Simpelweg niet te begrijpen

01-12-2020

Stel je eens voor dat je op vakantie gaat naar een land waar je nog nooit bent geweest. Je wilt een goede indruk van het land krijgen en dus probeer je in de tijd dat je er bent zoveel mogelijk verschillende plaatsen te zien. Zo vult je vakantie zich met bezoekjes aan allerlei steden en mooie plekjes in de natuur. Aan het eind van de vakantie heb je voor je idee best veel gezien. Toch ken je het land nog niet echt. Je zult nooit het hele land zien. Je kent pas een paar woorden van de taal en hebt maar een heel klein beetje van de cultuur kunnen opsnuiven. Je hebt een paar ontmoetingen met mensen gehad, maar onvoldoende om te zeggen hoe de mensen in het land echt zijn.

We denken soms best veel te weten over iets of iemand om vervolgens terug te kijken en te beseffen dat wat we wisten pas een klein stukje was van het geheel. Net zoals wanneer je het idee hebt dat je een goed beeld van een land hebt nadat je er een flink aantal plekken hebt gezien, terwijl er nog enorm veel te ontdekken valt. Aan het begin van mijn opleiding Social Work dacht ik bijvoorbeeld best veel zelfkennis te hebben, maar als ik terugkijk zie ik dat dat echt nog maar een klein deel was vergeleken met hoeveel er nog te leren viel over mezelf. Je kan je leven lang doen over het leren kennen van jezelf, maar over God raken we al helemaal nooit uitgeleerd. Op het moment dat we denken dat we veel over Hem weten, moeten we juist ontdekken hoe enorm groot Hij is en dat er nog veel meer is.

God is ondoorgrondelijk
Wij hebben allemaal zo onze ideeën over wie God is. Maar iets is pas een eigenschap van God wanneer God zelf geopenbaard heeft dat Hij zo is. Gods eigenschappen zijn niet alleen hoe Hij handelt, maar wie Hij is. God doet bijvoorbeeld niet alleen liefdevol, maar Hij is liefdevol, altijd. Hij hoeft zichzelf niet te trainen om liefdevol te blijven, het is wie Hij is. Misschien wordt er wel over jou gezegd dat je vriendelijk bent. Dat betekent niet dat je altijd en op elk moment vriendelijk bent. Wij mensen zijn wel eens hypocriet, maar God is altijd wie Hij is.

In Exodus 34 roept God zelf uit wie Hij is:
"Toen de HEERE bij hem voorbijkwam, riep Hij: HEERE, HEERE, God, barmhartig en genadig, geduldig en rijk aan goedertierenheid en trouw, Die goedertierenheid blijft bewijzen aan duizenden, Die ongerechtigheid, overtreding en zonde vergeeft, maar Die de schuldige zeker niet voor onschuldig houdt en de ongerechtigheid van de vaders vergeldt aan de kinderen en kleinkinderen, tot in het derde en vierde geslacht." - Exodus 34:6‭-‬7, HSV

We hebben er vaak allerlei vragen over. Hoe kunnen Gods liefde en Zijn toorn nou samengaan? En Zijn rechtvaardigheid en barmhartigheid? Toch is God een volmaakte eenheid, al deze eigenschappen vormen samen een geweldig geheel. Er is geen strijd tussen Gods eigenschappen, maar ze gaan samen en beïnvloeden elkaar. Dat is met ons menselijke verstand niet te begrijpen.

Soms zouden we willen dat we God konden begrijpen, dat we konden verklaren waarom God bepaalde dingen doet. Maar God zegt zelf dat Hij ondoorgrondelijk is, Hij kan niet helemaal begrepen worden. Met ons verstand kunnen wij moeilijk bij wat het betekent om almachtig te zijn. Wij moeten er hard voor werken als we macht willen hebben, maar God hoeft dat niet, Hij ís almachtig. Ook is Hij oneindig, al Zijn eigenschappen zijn oneindig, Hij is oneindig liefdevol, oneindig rechtvaardig, oneindig trouw. Hij kan niet ophouden te zijn wie Hij is. Hij kan niet veranderen. Niet in negatieve zin, maar ook niet in positieve zin want dat zou betekenen dat Hij nu niet volmaakt is. We kunnen een poging doen om Gods grootheid te begrijpen, maar Hij is altijd groter dan we in gedachten, laat staan in woorden, kunnen vangen.

"Weet u het niet? Hebt u het niet gehoord? De eeuwige God, de HEERE, de Schepper van de einden der aarde, wordt niet moe en niet afgemat. Er is geen doorgronding van Zijn inzicht." - Jesaja 40:28, HSV

God leren kennen
"Zie, dit zijn nog maar de uiteinden van Zijn wegen; wat hebben wij slechts een fluisterend woord van Hem gehoord! Wie zou dan de donder van Zijn kracht kunnen begrijpen?" - Job 26:14, HSV

God is ondoorgrondelijk. Hoe veel we ons ook verdiepen in het karakter van God, we kennen pas de uiteinden van Zijn wegen. In een preek die ik kort geleden hoorde werd het zo gezegd: "Als God de oceaan is, hebben we maar een glaasje water in ons hand." Dat betekent niet dat er geen beginnen aan is. God komt naar de mensen toe die tot Hem naderen (Jak 4:8). Het is geen onbegonnen werk, maar juist enorm mooi dat het leren kennen van God nooit ophoudt. Elke keer opnieuw mag dat weer leiden tot verwondering en dankbaarheid en daarmee tot aanbidding van wie Hij is.

Het kennen van God is het meest waardevolle dat er is:

"Maar wat voor mij winst was, dat heb ik om Christus' wil als schade beschouwd. Ja, beslist, ik beschouw ook alles als schade vanwege de voortreffelijkheid van de kennis van Christus Jezus, mijn Heere, om Wie ik dat alles als schade ervaren heb. En ik beschouw het als vuiligheid, opdat ik Christus mag winnen," - Filippenzen 3:7‭-‬8, HSV

"En dit is het eeuwige leven, dat zij U kennen, de enige waarachtige God, en Jezus Christus, Die U gezonden hebt." - Johannes 17:3, HSV

Hoe beter je Zijn karakter leert kennen, hoe meer inhoud Zijn Woord voor je zal krijgen. Beloften zijn bijvoorbeeld prachtig, maar worden nog veel bijzonderder wanneer je ziet Wie die belofte doet. Hoe meer je groeit in je kennen van God, hoe meer je je beseft hoe slecht je Hem eigenlijk kent. Hoe meer je groeit in je kennen van God, hoe nederiger je wordt.

"En als iemand denkt iets te weten, dan heeft hij nog niets leren kennen zoals men behoort te kennen. Maar als iemand God liefheeft, is hij door Hem gekend." - 1 Korinthe 8:2‭-‬3, HSV

En nu verder
Stop niet na het lezen van deze blog! Het is het zo waard om Gods karakter steeds beter te leren kennen. Beantwoord onderstaande vragen eerlijk voor jezelf en deel je antwoorden met God.

  • Vind je dat je God goed kent? Wat betekent dat op basis van wat je net gelezen hebt? Moet je nog groeien in nederigheid of besef je dat je God nooit zult kunnen doorgronden?

  • Hoe vind je het dat je God nooit zult kunnen doorgronden? Vind je dat lastig of maakt het je blij en waarom is dat zo?

Probeer jezelf de komende tijd wanneer je de Bijbel leest, af te vragen wat het gedeelte je duidelijk maakt over het karakter van God. Leestip: 1 Korinthe 2:7-16.

Zin in een muziekje? Luister eens naar: captivate us - watermark


Deze overdenking is geschreven door Marlies. Lees hier meer over haar en de andere gezichten achter 'In de Vallei'. 

Heb je vragen of opmerkingen naar aanleiding van deze overdenking? Neem dan hier contact met ons op, of benader ons via social media. 


Heb je deze al gelezen?

Lees hieronder eerdere overdenkingen! 


Jij hebt ze vast ook: woorden die al een leven met je meegaan. Denk er eens over na: Welke woorden draag jij mee? Misschien zijn het vooral afbrekende woorden die ervoor gezorgd hebben dat je negatief over jezelf bent gaan denken. Ze komen naar boven wanneer dingen je niet lukken en worden dan opnieuw voor je bevestigd. Je kan ook...

Prachtige straatjes, kleine winkeltjes en allerlei toeristen die rondliepen met hun camera om foto's te maken. Gezellige muzikanten en eettentjes waar Griekse muziek uit de boxen galmde. We liepen door de straat op zoek naar een appartement. Het zag er wat vervallen en oud uit. Wat we die dag meemaakten, zal ik nooit vergeten. Graag neem ik jullie...

'Waarom?', ik heb het God best vaak gevraagd. 'Waarom moet ik door deze donkere periode heen?' 'Waarom is het leven zo ingewikkeld?' Ik vroeg God om moeilijkheden weg te nemen en me uit zware periodes te halen. Ik streed ertegen, worstelde ermee. Ik heb heel vaak niet begrepen wat Gods bedoeling was of waar Hij überhaupt was. Het vroeg veel...