Geef niet op!

16-02-2021

Andere christenen lijken soms zo perfect!! Herkenbaar? Iedereen lijkt dat christelijke leventje wel op orde te hebben. Maar wat als je je niet vrolijk voelt? Ook al weet je dat God vreugde geeft. Wat als je weet dat God goed is, maar het toch niet lukt om God te vertrouwen?
Ik denk dat we als christenen moeten stoppen elkaar aan te kijken op onze worstelingen. En dat we ons niet met elkaar moeten vergelijken, maar moeten kijken naar onze Here, Jezus Christus!

Wanneer je weet dat God een goed plan heeft,
maar je toch niet vertrouwt

Wanneer je weet dat Gods Woord zeker is,
maar je toch blijft twijfelen

Wanneer je weet dat God vreugde geeft,
maar je toch somber blijft

Wanneer je weet dat God je toevlucht is,
maar je toch niet weet waar je heen moet

Wanneer je weet dat Jezus heel maakt,

maar je je toch gebroken voelt

Wanneer je weet dat God werkt in zwakheid,
maar je je toch sterk houdt

Wanneer je weet dat God je schuilplaats is,
maar je toch overmand wordt door de angst

Wanneer je weet dat God nieuwe kracht geeft,
maar je toch moegestreden bent

Blijf dan de goede strijd strijden
Houd je doel voor ogen
Je bent niet de enige
We moeten elkaar steunen
Samen vechten
Je bent geen slechte christen wanneer je worstelt
Geef niet op
God doet wat Hij belooft


Deze overdenking is geschreven door Marlies. Lees hier meer over haar en de andere gezichten achter 'In de Vallei'.

Heb je vragen of opmerkingen naar aanleiding van deze overdenking? Neem dan hier contact met ons op, of benader ons via social media.


Heb je deze al gelezen?

Lees hieronder eerdere overdenkingen!


Eerder heb ik al blogs geschreven over mijn chronische ziekte, over het verloop daarvan en over onbeantwoorde vragen die je kan hebben. Elke blog die ik schrijf, bevat wel een persoonlijk element in meerdere of mindere mate en dat geldt zeker voor deze blog. Het is niet een onderwerp waar ik heel trots op ben en ook niet...

We hebben allemaal denk ik wel eens gehoord dat we als christen onszelf moeten verloochenen. Niet meer voor onszelf moeten leven maar voor God. Hoe verloochen je jezelf en hoe ziet dat er praktisch uit? Ik vond dit altijd erg lastig. En nog steeds, maar God leerde mij de afgelopen weken hier een grote les in.

'Daarom zult u de HEERE, uw God, liefhebben met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw kracht.' (Deut. 6:5)
Hoe vaak heb jij deze woorden al gehoord? Ik best heel vaak eigenlijk. Ontelbaar vaak. Eerlijk gezegd dringen ze meestal niet eens meer tot me door. De essentie begrijp ik wel: God dienen met alles wie...