Christelijke Kaart - Zijn Genade Is Voor Jou Genoeg. Meer Dan Genoeg.

Christelijke kaart met bemoediging voor een ander.

Kleur: timberwolf

De kaart wordt verstuurd incl. een bruine envelop.   

Genade
Zijn genade is voor jou genoeg. Meer dan genoeg. 
(Naar 2 Korinthe 12:9) 


Overdenking
Ik kom vaak mensen tegen die 'vroom' zeggen dat God het allemaal moet doen en dat het genade is. Maar toch blijkt uit hun andere woorden dat ze het niet écht geloven. "De genade is soort van genoeg - het kan toch zomaar niet?"

Vooral in streng rechts kerkelijk Nederland komt dit voor. Hier een aantal symptomen die laten zien dat je niet 100% gelooft dat Gods genade genoeg is:

- Je gelooft in genade + bewijs.
Je hebt bewijs nodig dat je echt gered bent. Je kan toch niet zomaar zeker weten? Je moet minimaal opeens volmaakt zijn of zin hebben om de Bijbel te lezen.

- Je gelooft in genade + ervaring.
Je wacht tot je echt iets bijzonders hebben meegemaakt voordat je durft te zeggen dat je een kind van God bent. Je wilt een 'Paulusbekering' en vergeet dat de meeste Bijbelse bekeringen gewoon gingen om vertrouwen, gehoorzaamheid en een keuze maken.

- Je gelooft in genade + gevoel.
Misschien heb je het bloed van Jezus al wel eens aanvaard in je leven. Maar daarna voelde je niks. Dus is het dan wel écht?

- Je gelooft in genade, maar dan voor later.
Nu nog niet. Eerst nog even genieten van dit & dat andere nog doen. Misschien daarna.

- Je gelooft in genade, maar dan voor de ander.
"Is het écht ook voor mij?"

Al met al komt het op het volgende neer: Je 'gelooft in genade', maar weet het beter dan Jezus.

"Dat zomaar toe-eigenen kan je beter maar niet doen. Dan loop je het risico dat het niet echt is. De mens is immers slecht van zichzelf, dus zelf kan je niks. Het beste is om bij de pakken neer te zitten en te bidden dat je ooit bekeerd wordt. "

Nee. God zegt iets heel anders: "Mijn genade is voor jou genoeg."
Zijn genade. Voor jou. Genoeg.
Je hoeft niets te voelen. Niets te aanvaarden. Niets mee te maken. Geen stem te horen. Geen goede daden te doen. Je hoeft niets - behalve te geloven, te vertrouwen, dat Gods genade genoeg is om jou te redden.
Zijn genade is ook het énige wat jou kan redden. Dus waarom probeer je nog te leunen op je daden, ervaringen en twijfels?

Gods genade aanvaarden is als een persoon die zich volledig ontspant & achterover valt in de armen van Jezus.
"Doet U het maar. Uw genade is genoeg om mij te redden. Ik ben zondig en kan het zelf niet. Maar Jezus heeft mijn zonden aan het kruis gedragen & daarom vertrouw ik erop dat mijn zondes zijn kwijtgescholden. U zegt het in Uw Woord en ik vertrouw erop. U zegt dat iedereen die gelooft, behouden is. Dus ik vertrouw op Uw woorden. Dank U voor Uw kostbare bloed. Voor Uw genade, voor Uw liefde."

1,85 €