Zondagschristen

21-06-2020

Ze zei wel dat ze christen was
Maar gedroeg zich als de rest van de klas
Ze vroegen haar over de kerk
Maar uit zichzelf vertelde ze dat niet op het werk

Ze ging op zondag naar de eredienst
En ging van daaruit door naar haar dagdienst
Vergat dan de woorden van de dominee
Ze wilde net als Jona niet naar Ninevé

Op zondag was ze christen
Maandag één van de atheïsten?
Nee ze geloofde dan nog wel
Maar haar leven was een dubbelspel

's Avonds gaf ze zich over in gebed met God
Maar de volgende ochtend volgde ze haar eigen genot
Ze zei God dat ze Hem vertrouwde
En bleef aan aardse dingen vasthouden

Al schets ik hier een denkbeeldig persoon, denk ik dat veel mensen zich erin herkennen. Je bent christen, je gelooft in de Levende God. Maar als je eerlijk bent, moet je zeggen dat je hypocriet bent. Het ene moment geef je jezelf volledig en niet veel later neem je zelf de touwtjes in handen. Heel vaak ben je niet echt vol van God, je bent nog steeds christen, maar hebt niet persé het verlangen om anderen daarover te vertellen. Je weet dat je moet sterven aan jezelf en in gebed zeg je dat je God volledig wilt vertrouwen en volgen, maar je richt zelf je leven in, zonder God erbij te betrekken.

Ik veroordeel je niet, als ik eerlijk ben, gaat geloven bij mij ook met een soort vlagen. Het ene moment ben ik helemaal gevuld en kan ik het niet laten om over God te praten, te zingen en is het geen vraag of ik God wel zal vertrouwen. Het andere moment ga ik wel naar de kerkdienst en heb ik het daar goed, ik lees op zich mijn Bijbel ook wel, maar het heeft niet zo veel betekenis. Ik voel me dan hypocriet en ben dat dan ook. Want ik zeg dan wel dat ik christen ben, maar geef niet zoveel om Gods wil, ik doe gewoon mijn ding en ben niet eens zo anders dan de wereld.

Het is echt beter met God. Dat weet ik heel goed en toch moet ik mezelf eraan herinneren dat ik God erbij betrek. Er is een geestelijke strijd gaande en die zorgt dat het niet altijd even gemakkelijk is om te geloven en vol te zijn van God. Maar de waarheid blijft staan, God wil ons vullen met Zijn Geest, als wij ons overgeven, kan Hij ons zo vullen, dat we overvloeien.

Ik moet denken aan de eerste helft van Efeze 5. Als je snel leest, denk je dat dit gedeelte is gericht aan ongelovigen. Als je goed leest, zie je dat het gericht is aan heiligen. Christenen worden hier opgeroepen om te leven als kinderen van het licht en je niet te laten misleiden en niet terug te vallen in ongehoorzaamheid. We hebben deze aansporing nodig. Ook christenen kunnen slapen, vergeten wie ze zijn, vergeten wat hun roeping is en het vuur kwijtraken.

"Wees dan navolgers van God, als geliefde kinderen, en wandel in de liefde, zoals ook Christus ons liefgehad heeft en Zichzelf voor ons heeft overgegeven als een offergave en slachtoffer, tot een aangename geur voor God. (...) Laat niemand u misleiden met inhoudsloze woorden, want om deze dingen komt de toorn van God over de kinderen van de ongehoorzaamheid. Wees dan hun metgezellen niet. Want u was voorheen duisternis, maar nu bent u licht in de Heere; wandel als kinderen van het licht - want de vrucht van de Geest bestaat in alle goedheid en rechtvaardigheid en waarheid - en beproef wat de Heere welbehaaglijk is. En neem niet deel aan de onvruchtbare werken van de duisternis, maar ontmasker ze veeleer. Want wat heimelijk door hen gedaan wordt, is te schandelijk om zelfs maar te vertellen. Maar al deze dingen komen openbaar als ze door het licht ontmaskerd worden; want al wat openbaar maakt, is licht. Daarom zegt Hij: Ontwaak, u die slaapt, en sta op uit de doden, en Christus zal over u lichten. Let er dan op dat u nauwgezet wandelt, niet als dwazen, maar als wijzen, en buit de geschikte tijd uit, omdat de dagen vol kwaad zijn. Wees daarom niet onverstandig, maar begrijp wat de wil van de Heere is." - Efeze 5:1-2 en 6‭-‬17, HSV

Ik wil je een aantal hulpjes meegeven vanuit dit tekstgedeelte

  • Besef wie je bent: een navolger van God, een geliefd kind van God, een heilige, licht in de Heere.

  • Kijk naar Jezus Christus en hoe Hij zich overgaf. Laat Zijn liefde voor jou, je aanzetten tot het wandelen in de liefde. Wij kunnen Hem liefhebben doordat Hij ons heeft liefgehad (1 Joh 4:19) en Gods liefde komt tot uiting in het offer van Jezus Christus voor ons.

  • Besef hoe belangrijk het is om heilig te leven. Paulus noemde in deze tekst heel bewust dat er voor mensen die niet rein leven, hebzuchtig zijn, ontucht plegen of afgoden dienen (alles wat je voor God zet is een afgod!), geen plek is in het Koninkrijk van God. Ook oneerbaarheid, dwaze praat en lichtzinnige taal past niet bij wie je bent als heilige.

  • Laat niemand je misleiden. Let op met wie je omgaat, zorg dat je niet mee gaat doen met dingen waarvan je eigenlijk wel weet dat ze niet goed zijn. Omring je met andere gelovigen, zing samen voor de Heere, loof Hem, zoek Hem samen op en laat je opbouwen. Vul je zo met de dingen van het licht, dat er geen ruimte is voor de duisternis.

  • Heilig en vurig leven gaat niet vanzelf. Helaas vallen we en moeten we soms worden wakker geschud. Vraag God om Zijn Geest, vraag Hem om je te richten op goedheid, rechtvaardigheid en waarheid. Ook als je even niet zo'n zin hebt... ga in gebed, lees je Bijbel en wees eerlijk met God over je hart en je verlangens.


Deze overdenking is geschreven door Marlies. Lees hier meer over haar en de andere gezichten achter 'In de Vallei'.

Heb je vragen of opmerkingen naar aanleiding van deze overdenking? Neem dan hier contact met ons op, of benader ons via social media.