschien sluit je je af en laat je niemand meer binnen, los je het zelf allemaal wel op. Of je zoekt continu, waar of bij wie je ook bent, naar liefde en bescherming. Je hebt dat namelijk zo gemist.

God is je Vader, jij bent Zijn kind
Ik weet niet wat je ervaringen zijn met een vader. In de Bijbel staat dat God een Vader is en dat wij Zijn kinderen zijn. Misschien vind je het lastig om God te vertrouwen omdat je je eigen vader niet kon vertrouwen. Misschien heb je nooit een vader gehad en is het confronterend. Misschien had je liever gehad dat God een moeder was. Sommige mensen geloven dat, omdat dat voor hen een fijner idee is. Dat snap ik wel, maar ik geloof niet dat het Bijbels is. God is een Vader voor ons en als gelovigen, zijn wij Zijn kinderen.

Anders dan een aardse vader, is God volmaakt. Hij is honderd procent liefde, honderd honderd procent goed, honderd procent trouw en Hij blijft altijd Dezelfde. Bij Hem is het veilig. Bij Hem is het goed. Hij moedigt Zijn kinderen aan. Hij zorgt voor ze. Hij brengt ze tot rust. Hij wijst ze terecht. Hij pakt ze bij de hand. Hij wijst ze de weg. Hij is altijd in de buurt. Wanneer Zijn kinderen lachen, maar ook wanneer ze huilen. Hij gaat niet bij ze weg. Dat is God. Dat is de hemelse Vader. Dat is jouw Vader.

God wil jou leren kennen en wil dat jij Hem leert kennen. Hij wil je Vader zijn en bij Hem mag jij echt kind zijn. Misschien vind je dat lastig, omdat je zoveel pijn hebt gehad of omdat het zo confronterend is. Maar ik hoop dat je mag ontdekken dat Hij volledig te vertrouwen is en dat het fijn is om Zijn kind te zijn.

Echt kind zijn
In Gods Koninkrijk hebben kinderen een speciale plek. Jezus roept ons op om als een kind te zijn en je te vernederen. Hij roept ons op om klein en kwetsbaar te zijn. Lees maar:

"Op dat moment kwamen de discipelen bij Jezus en zeiden: Wie is toch de belangrijkste in het Koninkrijk der hemelen? En Jezus riep een kind bij Zich en zette dat in hun midden. En Hij zei: Voorwaar, Ik zeg u: Als u zich niet verandert en wordt als de kinderen, zult u het Koninkrijk der hemelen beslist niet binnengaan. Wie zich dan zal vernederen als dit kind, die is de belangrijkste in het Koninkrijk der hemelen. En wie zo'n kind ontvangt in Mijn Naam, die ontvangt Mij." - Mattheüs 18:1‭-‬5, HSV

Klein en kwetsbaar zijn vind je misschien lastig. Dat herken ik wel. Maar Jezus zegt dat wie zich vernedert en wordt als een kind, de belangrijkste is in Gods Koninkrijk! Jezus zegt zelfs dat God zich juist wil laten zien aan de kinderen!

"In die tijd antwoordde Jezus en zei: Ik dank U, Vader, Heere van de hemel en van de aarde, dat U deze dingen voor wijzen en verstandigen verborgen hebt, en ze aan jonge kinderen hebt geopenbaard. Ja, Vader, want zo was het Uw welbehagen." - Mattheüs 11:25‭-‬26, HSV

Dit is waarom we moeten worden als een kind. Klein en kwetsbaar, zodat we ons aan Hem vasthouden en van Hem mogen leren. Klein en kwetsbaar is niet hetzelfde als onveilig! God wordt boos op mensen die zorgen dat kleine gelovigen, struikelen. Hij wordt boos uit liefde, Hij wil Zijn kinderen beschermen!

"Maar wie een van deze kleinen, die in Mij geloven, doet struikelen, het zou beter voor hem geweest zijn dat een molensteen aan zijn hals gehangen was en hij in de diepte van de zee gezonken was. Wee de wereld vanwege al haar struikelblokken, want het is noodzakelijk dat er struikelblokken komen; maar wee die mens door wie zo'n struikelblok er komt!" - Mattheüs 18:6‭-‬7, HSV

Eigenlijk vind ik het best fijn om te lezen hoe God boos wordt op mensen die anderen laten struikelen. God keurt het onrecht dat je is aangedaan niet goed! Er komen struikelblokken, dat hoort erbij. Maar God wil niet dat je daardoor struikelt, Hij wil je beschermen. Hij houdt van je en Hij zal er als een goede Vader voor zorgen dat je nooit meer alleen bent. En als je Hem kwijtraakt, zal Hij je altijd weer komen opzoeken en brengen in een veilig thuis.

"Pas op dat u niet een van deze kleinen veracht. Want Ik zeg u dat hun engelen in de hemelen altijd het aangezicht zien van Mijn Vader, Die in de hemelen is. Want de Zoon des mensen is gekomen om zalig te maken wat verloren is. Wat denkt u: als iemand honderd schapen heeft, en een daarvan afgedwaald is, zal hij niet de negenennegentig andere achterlaten en in de bergen het afgedwaalde gaan zoeken? En als het gebeurt dat hij het vindt, voorwaar, Ik zeg u dat hij zich daarover meer verblijdt dan over de negenennegentig die niet afgedwaald waren. Zo is het ook niet de wil van uw Vader, Die in de hemelen is, dat een van deze kleinen verloren gaat." - Mattheüs 18:10‭-‬14, HSV

Wat is het een troost dat je bij Hem kind mag zijn en kunt zijn. Wat een troost dat voor Hem juist de kinderen zo'n speciale plek hebben. Hij is een goede Vader. Je mag bij Hem komen. God wil dat niets of niemand je in de weg staat om bij Hem te komen. Jezus wil je zegenen. Hij wil je in gebed bij je Vader brengen. Thuis, waar je hoort. In Zijn armen, veilig en geborgen, voor altijd! Want Hij gaat niet weg!

Verder op reis
Bid je mee?
God, U bent mijn Vader, een goede Vader. U kent mijn verleden en U weet hoe ik me daarover voel. Ik vind het lastig om U te vertrouwen en ik vind het lastig om te worden als een kind. Maar ik wil U vragen om me te leren om klein te zijn en om als een kind bij U te komen. Zodat ik een volwassen dochter van U mag worden. Ik mag weten dat als ik opgroei, U voor altijd mijn Vader blijft en ik steeds meer verbonden mag zijn met U. Dankuwel daarvoor!

Luister eens naar deze mooie nummers:


Deze overdenking is geschreven door Marlies. Lees hier meer over haar en de andere gezichten achter 'In de Vallei'.

Heb je vragen of opmerkingen naar aanleiding van deze overdenking? Neem dan hier contact met ons op, of benader ons via social media.


Heb je deze al gelezen?

Lees hieronder eerdere overdenkingen! 


Mag ik jou een vraag stellen?
Wie ben jij eigenlijk? Wie ben jij echt?
Ik weet niet hoe het jou vergaat, maar ik schiet vaak in steekwoorden als ik mezelf moet omschrijven: 34 jaar, gelukkig getrouwd, mama van vier kindjes, wonend in …… Stop maar, eigenlijk is dat niet wat ik bedoel. Mag ik je nog een vraag stellen?...

Jij hebt ze vast ook: woorden die al een leven met je meegaan. Denk er eens over na: Welke woorden draag jij mee? Misschien zijn het vooral afbrekende woorden die ervoor gezorgd hebben dat je negatief over jezelf bent gaan denken. Ze komen naar boven wanneer dingen je niet lukken en worden dan opnieuw voor je bevestigd. Je kan ook...

Prachtige straatjes, kleine winkeltjes en allerlei toeristen die rondliepen met hun camera om foto's te maken. Gezellige muzikanten en eettentjes waar Griekse muziek uit de boxen galmde. We liepen door de straat op zoek naar een appartement. Het zag er wat vervallen en oud uit. Wat we die dag meemaakten, zal ik nooit vergeten. Graag neem ik jullie...