Christelijke Kaart - Tetelestai

Christelijke kaart met zegenende woorden voor een ander.

Kleur: light khaki

De kaart wordt verstuurd incl. een bruine envelop. 

Tetelestai
tetelestai
het is volbracht
alithos anesthi
Hij is waarlijk opgestaan

Overdenking
"Toen Jezus dan de zure wijn genomen had, zei Hij: Het is volbracht! En Hij boog het hoofd en gaf de geest." - Johannes 19:30

"En toen zij het graf ingegaan waren, zagen zij aan de rechterzijde een jongeman zitten, gekleed in een wit, lang gewaad, en zij waren ontdaan. Maar hij zei tegen hen: Wees niet ontdaan. U zoekt Jezus de Nazarener, de Gekruisigde. Hij is opgewekt! Hij is hier niet; zie de plaats waar ze Hem gelegd hadden." - Markus 16:5-6

"En op datzelfde moment stonden zij op en keerden terug naar Jeruzalem, en vonden de elf discipelen en hen die bij hen waren, bijeen. Die zeiden: De Heere is werkelijk opgewekt en is aan Simon verschenen." - Lukas 24:33-34

1,85 €