Een halve waarheid, is een hele leugen

11-01-2021

Ja, ik was een christen en ja ik leefde nog steeds voor 90% voor mijzelf. Ik nam Gods woord voor lief en gehoorzaamde alleen als dat voor mij uitkwam. De rest praatte ik weg met een smoesje. ''Ja maar in de tijd van de Bijbel heerste er een andere cultuur, dus dat kan niet meer voor nu gelden'', of ''ja, maar dat is uit het oude testament, God is nu anders.'' In een aantal jaar is mijn leven veel verandert en sta ik er anders in. Ben jij bereid?

Eerder dacht ik er niet over na dat er ook een vals evangelie zou kunnen bestaan of een valse kennis van God. Wanneer je geloofde dat Jezus God is je zonden zou vergeven kwam je in de hemel, dat is wat ik wist en ik was blij dat ik vergeven was. Ik kwam in de hemel, dacht ik. En misschien was dat ook zo, maar ik miste de belangrijkste roeping die God heeft voor een christen, namelijk om Hem echt te kennen. Toen ik daar achter kwam ben ik gaan zoeken naar wie God echt is, naar Zijn karakter en wat Hij voor mij gedaan heeft. Toen ik de diepe waarheden daarachter leerde kennen, is mijn leven verandert. Ja, ik was een christen en nee ik leefde nog steeds voor 90% voor mijzelf. Ik nam Gods woord voor lief en gehoorzaamde alleen in de dingen die mij uitkwamen. De rest praatte ik weg met een smoesje. ''ja maar in de tijd van de Bijbel was er een andere cultuur, dus dat kan niet meer voor nu gelden'' of ''ja maar dat was vroeger, nu is alles anders dus kan het echt wel.''

God zegt zelf dat Hij onveranderlijk is (Hebreeën 13:8). De tijden veranderen, culturen en mensen veranderen, maar God verandert nooit. Dus wanneer Hij zegt dat wij ons als vrouwen zedelijk moeten kleden, geldt dat niet alleen voor duizenden jaren geleden, maar ook voor nu! En als Hij zegt dat het jou grootste roeping is om Hem te leren kennen, is dat ook voor nu!

Wij leven in een tijd waarin het evangelie en de waarheden over God op enorm veel manieren worden vervalst. Wij leven in een tijd waarin christenen lauw zijn en ik-gericht. Wij leven in een tijd waarin een christen hetzelfde leven leeft als hij voor zijn bekering deed en als de rest van de wereld doet. Wij leven in een tijd waarin we niet meer weten wie God echt is!

Ik hoop met heel mijn hart dat je bereid bent om dat wat je nu gaat lezen naast jouw leven te leggen. En dat je bereid bent te kijken waar jij een vals evangelie of een valse waarheid over God grip laat hebben op jouw leven. Er zijn drie mogelijkheden om een vals evangelie of een valse waarheid over God toe te laten in je leven, deze zal ik hieronder uitleggen.

 1. God kennen van horen zeggen
  Er zijn veel christenen die het niet nodig vinden om elke dag uit de Bijbel te lezen. Ik was er één van. Want ja, op zondag hoor ik een preek en doordeweeks luister ik christelijke muziek. En de Heilige Geest is toch in mij? Waarom moet ik dan nog elke dag de Bijbel lezen? Onzin zeg, het christen zijn is geen ''regels moeten volgen en gehoorzamen''. Ik kan God ook leren kennen door de preek heen en door muziek en ik lees alsnog af en toe wel in de Bijbel. En 's avonds lees ik vaak ook nog een christelijk dagboekje.
  Zo dacht ik en zo leefde ik. Tot ik besefte dat mijn belangrijkste roeping is om God te leren kennen. Niet allereerst door informatie over God uit de tweede hand, maar door zelf Hem te gaan zoeken in de Bijbel en in gebed. Een preek, een lied of een dagboekstukje, kan mooi en nuttig zijn, maar mag geen vervanging zijn voor het tijd doorbrengen en persoonlijk wandelen met God. Hierdoor ken je Hem alleen van horen zeggen.

 2. God erkennen vs God kennen
  Een christin die God erkent, leeft alsof het erkennen van de woorden van de Bijbel betekent dat ze een realiteit zijn in haar eigen leven. Een voorbeeld is dat wanneer Paulus in Hebreeën 11 de definitie van geloof beschrijft, zij dat leest en erkent dat zij dat geloof al bezit, ook al blijkt uit de keuzes die zij maakt in haar leven iets anders. Ben jij een christen die aanneemt dat zij geloofd in de kracht van God om te vergeven en je te heiligen? Is het in jouw leven te zien dat God jou steeds meer heiligt, zodat je steeds meer op Jezus lijkt? Of leef je nog steeds in dezelfde zonden als twee jaar geleden? Ik geloofde dat God mij steeds meer wilde heiligen, zodat ik steeds meer op Jezus zou gaan lijken. Maar terwijl ik dit geloofde, leefde ik nog steeds voor mezelf en leefde ik nog steeds in de zonden waar ik een jaar terug mee worstelde.

 3. Ware waarheden
  Waarheden over God worden vaak gezien als vanzelfsprekend, wat als gevolg heeft dat je alle kracht van de waarheden verliest en dat wanneer je ze leest, ze je niet meer raken of je er overheen leest.
  Om het te illustreren: Denk eens na over hoe weinig invloed Gods alomtegenwoordigheid (het feit dat Hij overal tegelijk is - Jeremia 23:24) heeft op de manier waarop jij je kleed, eet, autorijd, je geld besteed en met anderen omgaat. Leef jij alsof God de hele dag met je meeloopt?
  Houd je je er bijvoorbeeld bij je kledingkeuze rekening mee dat God de hele dag met je meeloopt? Of zou Hij tranen in Zijn ogen krijgen wanneer Hij ziet dat je wordt nagekeken (efeze 4:30), anderen bewust of onbewust verleid met je kleding?
  Ga jij naar plekken in het besef dat God met je meeloopt? Wanneer Hij met je meeloopt naar een concert waarin lust en onreinheid een grote rol spelen, waarin Zijn Naam misbruikt wordt, besef je dan dat Hij naast je staat met tranen die over Zijn wangen stromen?
  Spreek jij met en over mensen in het besef dat God naast je staat en meeluistert naar wat je zegt? Besef je dat wanneer jij slecht spreekt over een ander, wanneer jij meedoet met grove praat, Hij dat ook hoort en Hij opnieuw moet huilen?

Besef jij dat wanneer jij die ochtend, die dag, die week, die maand, je Bijbel dicht laat, dit Hem verdriet doet? Omdat jij opnieuw Zijn grote Liefde voor jou, Zijn verlangen om een relatie met jou te hebben negeert en genoegen neemt met een kort christelijk liedje die gebaseerd zou zijn op wat Hij in Zijn Bijbel tegen jou zegt. Mag Hij niet direct tot jou spreken door de Bijbel heen? Wil jij werkelijk een relatie met God of wil je alleen datgeen wat jou red van de hel?

Ik wil je aanmoedigen Gods Woord te openen en allereerst te zoeken naar Wie God is en wat Hij voor jou heeft gedaan. Neem niet langer genoegen met kennis van God uit tweede hand. Laat niet langer waarheden over God liggen, maar laat ze je leven veranderen! Leef niet langer voor jezelf, maar leef voor Hem!

''God is getrouw, door Wie u geroepen bent tot de gemeenschap van Zijn Zoon Jezus Christus, onze Heere.'' - 1 Korinthe 1:9, HSV

Je hoogste roeping is om God te leren kennen! Leef jij een leven die deze roeping waardig is?

''Zo roep ik, de gevangene in de Heere, u op tot een wandel die de roeping waarmee u geroepen bent, waardig is.'' - Efeze 4:1, HSV


Deze overdenking is geschreven door Marjon. Lees hier meer over haar en de andere gezichten achter 'In de Vallei'.

Heb je vragen of opmerkingen naar aanleiding van deze overdenking? Neem dan hier contact met ons op, of benader ons via social media. 


Heb je deze al gelezen?

Lees hieronder eerdere overdenkingen! 


Jij hebt ze vast ook: woorden die al een leven met je meegaan. Denk er eens over na: Welke woorden draag jij mee? Misschien zijn het vooral afbrekende woorden die ervoor gezorgd hebben dat je negatief over jezelf bent gaan denken. Ze komen naar boven wanneer dingen je niet lukken en worden dan opnieuw voor je bevestigd. Je kan ook...

Prachtige straatjes, kleine winkeltjes en allerlei toeristen die rondliepen met hun camera om foto's te maken. Gezellige muzikanten en eettentjes waar Griekse muziek uit de boxen galmde. We liepen door de straat op zoek naar een appartement. Het zag er wat vervallen en oud uit. Wat we die dag meemaakten, zal ik nooit vergeten. Graag neem ik jullie...

'Waarom?', ik heb het God best vaak gevraagd. 'Waarom moet ik door deze donkere periode heen?' 'Waarom is het leven zo ingewikkeld?' Ik vroeg God om moeilijkheden weg te nemen en me uit zware periodes te halen. Ik streed ertegen, worstelde ermee. Ik heb heel vaak niet begrepen wat Gods bedoeling was of waar Hij überhaupt was. Het vroeg veel...