Zegenwens

05-03-2022

Een gedicht, of zegenwens, voor je naaste. Een gebed wat spreekt over een verlangen om je zuster te zien groeien in haar leven met Christus. Prachtig om naar iemand te sturen!

Mijn zegenwens voor jou

Stroomt over van geloof

Straalt van blijdschap en genade

In een tijd vol wanhoop


Mijn zegenwens voor jou

Hoopt dat je in Hem blijft

Gefocust op Zijn liefde

Die elke angst verdrijft


Mijn zegenwens voor jou

Is gevuld met vrucht

Waardoor je hemels karakter groeit

En je oude 'ik' wegvlucht


Mijn zegenwens voor jou

Verlangt dat je volhardt

Om te zijn zoals Jezus

Ook als het leven je verward


Dit gedicht is geschreven door Thirze. Lees hier meer over haar en de andere gezichten achter 'In de Vallei'. Lees hier waar In de Vallei voor staat.

Heb je vragen of opmerkingen naar aanleiding van deze overdenking? Neem dan hier contact met ons op, of benader ons via social media.

Heb je deze al gelezen?