Ruth: Hoe God kennen het verschil maakt

24-11-2020

Ruth, een Moabitische vrouw. Een vrouw die niet bij Gods volk hoorde. Een vrouw die in een land woonde waar afgoden werden gediend. Een vrouw die alles achterliet wat haar bekend was en met haar schoonmoeder naar een land ging dat ze niet kende, met een volk dat ze niet kende. Een vrouw die ervoor koos om te geloven in de God van haar schoonmoeder; Een vrouw die er voor koos om deze God te volgen. Een vrouw die de voorouder is van Jezus, Gods Zoon!
Wat kunnen wij van haar leren?

Het boek Ruth speelt zich af in de tijd van Richteren. Een tijd waarin het volk Israël afgedwaald was van God. Het volk had in die tijd geen geestelijke leiding.
Ruth was getrouwd met een zoon van Naomi. Naomi was een Israëliet die samen met haar man en twee zonen naar Moab verhuisd waren, omdat er hongersnood was in het land van het volk Israël. In Moab stierf eerst de man van Naomi en later ook haar twee zonen die inmiddels getrouwd waren.
Toen Naomi hoorde dat het beter ging in Kanaän besloot ze om terug te keren. Ze ging op weg met haar twee schoondochters. Op het moment dat Naomi haar twee schoondochters terugstuurt naar waar ze vandaan kwamen om daar hun goden te dienen en onder hun eigen volk te gaan wonen, besluit de ene schoondochter, Orpa om terug te gaan. Maar Ruth weigert om ook terug te gaan. Ze wil mee naar het land van haar schoonmoeder en dan zegt ze het volgende:

''Dring er bij mij niet langer op aan u te verlaten en terug te gaan, bij u vandaan. Want waar u heen gaat, zal ik ook gaan, en waar u overnacht, zal ik overnachten. Uw volk is mijn volk en uw God mijn God'' - Ruth 1:16, HSV

Toen Naomi zag dat Ruth zich echt voorgenomen had om mee te gaan, stopte ze met Ruth over te halen om terug te keren. Ruth ging mee. Wat Ruth zegt in vers 16 is bijzonder voor een heidense vrouw. Wij kennen niet het leven van Ruth voordat ze met Naomi meeging. Maar misschien heeft ze God leren kennen door Naomi. Of misschien heeft haar man haar verteld over de God van Israël. Wat we lezen is dat Ruth zo'n groot vertrouwen had in die God dat ze haar eigen land, familie en volk achterliet. Ze kende God. En wanneer je God werkelijk kent dan ben je bereid om alles achter te laten om die God te volgen net als Ruth.

Als we verder lezen in Ruth zien we dat Ruth uiteindelijk trouwt met Boaz en een zoon krijgt die Obed wordt genoemd, wat dienaar betekent. Obed was de opa van koning David. In een tijd dat het volk Israël God uit het oog was verloren liet Ruth alles achter om deze God te volgen en werd hiermee de voorouder van Jezus Christus Gods zoon! God gebruikte Ruth ook al was ze een heidense vrouw. Ruth gehoorzaamde en vertrouwde God.

De vorige blog ging over het belang van het kennen van God, in het verhaal van Ruth zien we dit opnieuw terug komen. Overal in de Bijbel zie je het terugkomen dat het onze hoogste roeping is dat we de Allerhoogste God leren kennen!

Denk eens na over de volgende vragen:
Wat leert Ruth jou over wie God is?
Ken je God zelf ook zo?
Wat kun jij leren van Ruth en waarin kun jij nog groeien? 
Wat vind je mooi aan Ruth en/of wat vindt je een beetje vreemd aan haar? 


Deze overdenking is geschreven door Marjon. Lees hier meer over haar/hen en de andere gezichten achter 'In de Vallei'.

Heb je vragen of opmerkingen naar aanleiding van deze overdenking? Neem dan hier contact met ons op, of benader ons via social media.


Heb je deze al gelezen?

Lees hieronder eerdere overdenkingen!
 


Terwijl ik mij verdiep in de bouw van de tabernakel, hierover lees in de Bijbel en luister naar preken, verwonder ik mij erover dat alles in de tabernakel heenwijst naar Christus! Ik ontdek allerlei lijnen tussen de tabernakel en het offer dat Jezus bracht. Gods Woord is zo diep en zo rijk! Ben je benieuwd naar de lijnen tussen de...

Podcasts

23-01-2023

Heb jij dat ook weleens? Dat je gewoon even een keer wat verdiepends wilt horen, iets waar je op door kan mijmeren. Iets verrijkends, prikkelends, maar toch wel Bijbelsgefundeerd? Hoe vind je zoiets? Er zijn veel podcasts die je zou kunnen luisteren, maar niet iedere podcast is geschikt om te luisteren voor ons als jonge christelijke vrouwen. Welke...

Kerst. De lichtjes vrolijken de stad op. De kerstboom staat er weer versiert bij in de woonkamer. De kerststallen worden uitgestald en de kerstmuziek galmt alweer een poosje in het rond. Misschien geniet je van deze uitbundige decembersfeer, maar het kan ook zomaar zijn dat je er weleens aan twijfelt. Want hoe is Kerst eigenlijk ontstaan? Worden we...