Ongelovige vrienden, hoe ga je daarmee om?

10-09-2020

Altijd wilde ik er al graag bij horen, maar toch viel ik telkens weer buiten de klas. Totdat ik in het tweede jaar kwam. Ik kreeg een goede vriendin die niet op haar mond was gevallen en dat had veel invloed op mij. Ik werd steeds minder verlegen en kreeg al snel meer vrienden. Ik kreeg zelfs een vriendengroep! Iets wat ik altijd al gewild had. Ze waren dan wel niet christelijk, maar daar maakte ik me niet zo druk om. Diep vanbinnen groeide er echter een onrustig gevoel dat steeds sterker werd. Ik probeerde dit gevoel weg te drukken, maar er kwam een moment dat ik dat niet meer kon, God greep in!

Het eerste jaar op de middelbare school was voor mij erg heftig. Ik kende niemand en was erg verlegen; eerst had ik geen vrienden en hield ik me wat op de achtergrond. Vanaf het tweede jaar kreeg ik een vriendengroep met een aantal meiden en jongens. Dat vond ik echt ontzettend fijn en gezellig. We deden veel samen. Af en toe kwam ik dingen tegen waarvan ik niet goed wist hoe ik ermee om moest gaan. Zoals de muziek die de groep luisterde, waar ik niet achter kon staan vanuit mijn relatie met Jezus. Ook vloekten sommigen, waar ik niks van durfde te zeggen. Dat is toch hun eigen verantwoordelijkheid dacht ik. Op een bepaald moment begonnen mijn vrienden begonnen ook te drinken, dat is op zichzelf niet direct een zonde, maar ik voelde mij daar niet goed bij. Ook omdat ik nog jong was. Steeds vaker gingen mijn vrienden stappen en wilde ik niet mee, ik verzon meestal een smoesje, omdat ik niet buiten de groep wilde vallen. Ik voelde dat er afstand kwam tussen mij en de groep, en dat wilde ik niet. Daarom begon ik toch mee te doen. Ik deed niet al te gekke dingen. Ik deed mijn best niet mee te zingen met verkeerde liedjes, en probeerde niet mee te roddelen. Ik rookte niet mee en dronk geen alcohol. Dan kon het toch wel? God heeft mij deze vrienden gegeven om een licht te zijn. Dan kan ik toch geen afstand nemen? Ik twijfelde soms of dit wel Gods wil was, maar drukte deze twijfel altijd weg waardoor ik het meestal niet meer merkte. Maar God schudde me wakker tijdens het examenfeest. Ik had iets teveel gedronken en was vreselijk misselijk. Op dat moment wist ik, dit is niet Gods wil! Er moet iets veranderen als ik echt voor God wil leven.

Ik heb een aantal Bijbelgedeeltes opgezocht die mij erg helpen om te begrijpen of en zo ja in hoeverre je vrienden kunt zijn met ongelovigen.

De opdracht die Jezus ons geeft, zodra we tot geloof komen en een kind van God zijn, is om het licht van de wereld te zijn en het zout van de aarde.

''Vorm geen ongelijk span met ongelovigen, want wat heeft gerechtigheid gemeenschappelijk met wetteloosheid, en welke gemeenschap is er tussen licht en duisternis?'' - 2 Korinthe 6:14, HSV

Zout is bederfwerend, het dood bacteriën en werkt genezend. Het is Gods bedoeling dat je een positief effect hebt op de mensen om je heen die God nog niet persoonlijk kennen. Zodra ongelovige vrienden je verder van God brengen moet je je afvragen of dit wel Gods wil is. Ons leven moet immers wijzen naar Jezus en Hem alleen!
Wanneer je meegaat in dingen die tegen Gods Woord ingaan, laat je zien dat je Gods Woord niet zo serieus hoeft te nemen. hoe serieus moeten ze God dan nog nemen? Jij doet precies hetzelfde als hen, je leeft in de wereld. Wat is dan de meerwaarde van een leven met God, ze hebben namelijk hetzelfde leven als jij?!

Het is belangrijk dat je heel goed nadenkt voordat je een vriendschap aangaat met een ongelovige. Niet-christenen kunnen namelijk hele andere normen en waarden hebben die tegen de normen en waarden van de Bijbel ingaan. En de normen en waarden die zij hebben, hebben niet het doel om God de grootste eer te geven. Als christen en kind van de Allerhoogste ben je geroepen om een kind van het licht te zijn. Als kind van God is het je grootste levensdoel om God te eren en naar Zijn wil te leven. Het bovenstaande vers stelt de vraag welke overeenkomst en tussen donker en licht is. Welke overeenkomst is er tussen een christen en niet-christen?

Uiteindelijk heb ik ervoor gekozen om afstand te nemen van mijn vriendengroep. Niet omdat ik beter was dan hen, maar wel omdat God in mijn leven belangrijker is dan wie dan ook! Ik werd beïnvloed door mijn niet-christelijke vrienden en ze brachten mij verder van God af. Ik wilde er graag bij horen en deed dingen die tegen Gods wil in gingen. Als christen in een ongelovige vriendengroep is het verschrikkelijk lastig om stand te houden en een licht te zijn. Ik vraag me zelfs af of het wel echt kan. Toen ik deze vriendengroep had, werd ik vooral door hen beïnvloed en niet andersom.

Betekent dit dat je geen vrienden kunt zijn met ongelovigen?
Ons levensdoel is om God te eren en Hem op de eerste plek te zetten. Het is Gods wil dat alles wat we doen en zeggen tot Zijn eer is:

''Of u dus eet of drinkt of iets anders doet, doe alles tot eer van God'' - 1 Korinthe 10:31, HSV

Als jouw vriendschap met ongelovige vrienden of jouw aandeel in een onchristelijke vriendengroep anderen richting Jezus wijst is dat tot eer van God, maar als deze vrienden jou verder van God brengen is dit niet Gods wil. Iets brengt je dichterbij of verder van God af, er is geen tussenweg. Stilstand is achteruitgang. Dus vraag jezelf af of het Gods wil is dat jij veel optrekt met niet-christelijke vrienden of veel van je tijd doorbrengt in een niet-christelijke vriendengroep of dat het eigenlijk jouw wil is.

Wanneer je het Oude Testament leest en kijkt hoe God spreekt tot het volk Israël, valt het op dat God er heel erg vaak voor waarschuwt en het volk verbiedt om relaties aan te gaan met ongelovigen. God verbiedt hen om nauw contact te hebben. Als het volk dit wel zou doen, zou het volk uiteindelijk verleid worden tot het dienen van afgoden van hun ongelovige vrienden/man/vrouw. God zei dit niet zomaar een ontelbaar aantal keer!

Denk goed na en praat met God, Hij kent jouw gedachten, verlangens en angsten! En ik kan je vertellen dat God je zal zegenen als je Zijn wil doet. Ook ik ben nu gezegend met een prachtige christelijke vriendengroep! God belooft keer op keer in de Bijbel Zijn zegen als je Hem gehoorzaamd. Het volgende zei Hij tegen het volk Israël:

''En het zal gebeuren, als u de stem van de HEERE, Uw God, nauwgezet gehoorzaam bent, door al Zijn geboden, die ik u heden gebied, nauwlettend in acht te nemen, dat de HEERE, uw God u dan een plaats zal geven hoog boven alle volken van de aarde''. - Deuteronomium 28: 1, HSV

Keuzes maken als het gaat om vriendschappen kan heel moeilijk en pijnlijk zijn. Maar God is altijd bij je, ook als je moeilijke keuzes moet maken. Als Hij stierf zodat jij kon leven, zal Hij jou ook geven wat nodig is in deze keuzes.


Deze overdenking is geschreven door Marjon. Lees hier meer over haar en de andere gezichten achter 'In de Vallei'.

Heb je vragen of opmerkingen naar aanleiding van deze overdenking? Neem dan hier contact met ons op, of benader ons via social media.