Een loopje met jezelf

06-06-2022

Een knoop in m'n maag, dat krijg ik ervan. Al die nare nieuwsberichten en die gesprekken met mensen over mogelijke doemscenario's en complotten die tegen de mensheid worden gesmeed. 

'Je moet deze echt kijken' wordt me op het hart gedrukt, gevolgd door (weer) een filmpje. Ik zucht. 'Wat, grijpt de oorlog je niet aan, of zo?' Verbaasde ogen kijken mij aan. 'Als ik nou van iemand had verwacht die bewogen was met mensen in oorlog, ben jij het wel', wordt me voor de voeten gegooid.
Je moest eens weten.

Die oorlog en de gevolgen ervan grijpen me zó aan, dat ik me er maar in blijf verdiepen en over na blijf denken. Die oorlog nestelt zich in mijn hart, maakt me onrustig en bang, hoe krijg ik die oorlog de deur weer uit?

'Vreselijk, wat haar is overkomen, dan heb je toch geen leven, meer?' Met omhooggetrokken schouders en grote ogen kijkt ze me aan. Ik knik: 'Nee, inderdaad, echt vreselijk verdrietig, hartverscheurend'. Mijn maag knijpt zich samen. Die knoop zit er 's avonds nog. 'Wat is er', vraagt mijn man. 'Ach...', verzucht ik, 'niks.' Ik ga ermee naar bed en de volgende ochtend sta ik ermee op. Ik kan m'n draai niet vinden en drentel onrustig door het huis. Ik wil gewoon m'n werk doen, die nare gedachten spoken continu door mijn hoofd. Stop! Kan iemand alsjeblieft mijn gedachten stopzetten?

Waar zit dat uit-knopje?

Gedachtespinsels noem ik ze. Het zijn negatieve gedachten die meestal worden opgeroepen door iets wat je gezien of gehoord hebt. Je gedachten gaan ermee aan de haal. Je gedachten nemen een loopje met je. Je bedenkt er allerlei dingen bij, zoals: 'Wat als het hier komt? Wat als ik die ziekte krijg? Wat als mijn moeder zo ineens sterft?' In je hoofd komen allerlei mogelijkheden op. Je spreekt het in gedachten weer tegen en ga zo maar door. Natuurlijk zijn er ook goede gedachten. Je neemt bijvoorbeeld echt ergens de tijd voor om goed over iets na te denken. Zulke gedachten bedoel ik hier niet. Gedachtenspinsels beïnvloeden jou negatief, ze beheersen jou en ze worden meester over jou, tegen je wil in.
Een kleverig web, waarin je verstrikt raakt.

De vader van de leugen

Een van de gereedschappen die satan en zijn handlangers gebruiken zijn gedachtespinsels bij mensen. Zij willen jou de hele dag door besmetten met leugens. Satan en zijn gezanten weten dat zij de strijd eigenlijk al verloren hebben. Zij weten dat ze straks voor eeuwig gebonden zullen zijn in de hel (Lukas 8 vers 31, 32). Daarom gaan zij nu als een brullende leeuw tekeer (1 Petrus 5:8). Ze zet alles op alles om jou zo verstrooid, bedrukt en angstig mogelijk door het leven te laten gaan. Ze gebruiken gedachtespinsels om jou te laten twijfelen aan God. Ze zaaien er angst, onrust, verdriet en onzekerheid mee in jouw hart en hoofd, zodat jij het zicht verliest op alles wat van God is.

Satan heeft al meer dan 6000 jaar ervaring met het menselijk denken. Hij is de heerser van deze wereld (Johannes 12 vers 31), daarom is er ook zo vreselijk veel ellende en verdriet op de wereld. Wij hebben hem in het paradijs heerser gemaakt over de aarde. Door middel van al die ellende heeft satan stof genoeg om jou angstig te maken, je te beheersen met bezorgdheid. Hij kan geen gedachten lezen, maar weet wel hoe gedachten komen en gaan. Hij kan inspelen op jouw gedachten en je aanzetten tot verkeerde gedachten. Kijk maar in het paradijs hoe het verliep met Adam en Eva.
En dat probeert hij nog.

Daarom is ons een belangrijke handreiking gegeven door onze Schepper. Een manier om de menselijke gedachtegang te onderbreken, te toetsen en te sturen. En wel zo, dat satan er geen grip meer op kan krijgen. Als je je bewust bent van de strategie van de vijand en gaat inzien dat hij gebruikt maakt van de meest uitdagende omstandigheden in je leven, kun je je niet alleen op de échte schuldige gaan richten, maar weet je ook ongeveer wat zijn bedoelingen en aanvallen in de toekomst zullen zijn. Dan ben je daar al op voorbereid en geef je hem weinig ruimte om je in je denken onderuit te halen. Voordat we hier dieper op in gaan staan hier voor jou op een rijtje troostvolle verschillen tussen God en satan die helpen om midden in negatieve gedachten een wat heldere blik te krijgen:

  •  Onze God is alwetend, satan niet.
  • Onze God is alomtegenwoordig, satan niet.
  • Onze God is almachtig, satan niet.
  • Onze God voert een doordacht wereldplan uit, satan kan alleen hier en nu te werk gaan.
  • Onze God is Overwinnaar, satan is definitief de verliezer.

Een van de gereedschappen die satan en zijn handlangers gebruiken zijn gedachtespinsels bij mensen. Zij willen jou de hele dag door besmetten met leugens.

Bijbels gezag over jouw gedachten

De Bijbel zegt dat we moeten strijden tegen deze valse redeneringen. In 2 Korinthe 10 vers 3-6 staat: Want al wandelen wij in het vlees, wij voeren geen strijd naar het vlees. De wapens van onze strijd zijn immers niet vleselijk, maar krachtig door God, tot afbraak van bolwerken. Want wij breken valse redeneringen af en elke hoogte die zich verheft tegen de kennis van God, en wij nemen elke gedachte gevangen om die te brengen tot de gehoorzaamheid aan Christus en wij staan gereed om elke ongehoorzaamheid te bestraffen, zodra uw gehoorzaamheid volkomen zal zijn.

Paulus zegt hier eigenlijk (ik zeg het even in eigen woorden): 'Hoewel wij hier fysiek zijn, gebruiken wij geen fysieke wapens. De wapens van onze strijd, medechristenen, zijn geestelijk, krachtig gemaakt door God. Deze wapens hebben het vermogen in zich om sterke, duistere machten teniet te doen. Iedere valse redenering, hoogte en gedachte die zich verheft tegen de kennis van God, die nemen wij gevangen. Toetsen we aan Gods Woord, de Waarheid en breken we af als zij zich boven deze Waarheid verheffen. Zelfs onze gedachten laten we gehoorzamen aan Christus en iedere ongehoorzaamheid in ons bestraffen we.' Al je gedachten die niet waar zijn, die je plagen, die je beheersen moet je gevangennemen en brengen tot gehoorzaamheid aan Christus. Op deze manier gebruiken we een wapen tot afbraak van duivelse bolwerken, is dat niet geweldig?

Wat staat er nog meer in de Bijbel over gedachten? In Hebreeën 4 vers 12 staat: Want het Woord van God is levend en krachtig en scherper dan enig tweesnijdend zwaard, en het dringt door tot op de scheiding van ziel en geest, van gewrichten en merg, en het oordeelt de overleggingen en gedachten van het hart. De Bijbel is dus een oordeler over mijn overleggingen en gedachten. Dat betekent dat ik mijn gedachten naast de Waarheid van God in de Bijbel moet gaan leggen. Ik moet dus weten wat Gods Waarheid is over dat wat door mijn hoofd spookt. Dat vereist misschien speurwerk in je Bijbel, maar vaak kom je een heel eind als je op zoek gaat naar kernwoorden die je als zoekterm gebruikt. Het is goed om te benoemen dat het hier niet gaat om pasklaar briefje uit de hemel. Als je jezelf door God in je hart laat kijken en het Hem verteld wat je zo in beslag neemt, dan zal God je geven wat je nodig hebt en ontdek je dat je gedachten veranderen.

We maken het wat praktischer. Stel dat je bang bent voor christenvervolging of oorlog in Nederland en de gedachten spoken door je hoofd.

  1. Neem deze gedachten gevangen, zoals 2 Korinthe 10 dit zegt. 'Ik ben bang dat vervolging of oorlog deze kant op komt.' Mij helpt het om deze bange gedachte op te schrijven.

  2. Vervolgens ga je de gedachte toetsen volgens Filippenzen 4 vers 8. Daar staat: Verder, zusters ☺, al wat waar is, al wat eerbaar, rechtvaardig, rein, lieflijk en welluidend is, als er enige deugd is en als er iets prijzenswaardig is, bedenk dat.

  3. Is het op dit moment waarheid dat er oorlog of vervolging in mijn leven is? Nee, dit is dus gelukkig geen waarheid in mijn situatie.

  4. Ik dank God hier voor en bid voor degene waar wel oorlog of vervolging is.

  5. Ik laat de gedachte los of spreek het tegen als het weer in mijn hoofd opkomt.

Onze God is Overwinnaar, satan is definitief de verliezer.

Je kent vast Corrie ten Boom wel, zo niet dan kun je je nog eens in haar verdiepen. Corrie groeide op in een gelovig gezin. Het gezin Ten Boom had een grote belangstelling voor mensen die wereldwijd het evangelie verkondigden. Als klein meisje hoorde Corrie al over de offers die zendelingen ver weg soms brachten en hoe zij door vervolging moesten lijden. Op een dag speelde Corrie in de woonkamer met haar poppen. Haar vader Casper zat in zijn stoel bij de kachel. 'Papa, ik zal nooit zo sterk zijn als de mensen die voor de Heere Jezus willen lijden. Ik ben daar veel te bang voor, papa!', zei Corrie. 'Correman kom eens bij me.' Veilig nestelde ze zich in zijn armen. 'Wanneer geeft papa jou het treinkaartje als we van Haarlem naar Amsterdam reizen?' 'Net voordat ik de trein in stap papa, dan heb ik het toch pas nodig?' 'Precies Correman. Zo zal het ook zijn mocht je voor de Heere Jezus moeten lijden. Je zult daar de kracht voor krijgen op het moment dat je het nodig hebt.'

Dit is precies een concreet voorbeeld van bedenken wat waar is, op het moment dat je het denkt. Vraag jezelf af: 'Is het op dit moment aan de orde in mijn leven?' Zo nee, dan stop ik me er zorgen om te maken. Als ik me er zorgen om blijf maken, gedraag ik me als een bang vogeltje, terwijl mijn hemelse Vader me een krachtig wapen heeft gegeven om het te bestrijden. Zou ik dan hierin Hem ook niet gehoorzamen?

Paulus heeft het in Efeze 4 vers 23-24 over een vernieuwd denken. Een nieuwe mens, overeenkomstig het beeld van God. Zoals we bedoeld zijn, in ware rechtvaardigheid en heiligheid. De oude mens is afgelegd (vers 22). Paulus past dit ook toe voor onze manier van denken, lees maar mee: "En dat u vernieuwd wordt in de geest van uw denken en u bekleedt met de nieuwe mens, die overeenkomstig het beeld van God geschapen is, in ware rechtvaardigheid en heiligheid" (vers 23 en 24).

Als je leert denken zoals iemand die bij Jezus hoort, dan ga je ook andere dingen doen - zoals past bij Jezus. Denk je dat Jezus zich ooit zorgen gemaakt heeft om iets? Het is je eigen beslissing of een gedachte in je hoofd blijft of niet. God heeft ons er gezag over gegeven en wil op dit terrein van ons leven ook dat wij hem gehoorzamen. Laat je dus niet langer beheersen door negatieve gedachten.


Deze overdenking is geschreven door Karinda. Lees hier meer over haar en de andere gezichten achter 'In de Vallei'. Lees hier waar In de Vallei voor staat.

Heb je vragen of opmerkingen naar aanleiding van deze overdenking? Neem dan hier contact met ons op, of benader ons via social media.

Heb je deze al gelezen?