Die Bijbel ken je ondertussen toch wel?

01-06-2020

Ik denk dat ik een jaar of veertien was. Samen met twee vriendinnen logeerde ik in het huis van mijn paardrij-instructrice terwijl zij op vakantie was. Het gesprek kwam uit op naar de kerk gaan en de Bijbel lezen. Eén van de meiden, christelijk opgevoed maar zelf geen overtuigd christen, stelde de vraag die ik nu als titel hierboven heb gezet. Ik moest een beetje lachen. Want ja... ik snapte de vraag wel. Een leesboek dat je hebt, ga je ook niet keer op keer opnieuw lezen. Hoe zou ik dit gaan uitleggen?

Neem je moeder eens in gedachten. Je moeder is degene die jou (praktisch gezien) ter wereld gebracht heeft. Maar jouw moeder is niet alleen dat, ze is veel meer dan dat. Je kan allerlei beschrijvingen gebruiken om uit te leggen wie jouw moeder is en je kan vast een heel eind komen, maar toch is het lastig om uit te leggen wat haar maakt tot wie zij is en wie ze voor jou is. Het is te complex, want je moeder is niet slechts een concept, maar is een persoon.

In ons zit een verlangen om grip te hebben op de wereld om ons heen. We willen graag precies weten hoe de vork in de steel zit. Daarom gieten we alles in een vormpje dat we begrijpen en kunnen uitleggen. We hebben ook de neiging om dit met God te doen. We gieten God heel vaak in een vormpje dat we kunnen begrijpen. Maar als het al lastig is om je moeder volledig te beschrijven, hoeveel moeilijker is het dan wel niet om God te beschrijven? God is geen concept, maar is een persoon. God gaat boven alle menselijke maatstaven, vormpjes, redenaties en gedachten uit.

"Want Mijn gedachten zijn niet uw gedachten, en uw wegen zijn niet Mijn wegen, spreekt de HEERE. Want zoals de hemel hoger is dan de aarde, zo zijn Mijn wegen hoger dan uw wegen en Mijn gedachten dan uw gedachten." - Jesaja 55:8‭-‬9, HSV

Stel je hebt een vriend, je houdt van hem. Na een aantal maanden waarin je met regelmaat tijd met elkaar doorbrengt, weet je best veel over hem. In een gesprek met een vriendin krijg je de vraag: 'Waarom spreek je eigenlijk nog met hem af? Je kent hem nu toch wel?' Uiteraard reageer je verbaast! 'Wat bedoel je? Ik houd toch van hem?!' Je wil elkaar dieper leren kennen, je wil tijd met elkaar doorbrengen omdat het fijn is om samen te zijn.

Zo is dat ook met God. Een concept kun je volledig uitwerken en een beschrijving ervan kun je uit je hoofd leren. Maar een persoon kun je op verschillende levels kennen, de één dieper dan de ander. Er zijn zoveel mensen die niet geloven in God, maar in een idee van God. Onze God echter is de levende God. Wie Hij is, moet niet afhangen van hoe je je voelt of van je gedachten op een bepaald moment, maar van de realiteit van wie Hij is. Onze God is een God die verlangt naar relatie met ons en daarvoor is het belangrijk dat wij tijd investeren in die relatie. Als je van God houdt, krijg je het verlangen om Hem dieper te leren kennen. De Bijbel is dan niet meer zomaar een boek. Kerkgang is dan niet iets wat er gewoon bij hoort als christen. Dit is investeren in relatie, zo verwonderd zijn door de persoon van God dat je niet anders kan dan Hem dieper leren kennen. Dit is in Zijn aanwezigheid willen zijn, omdat het daar goed is.


Deze overdenking is geschreven door Marlies. Lees hier meer over haar en de andere gezichten achter 'In de Vallei'.

Heb je vragen of opmerkingen naar aanleiding van deze overdenking? Neem dan hier contact met ons op, of benader ons via social media.