Identiteit | Wie ben jij?

03-02-2020

Wanneer je naar een nieuwe school gaat, solliciteert voor een baan of lid wordt van een vereniging of club, wil men graag weten wie je bent en wordt aan je gevraagd of je je zou willen voorstellen. Vaak noem je je naam en soms nog wat je doet in het dagelijks leven of wat je hobby's zijn. Maar wie ben je? Bepaalt jouw naam wie je bent?

In onze cultuur is het gewoon dat ouders voorafgaand aan de bevalling, een naam uitkiezen voor de verwachte baby. Waarschijnlijk heb jij een naam die je ouders mooi vonden en misschien ben je wel vernoemd naar iemand of heeft je naam een mooie betekenis. In sommige culturen was of ís het nog steeds de gewoonte om baby's pas een naam te geven wanneer zij geboren zijn. Op deze manier kan er na een tijdje een naam gegeven worden die iets zegt over het kindje.

Vòòraf aan je geboorte was het voor je ouders niet mogelijk een naam te kiezen die iets zei over wie jij bent als persoon. Toch was er wel één Iemand die toen al wist wie jij was, die jou zelfs toen al door en door kende. Diegene is God, de Schepper. Hij kent jou beter dan jij jezelf kent. Veel belangrijker dan wat de wereld over je zegt, is wat God over je zegt. Door wat de wereld zegt, kun je onzeker worden en een verkeerd beeld krijgen van wie jij bent. God maakt in Zijn Woord echter heel duidelijk wie jij bent als jij in Hem gelooft. Vandaag hebben we voor jou een lijst met waarheden hierover. We hopen dat dit je helpt om helder te krijgen wie jij echt bent!

Ik ben...
... bekwaam gemaakt om dienaar van het nieuwe verbond te zijn (2 Korinthe 3:5-6)
... een vriend van Christus (Johannes 15:15)
... een heilige (Efeze 1:1)
... een nieuwe schepping (2 Korinthe 5:17-21)
... een woning van God (Efeze 2:22)
... een broer/zus van Jezus (Hebreeën 2:11)
... Gods kind (Johannes 1:12)
... Gods huisgenoot (Efeze 2:18-19)
... Gods maaksel (Efeze 2:10)
... geëerd door de Vader (Johannes 12:26)
... geliefd door God (Johannes 3:16)
... gerechtvaardigd en zo met God verzoend (Romeinen 5:1, Kolossenzen 1:21, Korinthe 5:18)
... huisgenoot van God (Efeze 2:19)
... in God uitverkoren om heilig en smetteloos te zijn in de liefde (Kolossenzen 1:22, Efeze 1:4)
... kind van het licht (Johannes 12:36)
... met Christus in de hemelse gewesten gezet (Efeze 2:6)
... mede-erfgenaam en mededeelgenoot van Gods belofte in Christus (Efeze 3:6)
... met Christus begraven en opnieuw geboren tot een levende hoop (Efeze 2:6, Kolossenzen 2:12)
... niet in staat om gescheiden te worden van de liefde van God (Romeinen 8:35-39)
... onderdeel van het lichaam van Christus (1 Korinthe 12:27)
... uit genade zalig (Efeze 2:5 en Efeze 2:8)
... vergeven en gereinigd van onze ongerechtigheid (1 Johannes 1:9)
... volmaakt in God die het Hoofd is over elke overheid en macht (Kolossenzen 2:10)
... vrijgemaakt van de wet van de zonde en van de dood (Romeinen 8:2, Galaten 5:13)
... vrij van veroordeling (Romeinen 8: 1-2)
... verlost en vergeven (Kolossenzen 1:12-14)
... (wel)zalig (Psalm 1:1, Psalm 32:1, Romeinen 10:9 en Openbaring 22:14)

En nu verder

  • Kies een paar van bovenstaande waarheden uit om te onthouden. Wanneer je je komende week onzeker voelt over jezelf en wie je bent, spreek dan deze waarheden over jezelf uit, zodat je je identiteit gaat ontlenen aan wie God zegt dat je bent.
  • Wie jij bent, wordt niet bepaald door wat je doet, wat je goed kan of wat andere mensen van je vinden. Durf jij te laten zien wie je echt bent? Noem de volgende keer dat je je voorstelt één van de bovenstaande waarheden om te omschrijven wie je bent. Laat je ons weten hoe er op werd gereageerd?

Deze overdenking is geschreven door Marjon en Marlies. Lees hier meer over hen en de rest van de gezichten achter 'In de Vallei'.

Heb je vragen of opmerkingen naar aanleiding van deze overdenking? Neem dan hier contact met ons op, of benader ons via social media.

Heb je deze al gelezen?