Christelijke Kaart - Op Een Dag

Christelijke kaart met woorden die een bemoedigend gebed vormen voor een ander.

Kleur: timberwolf

De kaart wordt verstuurd incl. een bruine envelop. 

Op Een Dag
op een dag
wordt hopen onnodig
wordt geloven, zien
worden tranen
een dans
onze rouwklacht
een liefdeslied
onze vragen beantwoord
het uitzien voorbij
is Uw Vaderhart
tastbaar dichtbij

Overdenking
`Nu immers kijken wij door middel van een spiegel in een raadsel, maar dan zullen wij zien van aangezicht tot aangezicht. Nu ken ik ten dele, maar dan zal ik kennen, zoals ik zelf gekend ben.` - 1 Korinthe 13:12

`En ik hoorde een luide stem uit de hemel zeggen: Zie, de tent van God is bij de mensen en Hij zal bij hen wonen, en zij zullen Zijn volk zijn, en God Zelf zal bij hen zijn en hun God zijn. En God zal alle tranen van hun ogen afwissen, en de dood zal er niet meer zijn; ook geen rouw, jammerklacht of moeite zal er meer zijn. Want de eerste dingen zijn voorbijgegaan. En Hij Die op de troon zit, zei: Zie, Ik maak alle dingen nieuw. En Hij zei tegen mij: Schrijf, want deze woorden zijn waarachtig en betrouwbaar.` - Openbaring 21:3-5

1,85 €