Ik hijs de witte vlag

10-02-2020

Het was dinsdagavond. Ik kwam net uit school en na even snel te hebben gegeten stond een vriendin van me al in de huiskamer. Ik gaf haar een knuffel, we zeiden mijn familie gedag. En ingepakt met mutsen, sjaals en winterjassen stapten we naar buiten.

Het was al donker en het was aardig koud. We liepen richting de provinciale weg en begonnen aan onze wandeling. Al wandelend vertelden we elkaar over wat God de laatste weken in ons leven had gedaan. We bemoedigden elkaar door te praten over Gods daden. Zo wandelden we verder en benoemden we onze persoonlijke gebedspunten en gebedspunten voor anderen. Daar in de kou en in het donker van de avond, prezen we God voor Zijn daden en baden we Hem voor onze noden en voor die van anderen. In de Bijbel staat:

''Waar twee of drie in Mijn Naam bijeengekomen zijn, daar ben Ik in hun midden.''
- Mattheüs 18:20, HSV

En dit was precies wat ik ervoer. God was in ons midden. We spraken nog wat na en kwamen op het onderwerp 'je eigen wil opgeven'. We bespraken dat het zo lastig was om niet voor je eigen, maar voor Gods wil te kiezen. Deze vriendin leerde mij die avond een belangrijke les die ik hoop nooit meer te vergeten. Ze noemde de Bijbeltekst: 

''Want wie zijn leven wil behouden, die zal het verliezen; maar wie zijn leven verliezen zal omwille van Mij, die zal het behouden.''
- Lucas 9:24, HSV

Ze legde uit dat hoe dan ook, je je leven zal verliezen. Dit staat namelijk in beide delen van de tekst. Je hebt een keuze: 'Wil je je leven verliezen tot Gods eer of wil je het genoodzaakt verliezen?' Het hijsen van een witte vlag is een internationaal symbool van overgave en wordt gebruikt tijdens oorlogen. Wanneer een soldaat met een witte vlag zwaait betekent dit dat hij zich overgeeft. 'Hijs jij de witte vlag en geef jij je helemaal over?'

En nu verder

  • Luister eens naar het lied: Ben je bereid - Marcel en Lydia Zimmer en naar Ik hijs de witte vlag - Gerald Troost
  • Denk vandaag eens na over de volgende vraag: 'Ben ik bereid mijn leven te verliezen tot eer van Hem, mijn Redder en Koning?'
  • Bereken de kosten van het neerleggen van je eigen wil. Ik kan je beloven dat wanneer je je leven verliest om Zijn wil, je nieuw leven vindt in Hem en dat je een onbeschrijvelijke vreugde gaat ervaren; vreugde in alle omstandigheden. De kosten zijn niks vergeleken met wat je terugkrijgt in een leven met Hem.

Deze overdenking is geschreven door Marjon. Lees hier meer over haar en de andere gezichten achter 'In de Vallei'.

Heb je vragen of opmerkingen naar aanleiding van deze overdenking? Neem dan hier contact met ons op, of benader ons via social media.

Heb je deze al gelezen?