Toen mensen baden, werkte God!

19-02-2022

''Ken je dat gevoel dat je hart voelt als een koffer, zwaar van je lasten? Ik tilde mijn koffertje op en liet zien hoe het vol was van zware voorwerpen. Ik vertelde: Zo voelde mijn hart verleden week. En toen las ik die heerlijke tekst ''werp al uw zorgen op Hem, Hij zorgt voor U''. En toen heb ik het gedaan. Het ene na het andere bracht ik bij de Heere. Ik zei, Heer hier zijn mijn medewerkers die zo vermoeid zijn. En toen nam ik twee voorwerpen uit mijn koffertje en legde ze op de tafel. Hier is die reis die ik volgende week moet maken naar die stad waar ik niemand ken, wilt U me kracht en leiding geven? Ik pakte een ander voorwerp uit mijn koffertje en legde deze op tafel. Alles pakte ik uit en toen zei ik amen. Dat is bidden.'' - Corrie ten Boom

Deze week zat ik veel na te denken en bad ik of God mij wilde laten zien wat ik moest schrijven. Het verlangen groeide om in deze blog te schrijven over de kracht van gebed. De kracht die ik de afgelopen weken ook heb ervaren.
Ik had een erg drukke tijd door mijn start met stage, het plannen voor de bruiloft et cetera. Ik maakte me veel zorgen.

Onder andere over een auto die ik echt nodig had, maar eigenlijk niet kon betalen. Ik bad God om een auto en vroeg in de whatsappgroep van de kerk of iemand misschien een half jaar een auto te leen had voor mij. Ik had er dan wel voor gebeden, maar geloofde niet echt dat iemand zomaar even een half jaar een auto te leen had. Een paar uur later kreeg ik een appje dat ik iemands auto voor een halfjaar kon lenen. Ik was ontzettend blij en dankbaar! Echter werd het steeds uitgesteld, omdat er iets mis was met die auto. Ik raakte erg gestresst, ik had die auto echt nodig. Op een morgen liep ik een stukje en zat ik er weer over te piekeren. Toen besloot ik het in gebed bij God te brengen en Hem te vertrouwen. Zoals Corrie ten Boom het noemde 'het zorgen koffertje bij God brengen en daar laten''. Rust en vrede vulde mijn hart. De volgende dag stond er een auto voor mijn deur. Hoe goed en groot is God! Deze gebedsverhoring deed me opnieuw beseffen wat de kracht van gebed is.

Je hoeft als kind van God niet meer bang te zijn of je zorgen te maken. Jesaja noemt waarom je niet meer bang hoeft te zijn:

''Wees niet bevreesd, want Ik ben met u, wees niet verschrikt, want Ik ben uw God. Ik sterk u, ook help ik u, ook ondersteun ik u met Mijn rechterhand, die gerechtigheid werkt.''
- Jesaja 41: 10, HSV

Je hoeft niet meer bang te zijn, omdat de Allerhoogste God met je is en omdat Hij je sterkt, helpt en ondersteund.

Gebed is in elke situatie het meest belangrijke wat je kunt doen. Al de grote gebeurtenissen in de Bijbel waarbij God radicaal werkte, gebeurden vanwege gebed. Mozes bad: 'Heere verlos Uw volk' en het volk werd verlost; Hannah bad en bracht Samuël voort, die de meest gezalfde profeet was die Israël ooit had gekend; Toen Mozes bad, ging het water uit elkaar; Toen Jozua bad, vielen de muren neer.
Toen Nehemia bad, werden de muren herbouwd. Toen Jona bad, werd hij uiteindelijk op het droge gespuwd en riep hij Ninevé op om zich te bekeren. Het komt terug van Genesis tot Openbaring, dat gebed de hand van God beweegt.Toen mensen baden, werkte God! 

Misschien voel je je wel te klein, te jong of te zondig om te geloven dat God ook jouw gebed wil verhoren. Misschien heb je het gevoel dat God jou negeert. Dan hoop en bid ik dat God Zijn ware karakter aan je zal laten zien. Een karakter van oneindig veel geduld, genade en goedheid en van ontzettend veel liefde voor jou! Ik moedig je aan om je Hem opnieuw op te zoeken in gebed en Hem te zeggen wat je voelt, breng alles maar bij Hem. En vertrouw dat het bij Hem in goede handen is.

De momenten waarop ik alles in gebed bij Hem bracht en ervoor koos Hem helemaal te vertrouwen, zijn de meest zegenrijke momenten in mijn leven geweest.
Ik hoop dat je bemoedigd wordt en dat je opnieuw zult beseffen dat bidden het beste is wat je kunt doen! Het beste wat je kunt doen wanneer je dankbaar bent, maar ook wanneer je het allemaal niet meer ziet zitten, wanneer je je zorgen maakt. Ik hoop je te bemoedigen met het feit dat God zeker gebeden verhoort! God hoort je gebed en ziet je verdriet. Hij is op dit moment met je en zal altijd met je zijn! 


Deze overdenking is geschreven door Marjon. Lees hier meer over haar en de andere gezichten achter 'In de Vallei'.

Heb je vragen of opmerkingen naar aanleiding van deze overdenking? Neem dan hier contact met ons op, of benader ons via social media.


Heb je deze al gelezen?

Lees hieronder eerdere overdenkingen! 


Vandaag denken we over grenzen op gebied van seksualiteit in je relatie voordat je getrouwd bent. Een grens is een (denkbeeldige) scheidingslijn of een limiet. Zie deze grens als een hekje langs een weg naast een prachtig bloemenveld. 'Tot hiertoe en niet verder.' De bloemen zijn nog niet rijp. Het is nog niet de tijd om ze te plukken.

"Ook zei de HEERE God: Het is niet goed dat de mens alleen is; Ik zal een hulp voor hem maken als iemand tegenover hem." - Genesis 2:18, HSV

Het zou zomaar kunnen zijn dat jij, net als ik, op dit moment als vrijgezelle vrouw door het leven wandelt. Je hebt tijd voor je vrienden, familie, hobby's en je hebt de ruimte om jezelf te vormen. Happy single life! Toch? Ik ben benieuwd hoe jij het vindt om vrijgezel te zijn. Ben jij iemand die helemaal tevreden is hiermee,...