Erken jij God of ken jij Hem ook?

08-02-2021

Een aantal jaar geleden was ik twee weken in Kazachstan samen met mensen uit de kerk. We kenden daar een stel dat een school had opgericht en het evangelie deelde onder de lokale bewoners. Nu was het zo dat de buurt waar ze woonden een buurt was met veel armoede. De mensen die er woonden deden er alles aan om geld te kunnen verdienen. Wij gingen op een dag lopend naar de supermarkt met een groepje. Onze gids en vriend had ons gewaarschuwd om op te letten voor de gaten in de weg. De putdeksels, die van koper waren, werden namelijk vaak gestolen en verkocht. We liepen zo naar de supermarkt, haalden de boodschappen en liepen al pratend terug naar onze verblijfplaats. Mijn oom, die ook mee was, lette niet goed op en viel in een gat.

Dit doet mij denken aan het gevaar van het gat tussen het christelijk leven dat in de Bijbel wordt beschreven en het christelijk leven dat wij leven. In het leven hier op aarde zal er altijd een gat zijn tussen deze twee. De kennis die wij hebben van het leven voor God zal altijd groter zijn dan de praktijk. We zullen steeds meer groeien naar volmaaktheid. De Bijbel noemt dit ook wel levensheiliging. Er zijn ook christenen die de Bijbel lezen en zien dat hun leven totaal niet lijkt op dat van de christenen uit het nieuwe testament. Het gat is meer een kloof en dit moeten we als christenen niet als normaal gaan zien.

Een oorzaak van de kloof tussen de Bijbelse waarheid over het leven met God en ons leven met God is dat het mogelijk is om het bestaan van God te erkennen zonder Hem echt te kennen. Toen ik deze waarheid las, schrok ik. Ik kwam tot het besef dat dit over mij ging. Ik erkende het bestaan van God, maar kende ik Hem ook echt? Ik ging elke zondag naar de kerk, ik deed wekelijks Bijbelstudies en vaak bidstonden en ik probeerde het evangelie te delen met anderen. Hoe kon het zo zijn dat ik God niet kende?! Ik vond het erg moeilijk om dit onder ogen te zien. Vanaf dat moment bad ik elke keer als ik de Bijbel opensloeg: 'Heer laat mij meer van U zien, laat mij U meer leren kennen vandaag.' Ik leefde ook toen ik tot geloof kwam nog veel voor mijzelf. Ik was koning over mijn leven. Maar vanaf het moment dat ik het verlangen kreeg om God echt te leren kennen, veranderde ook dat. Ik leerde de God kennen die Koning was en is over mijn leven.

Waardoor kun je weten of je God wel erkent, maar niet kent?

1. In de volgende Bijbelteksten staan twee feiten genoemd. Het eerste feit is een oorzaak van de tweede. Wanneer mensen God niet kennen, zal dit niet te zien zijn door een niet-religieus leven, maar doordat ze leven alsof ze zelf de baas zijn.

''Maar toen (...) ook heel die generatie met zijn vader verenigd was, stond er na hen een andere generatie op, die de Heere niet kende, en evenmin de daden die Hij voor Israël verricht had.'' - Richteren 2:10, HSV

''In die dagen was er geen koning in Israël: een ieder deed wat juist was in zijn ogen.'' - Richteren 17:6, HSV

Hoe is dit in jouw leven? Leef jij onder het gezag van Koning Jezus? Of ben jij zelf de koning van je leven, die bepaald wat wel of niet goed is om te doen?

2. Een ander kenmerk in mijn leven, was dat ik erg goed was in het krijgen van mijn eigen zin en ik weinig wist over wie God was. Ik was een dwaas, zoals de Bijbel dit noemt.

''Voorzeker, Mijn volk is dwaas, men kent Mij niet. Verstandeloze kinderen zijn het, inzicht heeft men niet. Wijs is men in kwaad doen, maar van goed doen weet men niet.'' - Jeremia 4:22, HSV

Ik vond het vaak lastig om de Bijbel te begrijpen en vond het leven voor God vaak te moeilijk. Gebed vond ik lastig en saai en daarom deed ik het vaak niet. Ik vond mezelf slim genoeg om alles op mijn eigen manier voor elkaar te krijgen en wist dit vaak met Bijbelteksten goed te praten voor mezelf. Een voorbeeld is dat ik vaak niet christelijke films keek, waarin God niet werd geëerd. Ik praatte dit voor mezelf goed door te zeggen dat God mij wel ontspanning zou gunnen. Hiermee ontkende ik de grootheid en reinheid van God.

3. Ook leefde ik vaak op basis van mijn eigen verlangens in plaats van op basis van Gods Woord. Ook dit wees erop dat ik Hem niet kende. God zegt hier in Jeremia het volgende over:

''De Heere zegt: Omdat zij Mijn wet verlaten hebben die Ik hun had voorgehouden, en niet geluisterd hebben naar Mijn stem en daarnaar niet hebben gewandeld, maar achter hun verharde hart aangegaan zijn en achter de Baäls aan, zoals hun vaderen hun dat geleerd hadden...'' - Jeremia 9:13-14, HSV

De joden uit die tijd, waar dit vers over spreekt leefden in een wereld waarin veel afgoden werden gediend. Ze weigerden om hun eigen God te leren kennen. Deze mensen lazen de boeken, zeiden de gebeden op en gingen naar hun 'kerken'. Ze leefden alsof ze God kenden, maar hun religie was een traditie geworden. Onbijbelse gedachten over God werden het fundament van hun tradities. Dit wees erop dat zij God niet kenden.

En nu verder
Denk eens na over de volgende vragen:

Houd jij je vast aan tradities of gewoonten die een verkeerd beeld geven van de God van de Bijbel?

Volg je Zijn Woord of volg je je eigen verlangens?

Lees de volgende Bijbelteksten en leg deze teksten naast je eigen leven.

  • Efeze 4:28; 6:5-6

  • Efeze 5:22-25, 33; 6:1-4

  • Romeinen 13:1-2

  • Filippenzen 2:3-4


Deze overdenking is geschreven door Marjon. Lees hier meer over haar en de andere gezichten achter 'In de Vallei'.

Heb je vragen of opmerkingen naar aanleiding van deze overdenking? Neem dan hier contact met ons op, of benader ons via social media. 


Heb je deze al gelezen?

Lees hieronder eerdere overdenkingen! 


Wat voor soort Bijbelboek heeft jouw voorkeur? Iedereen heeft een eigen voorkeur voor bepaalde gedeelten in de Bijbel. Voor de een zijn dat de verhalen en geschiedenissen, voor een ander zijn het de brieven of de psalmen en wijsheidsboeken. Voor weer een ander is het van alles een beetje. Logisch ook, want iedereen is uniek en gevormd door het...

'Listen to your heart when he's calling for you… listen to your heart…' misschien ken je dat nummer wel. Overal kom je het tegen: Volg je hart, want dat klopt altijd! Volg je hart en leef! Doe wat je leuk vindt. Leuzen die blijven steken en in je gedachten komen, maar… wat moet je ermee? Ergens voelt het...

Mijn man en ik waren nog geen jaar getrouwd; om ons heen zagen we mensen die net als wij pas kort getrouwd waren en waarbij het rozengeur en maneschijn was (of dat leek in ieder geval zo). Wij hielden (en houden) enorm veel van elkaar, maar er waren ook slaande deuren en verhitte gesprekken in die tijd. Ondertussen hoorde ik...