Mindnote: God is goed!

18-01-2022

Toen ik stilstond besefte ik het me pas echt. Het is niet vanzelfsprekend dat ik deze gelovige jongeman heb ontmoet en dat hij nu mijn verloofde is! Had ik bepaalde moeilijke periodes niet gehad, dan was ik niet blijven zitten op de middelbare school en had ik mijn lieve verloofde nooit ontmoet. Maar ook had ik dan bepaalde goede vriendinnen niet gehad, was mijn geloof niet zo gegroeid en had ik me nooit verdiept in pastorale counseling terwijl dit nu echt mijn hart heeft. Ik ben hier niet doordat het universum het beste met me voor had, ik zulke geweldige keuzes heb gemaakt, al mijn gebeden verhoord zijn of ik geen moeilijkheden heb gehad. Ik ben hier door God.

Ik weet dat ik niet de enige ben die gemakkelijk door zijn omstandigheden wordt opgeslokt en waarbij het zicht op God vervaagt. Het gaat vaak heel geleidelijk. Ik begrijp het, echt. Hoewel ik normaal gesproken niet veel twijfel aan het bestaan van God, borrelden er de laatste tijd af en toe vragen op. Ik las mijn Bijbel wel, maar niet meer met dezelfde regelmaat. Wat ik las, kwam niet meer echt binnen. Moeilijke dingen wilde ik graag opgelost hebben, maar ik wist niet of dat ook Gods wil was. Zo ging ik zelf op zoek naar oplossingen zonder God daar actief bij te betrekken. En als ik eerlijk ben, blijft dit een strijd.

Terug naar dat moment dat ik werd stilgezet. Ik herinnerde me hoe geweldig God goed is! Ik herinnerde me dat niet mijn plannen, maar Gods plannen het beste voor mij zijn.

"Want Mijn gedachten zijn niet uw gedachten, en uw wegen zijn niet Mijn wegen, spreekt de HEERE. Want zoals de hemel hoger is dan de aarde, zo zijn Mijn wegen hoger dan uw wegen en Mijn gedachten dan uw gedachten." - Jesaja 55:8‭-‬9, HSV

Ik moest stilgezet worden bij het feit dat God goede dingen werkt door moeilijke omstandigheden heen.

"En wij weten dat voor hen die God liefhebben, alle dingen meewerken ten goede, voor hen namelijk die overeenkomstig Zijn voornemen geroepen zijn." - Romeinen 8:28, HSV

Al deze dingen weet ik natuurlijk prima. Ik weet het, maar soms sta ik er niet genoeg bij stil. Ik moet mezelf er echt aan herinneren. Toen ik daarover na ging denken, bedacht ik me dat de opdracht om iets te herinneren regelmatig in de Bijbel voorkomt. 

De Israëlieten moesten bijvoorbeeld een week lang ongezuurde broden eten om zichzelf te herinneren aan het werk van God die het volk uit Egypte had geleid. Na een week vierden ze een feest voor God. Elk jaar moest dit feest weer op dezelfde tijd gevierd worden. Waarom? Om zichzelf aan Gods werk te herinneren en Hem daarvoor te prijzen. God weet heel goed dat we Hem snel vergeten. Hij weet heel goed dat we al snel naar onze huidige omstandigheden kijken en niet naar hoe God eerder door moeilijke omstandigheden heen goede dingen tot stand heeft gebracht. Hij weet dat we eerder geneigd zijn te zeuren dan te prijzen. Ik geloof dat dat is waarom God het volk Israël de opdracht gaf om het feest elk jaar op een vaste tijd te vieren. Ze moesten er dan wel bij stilstaan. En de herinnering aan Gods werk zou hun geloof versterken, de twijfels en het ongeloof wegnemen en hun brengen tot het verheerlijken van Gods Naam.

Het feest van de ongezuurde broden is lang niet het enige voorbeeld. Ook in het Nieuwe Testament komt 'herinneren' veel voor. De brieven 1 en 2 Petrus zijn bijvoorbeeld geschreven als een herinnering aan het werk van God. Het doel van deze herinnering? Zorgen dat mensen niet lauw werden. Men moest zich beseffen wat God voor hen had gedaan. Zijn werk is niet vanzelfsprekend en vraagt om een reactie van ons. Wij moeten ons erop toeleggen om heilig te leven en steeds meer te worden als Christus die Zijn leven gaf voor zondaren.

"De herinnering aan Gods werk zou hun geloof versterken, de twijfels en het ongeloof wegnemen en hun brengen tot het verheerlijken van Gods Naam."

Wees eens eerlijk met jezelf:

Twijfel je wel eens aan het bestaan van God of aan wie God is?
Los je jouw moeilijkheden of problemen het liefst zelf op?
Merk je dat het lastig is om vurig te blijven leven voor God?
Hebben je omstandigheden veel invloed op je geloof?

Als je op één van deze vragen 'ja' geantwoord hebt, heb ook jij het nodig om herinnerd te worden.
Laat dit vandaag je herinnering zijn:

Wie God is, is niet afhankelijk van de omstandigheden waar jij in zit.
God is goed, wanneer jij je goed voelt. God is ook goed, wanneer jij je slecht voelt.
God is trouw, wanneer jouw gebed verhoord wordt. God is ook trouw, wanneer Hij jouw gebed niet verhoort.
God is liefde, wanneer Hij dichtbij voelt. God is ook liefde, wanneer Hij ver weg voelt.
God is rechtvaardig, wanneer mensen goed met jou omgaan. God is ook rechtvaardig, wanneer mensen niet rechtvaardig met jou omgaan.

God is altijd Dezelfde. Verleden, heden en toekomst.

"Jezus Christus is gisteren en heden Dezelfde en tot in eeuwigheid." - Hebreeën 13:8, HSV

"Elke goede gave en elk volmaakt geschenk is van boven en daalt neer van de Vader der lichten, bij Wie er geen verandering is, of schaduw van omkeer." - Jakobus 1:17, HSV

Verder op reis
Sta stil bij wie God is. Dank Hem, ongeacht je omstandigheden. Zing voor Hem, hef je handen op! Bid voor Gods Geest die je helpt om Gods woorden te herinneren (Joh 14:26). Plak briefjes met Bijbelteksten door je huis heen. Schrijf elke dag een dankpunt op. En herinner ook een ander: God is goed!

"Mijn mond zal van Uw gerechtigheid vertellen, van Uw heil de hele dag, hoewel ik de afmetingen ervan niet weet. Ik zal komen met de machtige daden van de Heere HEERE, ik zal Uw gerechtigheid in herinnering roepen, de Uwe alleen." - Psalm 71:15‭-‬16 HSV 


Deze overdenking is geschreven door Marlies. Lees hier meer over haar en de andere gezichten achter 'In de Vallei'. Lees hier waar In de Vallei voor staat.

Heb je vragen of opmerkingen naar aanleiding van deze overdenking? Neem dan hier contact met ons op, of benader ons via social media.

Heb je deze al gelezen?