Terug naar God

16-11-2020

Ze keek in de spiegel, tranen schoten in haar ogen. Ze hadden gelijk. Ze was vreselijk dik. Wat was er nou mooi aan haar? Alle andere meiden in haar klas waren knap maar zij niet, bedacht ze bij zichzelf. Ze draaide zich om en liet zich op bed vallen, de tranen stroomden over haar wangen. "God", zei ze zacht, "ik kan me niet voorstellen dat U van mij houd". "Ik kan me niet voorstellen dat ik ook maar iets waard ben in Uw ogen". Zuchtend gleden haar ogen door de kamer. Ze bleven hangen op een dik boek, de Bijbel die ze voor haar 16e verjaardag van haar oom en tante had gehad. Samen met een vriendin logeerde ze die week bij haar oom en tante. In die week had ze ook dat ene gesprek had gehad met haar tante. Ze had haar verteld dat ze zich zo lelijk voelde en dat ze twijfelde of God wel van haar hield. Ze had haar hele hart gelucht. Haar tante had haar in haar armen genomen en haar verteld dat God zeker wel van haar hield. Zelfs zoveel dat Hij Zijn Zoon gaf voor haar. Ze hadden gepraat tot diep in de nacht. Samen hadden ze gebeden en die nacht had ze haar leven aan God gegeven. De vrede die toen in haar hart kwam, was zo bijzonder! Maar dat was ondertussen alweer bijna twee jaar geleden. De oude gevoelens en twijfels waren weer teruggekomen. Ze las nog wel de Bijbel hoor, maar elke dag, zag ze het nut niet echt van in. Ze was verdrietig, waarom stond God het toe dat die gevoelens en twijfels weer terugkwamen? Wie was God nu eigenlijk, hij had me toch vrijgemaakt?!

Herken je je in dit meisje? Misschien ben je erg onzeker over je uiterlijk of vraag je je af of anderen je wel leuk vinden of misschien zijn er andere dingen waar je onzeker over bent. Ten diepste heeft iedereen wel iets heeft waar hij of zij onzeker over is.

Misschien gaat die onzekerheid bij jou ook wel zo ver dat je gaat twijfelen, aan het bestaan van God, of Hij wel van je houd en of Hij wel een goede God is. Er kunnen heel veel dingen zijn die de oorzaak zijn van onze twijfels aan God en wie Hij is. In deze overdenking hoop ik hier dieper op in te gaan. Ik hoop je te laten zien waarom het belangrijk is om een goed beeld te hebben van wie God is en waarom het nodig is Hem te leren kennen. Dit heeft namelijk een enorme invloed op je leven.

In de Bijbel staan allerlei opdrachten. Maar de grote opdracht is om God lief te hebben boven alles en je naaste lief te hebben zoals Christus ons liefhad (Johannes 13:34).
In de Bijbel staat ook vaak dat Gods doel met ons leven is dat wij Hem de eer brengen in alles wat we doen (1 Korinthe 10:31). Maar hoe kun je God liefhebben boven alles? Als ik eerlijk naar mezelf kijk doe ik dit vaak niet. Ik vul mijn tijd vaak liever in met dingen waar ik zelf van geniet, dan dat ik mijn tijd vul met omgang met Hem en deze God leren kennen. Het is zelfs vaak zo dat wanneer ik de Bijbel lees, ik vooral hoop dat ik bemoedigd word. En dat ik antwoorden krijg op mijn vragen en ik blij word van mijn tijd met God. Ik ben dan niet echt bezig om God werkelijk te zoeken.
Nu ik dit zo schrijf schrik ik er zelf eigenlijk van. Gods doel voor mijn leven is dat ik Hem zal zoeken met heel mijn hart en Hem werkelijk leer kennen en Hem de eer ga brengen. Maar ik ben vaak vooral bezig met mezelf, zelfs als ik stille tijd houd.

Laten we er iets dieper op ingaan.
Jouw beeld van God is bepalend voor al het andere in jouw leven. Je herkende je misschien wel in de inleiding, zelf heb ik ook vaak een laag zelfbeeld. De laatste weken ontdekte ik dat de oorzaak daarvan is dat ik God niet werkelijk ken. Ik ken Hem niet zoals Hij echt is. Want als dat meisje in de inleiding, als jij en ik, God werkelijk zouden kennen, zagen wij onszelf door Gods ogen. Dan zouden we beseffen dat God zo ontzettend veel van ons houdt dat Hij Zijn Enige Zoon aan het kruis liet nagelen en Hem door de hel van Godverlatenheid liet gaan! Voor mij! Voor jou! We zouden ons beseffen dat Hij ons wonderlijk gemaakt heeft! En dat het Zijn hoogste plan is dat wij Hem alle eer geven! Hij geniet daarvan! We zouden diep beseffen dat ons niet kennen van God de oorzaak is van ons lage zelfbeeld!

In Jeremia staat het volgende:
''Zo zegt de Heere: Laat de wijze zich niet beroemen op zijn wijsheid, laat de held zich niet beroemen op zijn sterkte, laat een rijke zich niet beroemen op zijn rijkdom. Maar laat wie zich beroemt, zich daarop beroemen dat hij begrijpt en Mij kent, dat ik de Heere ben, Die goedertierenheid bewijs, recht en gerechtigheid op de aarde doe, want in die dingen vind ik vreugde, spreekt de Heere.'' - Jeremia 9:23-24, HSV

Het voorbeeld in de inleiding is maar een voorbeeld van een mogelijk gevolg van het niet echt kennen van God. Er zijn echter nog veel meer gevolgen te bedenken. Het niet kunnen overwinnen van zonden of de gedachte dat God onze gebeden toch niet hoort en/of verhoort. Door het idee dat God een boze, wrede God is die op afstand van ons staat zoeken we God niet meer op of we hebben juist het beeld van een God die alles wel vergeeft en denken dat het niet echt uitmaakt hoe we leven. Dit zijn maar een paar voorbeelden, wat ik ermee wil zeggen is dat jouw beeld van God de basis is van je hele leven, van elke gedachte en de van alles wat je doet en zegt. Juist om die reden is het zo enorm belangrijk dat je op zoek gaat naar wie God is! Kennis van God is niet alleen een vaag idee dat Hij bestaat boven in de hemel. Het is het intiem kennen van Zijn karakter en Zijn werken.

De schrijver John Bunyan schreef hier het volgende over:
''Er is niets goeds waar we naar moeten verlangen behalve God; er is niets buiten Hem dat ons hart waard is... Het leven, de glorie, de zegen, de goedheid die onze ziel vervult; die we in God vinden, is niet in woorden uit te drukken.''

Het is ten slotte onze grootste roeping om Hem werkelijk te leren kennen en in diepe verbinding met Hem te leven, zoals Paulus ook zegt in Korinthe.

''God is getrouw, door Wie u geroepen bent tot de gemeenschap van Zijn Zoon Jezus Christus, onze Heere.'' - 1 Korinthe 1:9, HSV

'De gemeenschap van Zijn Zoon' betekent omgang hebben met de Vader zoals de Zoon dat heeft. Alle gelovigen kunnen zo'n relatie hebben met de Allerhoogste Koning! Heb jij al zo'n relatie met Hem? Of vind je het niet nodig om Hem echt te leren kennen? Dan wil ik je het volgende zeggen: Hij wel! Hij heeft alles gedaan wat nodig was zodat jij Hem voor altijd kunt kennen! Je bent dicht bij Hem gebracht door het leven, het sterven en de opstanding van de Heere Jezus. De kenmerken van Gods volk, van Zijn volgelingen waren het vreugde vinden in God, en de kennis van God door Jezus kostbaar zien en het wandelen met God. Abraham werd beschreven als de vriend van God, Mozes als de man die God ontmoette van aangezicht tot aangezicht en David, de man naar Gods hart. De grote aantrekkingskracht voor een christen is God zelf!

En nu verder
Denk voor jezelf eens goed na over de volgende vragen, beantwoord ze eerlijk:

  • Is het meeste kenmerkende en merkbare aspect van jouw leven dat jij de levende God kent?

  • Denk je dat Jezus het meest kostbare aspect van het christendom is of vindt je wat Hij voor je kan doen aantrekkelijker dan wie Hij is?

  • Vind je de Bijbelgedeelten waarin God wordt beschreven het meest interessant, of lees je liever de beschrijvingen van hoe Hij jou tot nut kan zijn?

  • Ben je bereid om je leven aan te passen aan wat God de aankomende tijd over zichzelf openbaart?

Opdracht: Schrijf voor jezelf heel eerlijk op hoe jij God ziet en hoe je denkt dat Hij jou ziet. Ga hierna op zoek naar Bijbelteksten die kunnen bevestigen wat je hebt opgeschreven of dat juist ontkrachten.

De komende tijd hopen wij ons in de blogs te verdiepen in God en wie Hij is! Wij hopen op deze reis Hem te leren kennen en daar doorheen ook onszelf. Ga jij mee?


Deze overdenking is geschreven door Marjon. Lees hier meer over haar en de andere gezichten achter 'In de Vallei'.

Heb je vragen of opmerkingen naar aanleiding van deze overdenking? Neem dan hier contact met ons op, of benader ons via social media. 


Heb je deze al gelezen?

Lees hieronder eerdere overdenkingen!


Mag ik jou een vraag stellen?
Wie ben jij eigenlijk? Wie ben jij echt?
Ik weet niet hoe het jou vergaat, maar ik schiet vaak in steekwoorden als ik mezelf moet omschrijven: 34 jaar, gelukkig getrouwd, mama van vier kindjes, wonend in …… Stop maar, eigenlijk is dat niet wat ik bedoel. Mag ik je nog een vraag stellen?...

Jij hebt ze vast ook: woorden die al een leven met je meegaan. Denk er eens over na: Welke woorden draag jij mee? Misschien zijn het vooral afbrekende woorden die ervoor gezorgd hebben dat je negatief over jezelf bent gaan denken. Ze komen naar boven wanneer dingen je niet lukken en worden dan opnieuw voor je bevestigd. Je kan ook...

Prachtige straatjes, kleine winkeltjes en allerlei toeristen die rondliepen met hun camera om foto's te maken. Gezellige muzikanten en eettentjes waar Griekse muziek uit de boxen galmde. We liepen door de straat op zoek naar een appartement. Het zag er wat vervallen en oud uit. Wat we die dag meemaakten, zal ik nooit vergeten. Graag neem ik jullie...