Bijbelteksten Over Angst

26-03-2021

Wil je graag iemand bemoedigen met een Bijbeltekst over angst en weet je niet welke? Dan ben je hier op de goede plek! Een Bijbeltekst is een mooie manier om een ander te bemoedigen. Ons overzicht Bijbelteksten voor angst bied hulp.


''Op de dag dat ik vrees, vertrouw ik op U. In God prijs ik Zijn woord, op God vertrouw ik, ik vrees niet; wat zou een schepsel mij kunnen doen?'' Psalm 56:5

''Wees in geen ding bezorgd, maar laat uw verlangens in alles, door bidden en smeken, met dankzegging bekend worden bij God; en de vrede van God, die alle begrip te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten bewaken in Christus Jezus'' Fillipenzen 4:6-7

''Heb ik het u niet geboden? Wees sterk en moedig, schrik niet en wees niet ontsteld, want de HEERE, uw God is met u, overal waar u heen gaat.'' Jozua 1:9

''De HEERE nu is het Die voor u uit gaat. Hij zal met u zijn. Hij zal u niet loslaten en u niet verlaten. Wees niet bevreesd en wees niet ontsteld.'' Deuteronomium 31:8

''Vrede laat Ik u, Mijn vrede geef Ik u; niet zoals de wereld die geeft, geef Ik die u. Laat uw hart niet in beroering raken en niet bevreesd worden. Johannes 14:27

''Hij zal u beschutten met Zijn vlerken, onder Zijn vleugels zult u de toevlucht nemen, Zijn trouw is een schild en pantser.'' Psalm 91:4

''Want Hij doet mij schuilen in Zijn hut op de dag van het onheil. Hij verbergt mij in het verborgene van Zijn tent, Hij plaatst mij hoog op een rots.'' Psalm 27:5

''Zie, God is mijn heil, ik zal vertrouwen en geen angst hebben, want mijn kracht en psalm is in de HEERE HEERE, en Hij is mij tot heil geworden.'' Jesaja 12:2

''Wees niet bevreesd, want Ik ben met u, wees niet verschrikt, want Ik ben uw God. Ik sterk u, ook help ik u, ook ondersteun ik u met Mijn rechterhand, die gerechtigheid werkt.'' Jesaja 41:10

''Zoals een vader zich ontfermt over zijn kinderen, zo ontfermt de HEERE Zich over wie Hem vrezen.'' Psalm 103:13

''Wees sterk en moedig, wees niet bevreesd en schrik niet voor hen terug, want het is de HEERE, uw God, Die met u meegaat. Hij zal u niet loslaten en u niet verlaten.'' Deuteronomium 31:6

''Al ging ik ook door een dal vol schaduw van de dood, ik zou geen kwaad vrezen, want U bent met mij; Uw stok en Uw staf, die vertroosten mij. Psalm 23:4

''De HEERE is bij mij, ik ben niet bevreesd. Wat kan een mens mij doen?'' Psalm 118:6

''Wacht op de HEERE, wees sterk en Hij zal uw hart sterk maken; ja, wacht op de HEERE.'' Psalm 27:14

''Een psalm van David. De HEERE is mijn licht en mijn heil, voor wie zou ik vrezen? De HEERE is mijn levenskracht, voor wie zou ik angst hebben? Psalm 27:1

''God is ons een toevlucht en kracht; Hij is in hoge mate een hulp gebleken in benauwdheden.'' Psalm 46:2

''Op de dag dat ik vrees, vertrouw ik op U.'' Psalm 56:4

''Wees niet bevreesd, kleine kudde, want het heeft uw Vader behaagd u het Koninkrijk te geven.'' Lukas 12:32

''Want God heeft ons niet gegeven een geest van vreesachtigheid, maar van kracht en liefde en bezonnenheid.'' 2 Timotheüs 1:7

''Er is in de liefde geen vrees, maar de volmaakte liefde drijft de vrees uit. De vrees houdt immers straf in, en wie vreest, is niet volmaakt in de liefde.'' 1 Johannes 4:18

''Worden niet twee musjes voor een penninkje verkocht? En niet een van die zal op de aarde vallen buiten uw Vader om. En ook de haren van uw hoofd zijn alle geteld. Wees dus niet bevreesd, u gaat veel musjes te boven.'' Mattheüs 10: 29-31 

''Wees dan niet bezorgd over de dag van morgen, want de dag van morgen zal voor zichzelf zorgen; elke dag heeft genoeg aan zijn eigen kwaad.'' Mattheüs 6:34

''Wat zullen wij dan over deze dingen zeggen? Als God voor ons is, wie zal tegen ons zijn?'' Romeinen 8:31

''Mensenvrees legt iemand in een valstrik, maar wie op de HEERE vertrouwt, wordt in een veilige vesting gezet.'' Spreuken 29:25

''Want U, HEERE, bent mijn toevlucht. De Allerhoogste hebt u tot uw woning gemaakt.'' Psalm 91:9

''Er is in de liefde geen vrees, maar de volmaakte liefde drijft de vrees uit. De vrees houdt immers straf in, en wie vreest, is niet volmaakt in de liefde." 1 Johannes 4: 18

Misschien heb jij dat ook wel, momenten dat jij opeens overheerst wordt door zorgen en angst. Jezelf op dat moment vullen met Gods woord en waarheid helpt dan vaak. Lees een tekst hardop voor, schrijf het op een kaartje en stop die in je zak, hang het boven je bureau of schrijf het op je spiegel. Herinner jezelf er steeds weer aan wie er God is, hoe groot God is en hoe goed God is. Hij heeft alles in Zijn handen. Zoals onze slogan zegt: ook in de vallei, is God dichtbij.


 Heb jij nog een Bijbeltekst die hier echt tussen moet staan? Een Bijbeltekst die jou bemoedigd wanneer je bang bent? Of een Bijbeltekst die jij graag stuurt naar iemand die zich zorgen maakt? Schroom dan niet om contact op te nemen!  

Heb je deze al gelezen?