Hoe overwin ik zonde?

08-06-2023

Ze zit vast en is met haar voeten verstrikt geraakt in een net. Ze heeft geprobeerd zich te concentreren op haar voeten en los te komen. Ze probeerde het net kapot te maken. Maar het lukte haar niet zichzelf uit het net te bevrijden. Misschien zit jij ook vast, verstrikt in het net van de zonde. Misschien heb je geprobeerd los te komen, jezelf te bevrijden. Maar telkens val je terug in die zonde, merk je dat je nog steeds vastzit in het net en dat je niet vooruit komt. Kun je loskomen uit dat net en hoe dan?

''Mijn ogen zijn voortdurend gericht op de HEERE, want Hij bevrijdt mijn voeten uit het net.'' - Psalm 25:15, HSV

Slaaf van de zonde
Paulus schreef in Romeinen 7:

''Want wij weten dat de wet geestelijk is, maar ik ben vleselijk, verkocht onder de zonde. Wat ik namelijk teweegbreng, doorzie ik niet, want niet wat ik wil, dat doe ik, maar wat ik haat, dat doe ik.'' - Romeinen 7:14-15, HSV

We zijn slaaf van de zonde door de zondeval en kunnen daardoor de zonde niet overwinnen. Zolang we ons leven niet aan God hebben overgegeven, is zonde koning over ons leven. Misschien merk je dat ook, het lukt je niet om vrij te komen van bepaalde zonden. De belangrijkste voorwaarde om zonde te kunnen overwinnen, is dat je een kind van God moet zijn. Zonder Jezus in je hart is het onmogelijk om bevrijd te worden van zonde. Om dit duidelijk te maken wil ik jullie een klein stukje meenemen in het leven van Paulus.

Paulus leefde voordat hij tot geloof kwam als de meest nette farizeeër die je je maar kunt voorstellen. Hij was een voorbeeld voor iedereen en leefde volgens alle regels. Misschien doe jij dat ook wel en ga je netjes elke zondag naar de kerk, kleed je je netjes, lees je elke dag de Bijbel… Maar zoals netjes leven Paulus niet kon redden, kan netjes leven jou ook niet redden. Dit kun je ook lezen in Efeze 2:

"Want uit genade bent u zalig geworden, door het geloof, en dat niet uit u, het is de gave van God; niet uit werken, opdat niemand zou roemen." - Efeze 2:8‭-‬9, HSV

Stel je verlangt met lust naar een man waarmee je niet bent getrouwd. De wet zegt dat je niet mag verlangen naar een man op een seksuele manier als je niet met hem bent getrouwd. Als je deze wet leest, zijn de woorden alleen dan al genoeg om deze verlangens niet meer te hebben? Nee, heilig worden is niet iets wat je zelf kunt bereiken. Het is iets wat je moet ontvangen. Zolang je blijft vertrouwen op je eigen kracht, zul je blijven falen. God zal het toelaten dat je blijft struikelen totdat je je helemaal overgeeft aan Christus. Pas als je echt gaat beseffen dat je het zelf niet kunt, wordt de deur geopend om een overwinnend leven te leven door het geloof in Jezus Christus. Alleen in Zijn kracht kun je zonde overwinnen.

''De belangrijkste voorwaarde om zonde te kunnen overwinnen, is dat je een kind van God moet zijn. Zonder Jezus in je hart is het onmogelijk om bevrijd te worden van zonde''

Overwinning door Christus
''Want wat voor de wet onmogelijk was, krachteloos als zij was door het vlees, dat heeft God gedaan: Hij heeft Zijn eigen Zoon gezonden in een gedaante gelijk aan het zondige vlees en dat omwille van de zonde, en de zonde veroordeeld in het vlees, opdat de rechtvaardige eis van de wet vervuld zou worden in ons, die niet naar het vlees wandelen, maar naar de Geest.'' - Romeinen 8:3-4, HSV

Die levensverandering, de bevrijding van de zonde, is niet door de wet (vers 3). Je kunt niet bevrijd worden door je netjes aan de regels te houden. Het lukt je niet.

Maar wat heeft God gedaan?
''Want wat voor de wet onmogelijk was, krachteloos als zij was door het vlees, dat heeft God gedaan: Hij heeft Zijn eigen Zoon gezonden in een gedaante gelijk aan het zondige vlees en dat omwille van de zonde, en de zonde veroordeeld in het vlees, opdat de rechtvaardige eis van de wet vervuld zou worden in ons, die niet naar het vlees wandelen, maar naar de Geest.'' Romeinen 8:3-4, HSV

Het was voor de wet niet mogelijk te bevrijden, omdat zij stukliep op de zwakheid van de menselijke natuur. Daarom heeft God zijn eigen Zoon als mens naar de wereld gestuurd. Om ons te bevrijden van de zonde heeft Hij het oordeel van God op Zich genomen. Nu wordt aan de eis van de wet voldaan, want wij doen niet meer onze eigen zin, maar laten ons leiden door de Heilige Geest.

Hij heeft Zijn Zoon gezonden. Het is heel belangrijk om te begrijpen waarom de eeuwige, enige grote God in het vlees is gekomen en mens is geworden. Waarom is God in Zijn Zoon mens geworden? Om deel te krijgen aan onze strijd met de zonde. Hij is niet alleen gekomen om te sterven aan het kruis om onze schuld weg te nemen. God is ook mens geworden zodat Christus, de Zoon van God het leven op aarde zou leven en door het leven dat Hij geleid heeft de zonde van de troon te stoten en de overheersende macht van de zonde te overwinnen.

Dit betekent dat Jezus Christus in jouw strijd met de zonde is gaan staan. Hij is op elke mogelijke wijze door de satan tot zonde verleid, Hij is zelfs veel dieper in aanraking gekomen met de verleidingen van de duivel dan wij ooit zullen komen. Waar jij faalde, daar heeft Jezus Christus niet gefaald. Terwijl jij toegaf aan de verleiding van zonde, heeft Jezus dat nooit gedaan. Waar jij onderuit ging, is Jezus blijven staan. Jezus heeft een voorbeeld leven voor ons geleefd door volledig gehoorzaam te zijn aan God en daardoor de wet te vervullen. Doordat Hij Zijn leven lang volledig gehoorzaam was, heeft Hij de macht van de zonde verbroken en is het voor ons ook mogelijk om te leven in overwinning. Jezus overwon de zonde niet alleen in Zijn doen en laten, maar ook in Zijn denken, Zijn verlangens, motieven en hartsgesteldheid heeft Hij altijd heilig geleefd. Daarmee heeft Jezus de zonde van haar macht beroofd. Zijn volledige gehoorzaamheid aan de wet betekende de genadeklap voor de zonde als overheerser van de mensen. Sinds de val van Adam had de zonde het voor het zeggen, was de zonde als koning gaan heersen over de mensen. Sinds de overwinning van Jezus over de zonde, is dat niet meer het geval. Nu zijn niet meer de zonde en de duivel heer en meester over de mensen die Jezus volgen, maar is Jezus Christus Heer.

"Waar jij faalde, daar heeft Jezus Christus niet gefaald. Terwijl jij toegaf aan de verleiding van zonde, heeft Jezus dat nooit gedaan. Waar jij onderuit ging, is Jezus blijven staan"

Leven naar het vlees
"Want als u naar het vlees leeft, zult u sterven. Als u echter door de Geest de daden van het lichaam doodt, zult u leven." - Romeinen 8:13, HSV

Leef jij naar het vlees of naar de Geest? Mensen die naar het vlees leven, bedenken de dingen van het vlees (vijandschap tegen God). Ze kunnen God niet eren. Ze willen hun leven leven op hun manier zonder God te willen gehoorzamen. Ze geloven misschien in God, maar willen niet leven tot Zijn eer. Als je leeft naar het vlees zul je sterven staat er in Romeinen 8:13. Dit gaat niet over de lichamelijke dood. Want uiteindelijk sterft iedereen aan de lichamelijke dood. Het gaat hier over de eeuwige dood. Als je voldoet aan de voorwaarde om te leven zul je leven. In deze tekst staat dat de voorwaarde om te leven is: door de Geest de daden van het lichaam doden. God vraagt van ons dat we Hem eren en aanbidden met ons lichaam (onze hersenen, seksuele organen, handen, mond etc.).

De verlangens van ons lichaam zijn sterk. We hebben een grotere macht dan onszelf nodig om die verlangens te verslaan. We moeten de daden doden door de Geest. Er staat niet dat de Geest de daden (zonden) voor ons dood als wij er alleen maar om vragen. Er staat dat wij het moeten doen. Niet in onze eigen kracht, maar door de kracht van de Geest.

''Jezus zegt eigenlijk: 'Kom naar Mij toe en neem Mijn juk op je. Ik neem je op sleeptouw. Ik wil dat je stopt om zonder Mij te proberen in een recht spoor te blijven, want dat lukt je niet. Ik wil graag naast je lopen.''

Verlost uit het net en leven door de Geest
Jezus heeft de zonde overwonnen, maar hoe word ik bevrijd uit het net van de zonde waarin ik zo vast zit? En hoe leef ik door de Geest?

''Kom naar Mij toe, allen die vermoeid en belast zijn, en Ik zal u rust geven. Neem Mijn juk op u, en leer van Mij dat Ik zachtmoedig ben en nederig van hart; en u zult rust vinden voor uw ziel; want Mijn juk is zacht en Mijn last is licht.'' - Mattheüs 11:28-29, HSV

Een juk werd op twee runderen gelegd. De boer nam dan één ervaren rund die wist wat hij moest doen en niet zou afdwalen en zette daar een jong rund naast die niet wist hoe het moest. Eigenlijk droeg dat oudere dier het juk en werd de jongere alleen maar op sleeptouw meegenomen. Dat is het beeld wat Jezus schetst. Jezus is door het leven gegaan, Hij is nooit afgedwaald en Hij weet hoe het moet. Hij heeft aan alle eisen van de wet van God voldaan en heeft de Vader nooit teleurgesteld.

Jezus zegt eigenlijk: 'Kom naar Mij toe en neem Mijn juk op je. Ik neem je op sleeptouw. Ik wil dat je stopt om zonder Mij te proberen in een recht spoor te blijven, want dat lukt je niet. Ik wil graag naast je lopen.

"O dwaze Galaten, wie heeft u betoverd om de waarheid niet te gehoorzamen; u voor wie Jezus Christus eerder voor ogen is geschilderd alsof Hij onder u gekruisigd was? Dit alleen wil ik van u vernemen: Hebt u de Geest ontvangen uit de werken van de wet, of uit de prediking van het geloof? Bent u zo dwaas? U die met de Geest begonnen bent, gaat u nu eindigen met het vlees? Hebt u tevergeefs zoveel geleden? Als het toch eens tevergeefs was! Hij dan Die u de Geest verleent en krachten onder u werkt, doet Hij dat uit de werken van de wet, of uit de prediking van het geloof?" Galaten 3:1‭-‬5, HSV

Vervanging van het leven door de Geest zijn vaak regeltjes. Maar dat is niet wat God bedoelt met het leven door de Geest. Galaten 3 zegt dat God, Die ons de kracht van de Geest geeft, dit niet doet door de werken van de wet (gehoorzamen van regeltjes) maar door de prediking van het geloof.

''God is getrouw, door Wie u geroepen bent tot de gemeenschap van Zijn Zoon Jezus Christus, onze Heere.'' - 1 Korinthe 1:9, HSV

Gemeenschap met Christus, het samenleven met Hem, is wat ons leven verandert. Keer terug naar het opbouwen van je relatie met Jezus. Hij is je allerbeste vriend en gaf Zijn leven voor je! Maak de relatie met Jezus Christus tot het allerbelangrijkste in je leven, dan zal je zien dat je verandert en dat je vervuld wordt met vreugde. Dan zul je merken dat je voeten bevrijd worden uit het net. Je zal dan niet een leven leiden door alleen maar regeltjes te volgen, maar een leven waarin Christus' leven in jou openbaar wordt. Kijk naar de heerlijkheid van de Heere. Bestudeer Jezus onderwijs. Terwijl je ogen op Hem gericht zijn, zal de Geest Zijn heerlijkheid in je laten groeien en zal je steeds meer op Hem gaan lijken.

Je bent niet geroepen tot een christelijk-lijkend leven, je bent geroepen tot het leven van Christus. Als je vastzit aan zonde is de enige oplossing het juk op te nemen en samen met Hem te leven. Doe wat Hij zou doen, laat wat Hij zou laten en volg Hem. Laat Hem je helpen en probeer het niet in eigen kracht. God houdt van ons zoals we zijn, maar Hij wil ons veranderen. Hij wil ons bevrijden uit het net van onze zonden.

''Mijn ogen zijn voortdurend gericht op de HEERE, want Hij bevrijdt mijn voeten uit het net.'' - Psalm 25:15, HSV

Stop met proberen je eigen voeten los te maken uit het net van de zonde. Richt je ogen voortdurend, constant op de Heere. Want Hij bevrijdt je voeten uit het net! Daar ligt het geheim van het overwinnen van zonde. In het constant leven in Zijn nabijheid, in het volgen van Hem in alles. Wend je af van jezelf, van je situatie, van het net. Kijk naar Hem. Maak Hem tot de hoogste prioriteit in je leven. Wanneer je dat doet, bevrijdt Hij je uit het net en zal je de zonde overwinnen! Leef Christus, want jij leeft niet meer…

''Ik ben met Christus gekruisigd; en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij; en voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God, Die mij heeft liefgehad en Zichzelf voor mij heeft overgegeven.'' - Galaten 2:20, HSV

soli deo gloria - God alleen zij de eer


Deze overdenking is geschreven door Marjon. Lees hier meer over haar en de andere gezichten achter 'In de Vallei'. Lees hier waar In de Vallei voor staat.

Heb je vragen of opmerkingen naar aanleiding van deze overdenking? Neem dan hier contact met ons op, of benader ons via social media.

Heb je deze al gelezen?