Lieve zus,

08-05-2024

Als God snoeit


Lieve zus,

'Waarom?', ik heb het God best vaak gevraagd. 'Waarom moet ik door deze donkere periode heen?' 'Waarom is het leven zo ingewikkeld?' Ik vroeg God om moeilijkheden weg te nemen en me uit zware periodes te halen. Ik streed ertegen, worstelde ermee. Ik heb heel vaak niet begrepen wat Gods bedoeling was of waar Hij überhaupt was. Het vroeg veel geloof om vast te houden aan Zijn beloften. Maar toen ik terugkeek, zag ik hoe God door alles heen gewerkt had.

"En wij weten dat voor hen die God liefhebben, alle dingen meewerken ten goede, voor hen namelijk die overeenkomstig Zijn voornemen geroepen zijn. Want hen die Hij van tevoren gekend heeft, heeft Hij er ook van tevoren toe bestemd om aan het beeld van Zijn Zoon gelijkvormig te zijn, opdat Hij de Eerstgeborene zou zijn onder vele broeders. En hen die Hij er van tevoren toe bestemd heeft, die heeft Hij ook geroepen, en hen die Hij geroepen heeft, die heeft Hij ook gerechtvaardigd, en hen die Hij gerechtvaardigd heeft, die heeft Hij ook verheerlijkt."
- ‭Romeinen 8:28-30

Mijn vraag werd anders. Ik stelde niet meer de vraag 'Waarom?', maar: 'Wat leert U me hier doorheen?' Ik ging anders naar de moeilijkheden kijken. Hetgeen waar ik zelf doorheen heb geworsteld, werd tot iets waardoor ik anderen die iets soortgelijks meemaken kan troosten en bemoedigen (2 Kor 1:3-5). Het was in het donker dat ik God leerde kennen als het Licht van de wereld. Het was door geen vreugde meer te kunnen vinden in mijn dagelijks leven dat God voor mij de enige ware Bron van vreugde werd. Het was door aan het einde van mijn energie te zijn dat ik leerde wat rust betekende en om God te behagen in plaats van mensen. En het is door me niet altijd capabel te voelen dat ik leer om niet op mezelf, maar op God te vertrouwen.

God laat alle dingen meewerken ten goede! De seizoenen van pijn en moeite, de periodes dat je niet weet hoe verder en je zelf geen controle meer hebt, verlies, ziekte, alle dingen. Niets kan ons scheiden van Zijn liefde. Alles gebruikt God om ons meer te laten lijken op Gods Zoon, Jezus.

De laatste tijd denk ik veel na over de woorden uit Johannes 15. Daar staat dat dat God ons als het ware snoeit zodat we meer vrucht dragen. Ik heb eens opgezocht hoe dat bij de ranken van een wijnstok gaat. De ranken hebben het nodig regelmatig gesnoeid te worden en geleid te worden. Bladeren die het licht van de druiven ontnemen, moeten worden weggehaald. Als er niet gesnoeid wordt, blijven de vruchten klein. Snoeien is dus noodzakelijk, maar ook rigoureus. Het voelt echt niet als een pretje wanneer God je snoeit. Soms snoeit Hij je 'kunnen' weg of haalt Hij je verkeerde overtuigingen eraf. Het is pijnlijk, maar het doel is dat we meer vrucht dragen. En dat zal gebeuren als we altijd, ook wanneer God snoeit, in Hem blijven.

Zonder Hem kan ik niets doen. Dat heb ik wel moeten ontdekken zeg. Doordat ik God vraag wat Hij me wil leren, ontdek ik steeds meer hoeveel ik nog te leren heb (en dat is veel). Ik raak weleens ontmoedigd, omdat ik geen idee heb hoe ik ooit leer om mezelf te beheersen en altijd vriendelijk te zijn. Of omdat ik dacht dat ik heel geduldig was en toch moet bekennen dat er nog een boel momenten zijn waarop ik dat geduld verlies. Ik heb de neiging om zelf te zorgen dat ik ga groeien, zelf voedsel op te zoeken en vooral heel hard mijn best te doen. Maar eerlijk, al die pogingen laten me teleurgesteld achter. Want ik kan het niet. En dan hoor ik Hem weer: 'Zonder Mij kunt u niets doen.' Vanuit Hem krijg ik de levenssappen, Hij moet mij snoeien en ik hoef alleen in Hem te blijven. Jij hoeft alleen in Hem te blijven. Nee, dat maakt het leven niet makkelijk, maar wel vreugdevol, vruchtvol.

Je waarom-vragen mogen er zijn. Blijf er alsjeblieft niet alleen mee, maar deel ze met je Hemelse Vader. Hij wil er voor je zijn. Onthoud dit: lijden is nooit tevergeefs, want we hebben een God die alle dingen laat meewerken ten goede voor wie Hem liefhebben. Vraag Hem eens wat Hij je wil leren door de moeilijkheden heen. Misschien is het niet direct, maar ik geloof dat je het zult gaan zien.


Veel liefs,

Marlies

Bijbelverzen ter bemoediging:

"Geprezen zij de God en Vader van onze Heere Jezus Christus, de Vader van de barmhartigheden en de God van alle vertroosting, Die ons troost in al onze verdrukking, zodat wij hen kunnen troosten die in allerlei verdrukking zijn, met de vertroosting waarmee wij zelf door God getroost worden. Want zoals het lijden van Christus overvloedig over ons komt, zo is door Christus ook onze vertroosting overvloedig."
- ‭2 Korinthe 1:3-5‬


"Ik vertrouw erop dat Hij Die in u een goed werk begonnen is, dat voltooien zal tot op de dag van Jezus Christus."
- ‭Filippenzen 1:6


"En wij weten dat voor hen die God liefhebben, alle dingen meewerken ten goede, voor hen namelijk die overeenkomstig Zijn voornemen geroepen zijn. Want hen die Hij van tevoren gekend heeft, heeft Hij er ook van tevoren toe bestemd om aan het beeld van Zijn Zoon gelijkvormig te zijn, opdat Hij de Eerstgeborene zou zijn onder vele broeders. En hen die Hij er van tevoren toe bestemd heeft, die heeft Hij ook geroepen, en hen die Hij geroepen heeft, die heeft Hij ook gerechtvaardigd, en hen die Hij gerechtvaardigd heeft, die heeft Hij ook verheerlijkt."
- ‭Romeinen 8:28-30


"En opdat ik mij door het allesovertreffende karakter van de openbaringen niet zou verheffen, is mij een doorn in het vlees gegeven, een engel van de satan, om mij met vuisten te slaan, opdat ik mij niet zou verheffen. Hierover heb ik de Heere driemaal gesmeekt dat hij van mij weg zou gaan. Maar Hij heeft tegen mij gezegd: Mijn genade is voor u genoeg, want Mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. Daarom zal ik veel liever roemen in mijn zwakheden, opdat de kracht van Christus in mij komt wonen. Daarom heb ik een behagen in zwakheden, in smadelijke behandelingen, in noden, in vervolgingen, in benauwdheden, om Christus' wil. Want wanneer ik zwak ben, dan ben ik machtig."
- ‭2 Korinthe 12:7-10


Deze overdenking is geschreven door Marlies. Lees hier meer over haar en de andere gezichten achter 'In de Vallei'. Lees hier waar In de Vallei voor staat.

Heb je vragen of opmerkingen naar aanleiding van deze overdenking? Neem dan hier contact met ons op, of benader ons via social media.

Heb je deze al gelezen?